Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna i Ingå behandlar generalplan för fastlandet nästa år

Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus
Ingå kyrkby sommaren 2019. Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus Bild: YLE / Linus Westerlund Ingå,Västnyland,ingå kommunhus

Generalplanen för fastlandsområdena i Ingå är nästan färdig. Den nya planen ska behandlas i kommunfullmäktige i februari.

Byggnads- och miljönämnden beslöt den 15 december att föreslå för kommunstyrelsen att planen godkänns.

Det är i sista hand kommunfullmäktige som godkänner planen.

Nämnden beslöt också att befullmäktiga planläggningschef Minna Penttinen att göra de uppdateringar som behövs och göra eventuella tekniska korrigeringar i planmaterialet. Planläggningschefen ska också sätta med de kompletterade konsekvensbedömningarna till beskrivningen.

Tjänstemännen går alltså ännu igenom planmaterialet, sedan skickas planen vidare till kommunstyrelsen.

Planen ska behandlas i kommunstyrelsen i månadsskiftet januari–februari 2021 och i kommunfullmäktige i februari 2021.

I slutet av januari kan Ingåborna se planmaterialet på kommunens webb.

25.1 2021 klockan 21.07: Kommunstyrelsen i Ingå godkände generalplanen för fastlandet på sitt möte den 25 januari.