Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsägare fällde stadens träd för att fixa bättre havsutsikt - Raseborg vill ha ersättning för värdeökningen

Pojovikens bro
Österby i Ekenäs ligger invid Pojoviken. Bilden är en arkivbild och föreställer inte den plats där klibbalarna fälldes. Pojovikens bro Bild: Linus Westerlund / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,Pojoviken,Ekenäsbroarna

Raseborgs stad polisanmäler fastighetsägare i Österby i Ekenäs för att de utan lov har fällt träd på stadens mark. Det ska inte vara lönsamt att skapa sig en bättre havsutsikt, understryker tekniska nämnden.

Fastighetsägarna i Österby har fällt sex medelstora klibbalar, som fanns på stadens mark mellan deras tomter och Pojoviken.

De har sedan tagit bort stubbarna och jämnat ut marken på ett 500 kvadratmeter stort område. I samma veva täpptes ett fungerande dike till.

Fastighetsägarna har medgett att de medvetet har utfört åtgärderna utan tillstånd.

Genom att fälla träden har de förbättrat utsikten över Pojoviken från sina fastigheter. Det här kan anses ha höjt fastighetens värde, slår tekniska nämnden fast.

- Där finns garanterat en ekonomisk aspekt och den är tillförskansad på kommuninvånarnas bekostnad, säger nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Viktigt att ärendet avgörs i tingsrätten

Tekniska nämnden anser att saken är så viktig ur en principiell synvinkel att den motsätter sig medling för att lösa konflikten. Det är viktigt att ärendet behandlas i rätten.

- Nämnden ansåg att det här är så pass grovt att medling inte kommer på fråga. Det är för billigt att skaffa sig en havsutsikt för 6 000 euro, säger Orre.

Staden har räknat ut att det kostar närmare 6 000 euro att ersätta de omedelbara skadorna som trädfällningen har förorsakat på stadens mark.

I ersättningen ingår bland annat priset för att plantera nya träd och och arbetet med att återställa diket.

Men staden kan inte nöja sig med en så låg ersättning, säger Werner Orre.

- I så fall blir det prejudicerande och man kan fälla hur mycket som helst på stadens mark och bara betala för trädens värde. En sådan situation är fullkomligt ohållbar.

Därför yrkar staden också på ersättning för den ekonomiska nytta som fastighetsägarna har fått tack vare den nytillförskansade havsutsikten.

Ett sätt kunde vara att anlita olika fastighetsförmedlare som värderar fastighetens värdeökning, säger Orre.