Hoppa till huvudinnehåll

Domkapitelshuset i Borgå får tilläggstid - biskopen: Nu tror och hoppas jag att vi ska kunna bli kvar i den här byggnaden

Ett gult trävåningshus med julljusstakar i fönstrena.
Domkapitelshuset i Borgå finns med på listan över fastigheter som Kyrkostyrelsen funderar på att göra sig av med. Ett gult trävåningshus med julljusstakar i fönstrena. Bild: Yle / Hedvig Sandell Borgå domkapitelshus,borgå domkapitel

En ny arbetsgrupp har tillsatts för att utreda fastighetsfrågorna. Det bestämde Kyrkostyrelsens plenum på tisdagen.

Fastighetsstrategin för kyrkans centralfond är en het potatis i Borgå stift just nu.

I förslaget till ny fastighetsstrategi föreslås nämligen att domkapitelshuset i Borgå, som ägs av Kyrkostyrelsen, ska säljas eller överlåtas i statens ägo.

Ifall Kyrkostyrelsen beslutar göra sig av med domkapitelshuset innebär det att Domkapitlet bör flytta ut senast 2027.

Borgå stiftsfullmäktige diskuterade förslaget till kyrkans centralfonds fastighetsstrategi i slutet av november och gav då sitt utlåtande. Stiftsfullmäktige anser att förslaget är bristfälligt uppgjort och bör förkastas till alla delar.

I sitt utlåtande framhåller stiftsfullmäktige att stiftet enligt kyrkolagen själv beslutar och ansvarar för sin verksamhet och ekonomi.

Dessutom anser stiftet att kostnaderna för huset är lägre än vad Kyrkostyrelsens konsult räknat med i sin utredning.

Port med en namnplatta där det står Domkapitlet, Borgå stift.
Borgå stift vill behålla domkapitelshuset. Port med en namnplatta där det står Domkapitlet, Borgå stift. Bild: Yle / Hedvig Sandell Borgå domkapitelshus,borgå domkapitel

Mer tid behövs

På tisdagen behandlades förslaget till fastighetsstrategi i Kyrkostyrelsens plenum.

Där kom man fram till att fastighetsstrategin ännu behöver filas på.

- Kyrkostyrelsen har i dag inte godkänt någon strategi. Vi har behandlat förslaget till kyrkans fastighetsstrategi, och i samband med behandlingen har vi bland annat ändrat dokumentets namn. Nu kallas den för utredning, säger Åsa A. Westerlund som är ledamot i Kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen har antecknat för kännedom både fastighetsutredningen och domkapitlens utlåtanden.

Åsa A. Westerlund
Åsa A. Westerlund. Arkivbild. Åsa A. Westerlund Bild: Yle/Tove Virta Västnyland,Raseborg,Synod,läkare,åsa a westerlund

- Arbetet med att fundera på centralförvaltningens fastighetsanvändning och fastighetsmassa kommer att fortsätta och vi har valt en styrgrupp för det, säger Westerlund.

- Ärendet har ändrats ganska mycket från beredningsskedet, fortsätter hon.

Att tillsätta en arbetsgrupp som fortsätter jobba med fastighetsfrågorna var ett enigt beslut.

Nöjd biskop

- Dagens beslut innebär att vi har fått en ny tidsfrist. Nu har man tillsatt en ny arbetsgrupp som ska jobba med de här fastighetsfrågorna. Till det här hör också användningen av den här byggnaden, det vill säga Domkapitlet i Borgå stift, men också de andra byggnaderna runtom i landet gällande stiften, säger Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift.

Han hoppas Borgå Domkapitel ska få behålla sitt hus i och med att man nu kommer att ha mer att säga till om gällande fastighetsstrategin, eller fastighetsutredningen som den numera kallas.

- Beslutet innebär att vi har en ny arbetsgrupp där domkapitlen är betydligt mer representerade än tidigare. Vi har ju härifrån och från andra domkapitel klagat på det att Kyrkostyrelsen inte i tillräckligt hög grad hört dem som använder byggnaden: personalen och de som inbegrips i den dagliga verksamheten, säger Åstrand.

- Vi anser att vi inte blivit tillräckligt hörda. Nu har vi alla möjligheter att bli det, fortsätter han.

Domkapitlen emot fastighetsstrategin

I arbetsgruppen ingår det dessutom en av Kyrkostyrelsens representanter ur Borgå stift.

- Det är bra för nu kommer vi att ha direkt insyn i arbetsgruppens arbete. Gruppen får tid fram till den 30 augusti med möjlighet till förlängning, så sammantaget innebär det här beslutet att vi har tid på oss att lyfta fram de här frågorna ur fler perspektiv än tidigare, säger Åstrand.

Det tycker han är mycket bra.

- Det är efterlängtat. De flesta domkapitel har varit negativa till det ursprungliga förslaget. Det är ett tecken på att domkapitlen inte blivit hörda. De förtroendevalda som sitter i stiftsfullmäktigena runtom i vår kyrka har sagt samma sak. Nu finns alla möjligheter att man kan väga in alla aspekter på ett annat sätt.

Biskop Bo-Göran Åstrand
Biskop Bo-Göran Åstrand tror Domkapitlet får mer att säga till om gällande fastighetsstrategin. Biskop Bo-Göran Åstrand Bild: Yle/ Stefan Paavola biskopar,Borgå stift,biskop

Enligt Åstrand har alla som jobbar i domkapitelshuset i Borgå hela tiden varit nöjda med att hålla till där.

- Vi har här väldigt goda arbetsutrymmen och vi trivs. Dessutom är de här lokalerna förmånliga. Nu hoppas och tror jag att vi ska kunna bli kvar i den här byggnaden, säger Åstrand.

Han anser att domkapitelshuset tillsammans med domkyrkan och Biskopsgården bildar en viktig helhet, en sammanhållande symbol för Borgå stift.

- Dessutom är byggnaderna kyrkligt och kulturhistoriskt värdefulla. Det har också betydelse för Borgå stad att byggnaderna används enligt sitt ursprungliga syfte, säger biskop Bo-Göran Åstrand.