Hoppa till huvudinnehåll

Krisen på Kårkulla: Direktör Sofia Ulfstedt fick förtroende av fullmäktige - slutgiltigt beslut tas av styrelsen på torsdag

Sofia Ulfstedt i Butikken.
Stridigheterna inom Kårkulla samkommuns styrelse har gjort att verksamheten inom styrelsen stagnerat. Samkommunens dirketör Sofia Ulfstedts förtroende mäts i styrelsen på torsdag. Akrivbild. Sofia Ulfstedt i Butikken. Bild: Yle / Annika Holmbom Kårkulla samkommun,Kårkulla,sofia ulfstedt

Kårkullas fullmäktige har gett sitt stöd till samkommunsdirektören Sofia Ulfstedt. Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund uppmanar nu styrelsen att ta sitt ansvar, efter att den gav Ulfstedt misstroende i november.

Beslutet som fullmäktige fattade är rådgivande, det slutgiltiga beslutet fattas av styrelsen i morgon, torsdag.

Fullmäktige röstade för fortsatt förtroende för samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt med rösterna 206–43.

Under fullmäktigemötet diskuterade man om styrelsen kan gå emot fullmäktiges rådgivande beslut. Kontentan av diskussionen var att det är juridiskt möjligt men att det vore ett självmordsuppdrag eftersom styrelsen i sin tur är beroende av fullmäktiges förtroende.

- Jag är jättelättad och glad att fullmäktige har röstat så här, men tyvärr är ärendet inte ännu avslutat. Det här var bara en omröstning i fullmäktige och det är styrelsen som fattar beslut, säger styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne.

Hon hoppas att styrelsen lyssnar på fullmäktige som är det högsta beslutande organet i Kårkulla.

- Jag hoppas det, men man vet ju aldrig, säger Karlsson-Finne.

Anna-Lena Karlsson-Finne
Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne hoppas att styrelsen nu tar sitt ansvar. Anna-Lena Karlsson-Finne Bild: Yle/Nina Sederlöf Anna Lena Karlsson-Finne

Styrelsen gav Ulfstedt misstroende i november

Det var i november som Kårkullas styrelse röstade om Ulfsteds förtroende. Styrelsen hade då inte förtroende för henne, resultatet var ändå jämnt då rösterna föll 6–5.

De sex styrelsemedlemmarna som i början av november röstade för misstroende ansåg att Ulfstedt inte tillräckligt snabbt och ofta informerat styrelsen och att hon själv skött ärenden som styrelsen borde ha fått ta del av.

- Vi kan inte lita på henne, sa styrelseledamot Kjell Grönqvist då.

Initiativ för att mäta styrelsens förtroende drogs tillbaka

För en dryg vecka sedan lämnade samkommunens fullmäktiges viceordförande Jonas Heikkilä in ett initiativ till styrelsen om att förtroendet för styrelsen ska utredas.

Naturskollärare Jonas Heikkilä från Åbolands naturskola, en man med röd mössa och skäggstubb.
Fullmäktiges viceordförande Jonas Heikkilä har varit orolig för de inre stridigheter som finns inom styrelsen. Naturskollärare Jonas Heikkilä från Åbolands naturskola, en man med röd mössa och skäggstubb. Bild: Linus Hoffman/Yle fågelskådning,fågelskådare,S:t Karins,jonas heikkilä

Initiativet att mäta förtroendet för styrelsen och tillsätta ett utskott drogs ändå tillbaka under fullmäktigemötet. Fullmäktige konstaterade enhälligt att styrelsen har fullmäktiges förtroende.

Viceordförande Heikkilä sa tidigare att han inte var nöjd med styrelsens arbete och att interna stridigheter fanns mellan styrelsemedlemmarna.

Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund manar nu till enighet.

- Vi bör gå vidare och glömma det som varit och alla dra åt samma håll. Vår uppgift är att lyssna på våra ägarkommuner. Vi ska vara lyhörda och ha framåtanda. Vi behöver igen ha en styrelse som får arbetet att löpa smidigt, sa Rönnlund efter mötet.

En äldre herreman med glasögon och vitt hår står i en korridor.
Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund anser att alla organ inom Kårkulla nu bör dra åt samma håll. En äldre herreman med glasögon och vitt hår står i en korridor. Bild: Yle/Juho Teir ordförande,Kristinestad,nämnder,christer rönnlund

Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne hoppas att styrelsen nu tar till sig fullmäktiges råd och sköter det uppdrag de fått av fullmäktige.

- Nu när Sofia Ulfstedt har fått förtroende i fullmäktige är det viktigt att vi i styrelsen går vidare och tar tag i sådant vi anser det är viktigt att ta tag i. Jag hoppas att styrelsen tar sitt ansvar och sköter sitt uppdrag så som man ska göra, säger hon.

Missnöjet har funnits inom Kårkulla en längre tid

Missnöjet har pyrt inom Kårkulla en längre tid och då Ulfstedt i somras gav en varning åt en anställd kulminerade missnöjet.

Frågan är hur verksamheten ska kunna fortgå när den högsta ledningen ifrågasätts på det sätt som skett i höst.

Den grupp på sex styrelsemedlemmar (av sammanlagt 11) som lämnade in misstroendemotionen kontaktade också alla 33 medlemskommuner med en skrivelse där de hoppas på kommunernas stöd i gruppens ”strävan att återuppbygga förtroendet” för Kårkulla samkommun.

I skrivelsen påtalades bland annat brister inom IT-säkerhet, kommunikation, samarbete och inkorrekt bemötande av underordnade.

Konflikten finns inom styrelsen, inte ledningen, säger styrelseordförande

- Jag skulle inte säga att det här är en konflikt inom ledningen utan en konflikt inom styrelsen - och en del av styrelsen som inte har förtroende för Ulfstedt, säger Karlsson-Finne.

Hon hoppas att den här konflikten inte kommer att påverka verksamheten för Kårkullas klienter. Karlsson-Finne är ändå redo att ta till alla medel för att arbetet i styrelsen ska fungera.

- Det kan hända att vi i styrelsen behöver utomstående hjälp för att få arbetet på rätt köl och det är jag helt öppen för.