Hoppa till huvudinnehåll

HUS ledning kräver att beredskapslagen aktiveras: "Läget på sjukhusen kan förändras snabbt"

En närbild på ledande överlekare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Markku Mäkijärvi. Mäkijärvi har glasögon med svarta bågar och en grå kostym på sig.
Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi är bekymrad över sjukhusens kapacitet En närbild på ledande överlekare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Markku Mäkijärvi. Mäkijärvi har glasögon med svarta bågar och en grå kostym på sig. Bild: Mårten Lampén / Yle Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,överläkare

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt anser det nu är läge att ta i bruk beredskapslagen – det här trots att ökningen av antalet intagna covid-19-patienter och antalet nya smittofall verkar ha stannat av i Nyland.

Det finns ändå inga garantier för att situationen håller i sig, säger HUS ledning i ett pressmeddelande.. Därför är det nödvändigt att aktivera beredskapslagen, säger HUS ledning.

HUS har försökt trygga verksamheten under slutet av året med alla metoder som står till buds, säger ledningen.

– Vi har förhandlat om extra ersättningar för personalen och också om ett flexiblare system för utbetalning av ersättning då personal måste kallas in. Allt för att trygga verksamheten under de kommande helgerna.

Men HUS ledning poängterar att situationen på sjukhusen kan förändras mycket snabbt.

– För drygt en vecka sedan ökade coronapatienternas antal kraftigt inom sjukvårdsdistriktet och vi tvingades överföra patienter till andra universitetssjukhus för vård. Det finns också risk att personalen insjuknar och vi kan utsättas för massexponeringar med påföljande karantän, räknar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi upp.

Lagen skulle trygga vårdresurserna

Beredskapslagen skulle trygga resurserna inom sjukvården om coronaläget plötsligt försämras under jul- och nyårshelgen, säger Mäkijärvi.

Med beredskapslagens hjälp kan kraftigare begränsningar också införas. Med lagens hjälp kan restauranger stängas och folks rörelsefrihet begränsas. Sådana begränsningar är nödvändiga om smittfallen börjar öka igen, säger HUS.

– Det finns inga personalreserver på sjukhusen under jul- och nyårshelgen. Det enda vi då kunde göra är att kalla in folk från semestern, och det kan vi inte göra utan att aktivera beredskapslagen, säger HUS vd Juha Tuominen.

"Vi hade haft behov av beredskapslagen redan i en månad"

Också från Vasa sjukvårdsdistrikt hörs liknande tongångar. Hälsocentralens ledande överläkare Heikki Kaukoranta säger till MTV:s nyheter att beredskapslagen borde ha tagits i bruk redan för en månad sedan.

– Då hade vi kunnat ta den ur bruk nu till jul och andas ut en stund, säger Kaukoranta.

Heikki Kaukoranta
Heikki Kaukoranta, överläkare i Vasa Heikki Kaukoranta Bild: Yle/Anna Ruda Vasa,heikki kaukoranta

Kaukoranta säger sig vara besviken över regeringens sätt att reagera på coronaläget, såväl i hela landet som lagstiftningsvägen i enskilda regioner.

Regeringen dryftar coronaläget

Regeringen samlas i dag i Ständerhuset för att dryfta smittläget och vaccineringsberedskapen. Regeringen får information om coronaläget i landet och om sjukhusdistriktens kapacitet att klara av den rådande epidemiska situationen.

Enligt vad Helsingin Sanomat erfar var Sanna Marins regering inte åtminstone i går redo att aktivera beredskapslagen före jul. Enligt Yles uppgifter kommer beredskapslagen inte ens upp till diskussion i dag.

Läs också