Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringsövervakning till Kalkstrand och fler platser att ställa cykeln på - Sibbo fick riktlinjer för parkeringen

En kvinna sätter på sig ett munskydd. Hon står utomhus vid en cykelställning.
Kirsi Elshawa sätter på sig munskyddet innan hon stiger på bussen i Söderkulla. Cykeln väntar på henne vid anslutningsparkeringen intill busshållplatsen. Bilden togs tidigare i december. En kvinna sätter på sig ett munskydd. Hon står utomhus vid en cykelställning. Bild: Yle / Mira Bäck busstrafik,Söderkulla,Passagerare,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,Kirsi Elshawa

Fler och bättre cykelparkeringar, fler platser vid anslutningsparkeringarna och kommunal parkeringsövervakning i Kalkstrand - det är några förslag som finns med i Sibbos nya riktlinjer för parkeringen.

Riktlinjerna ska hjälpa kommunen att planera och utveckla arrangemang för parkeringen.

- Målet är förstås att trafiken och parkeringen ska vara fungerande både i nuläget och i framtiden när Sibbo växer, säger trafikplanerare Eva Lodenius.

Sibbos parkeringsriktlinjer

Sibbo kommuns nya parkeringsriktlinjer godkändes av kommunstyrelsen i slutet av november.

Kommunen har inte tidigare haft några riktlinjer eller anvisningar om hur parkeringen ska utvecklas och planeras.

Du hittar rapporten om riktlinjerna här (på finska).

De nya riktlinjerna för parkeringen och utvecklingsåtgärderna har samlats under sju utvecklingshelheter:

 • områdesvisa planeringsprinciper för parkeringen samt parkeringsnormer
 • anslutningsparkering
 • cykelparkering
 • parkeringsinformation
 • parkeringsövervakning
 • elbilar, samanvändningsbilar och -cyklar
 • främjande av centraliserad och strukturell parkering
 • I riktlinjerna fastställdes fyra olika parkeringszoner som används för att styra planeringen av parkeringen i olika områden.

  De är zoner

 • för tätt byggande, service och effektiv kollektivtrafik
 • för tätortsliknande boende
 • för effektiv kollektivtrafik i framtiden
 • för specialområden
 • Zonerna har olika principer för dimensioneringen av parkeringsarrangemangen och planlösningarna.

  I områden med tätortsliknande boende, som i utkanterna av Nickby, Söderkulla och Tallmo, är tanken att främst satsa på kortvarig parkering längs gatan för personer som ska sköta olika ärenden.

  Det kan också finnas skilda parkeringsplatser för invånare och gäster på tomterna eller på en större parkeringsplats.

  Parkeringsriktlinjerna granskas och uppdateras med jämna mellanrum så att de motsvarar både dagens och framtidens behov.

  För Sibboborna betyder det en hel del små och större förändringar och förbättringar inom de kommande åren.

  - Vi har tagit fram flera olika utvecklingsåtgärder beträffande parkering och sedan har vi prioriterat dessa i en viss ordning, det vill säga i korg ett och korg två, säger Lodenius.

  Åtgärderna i korg ett ska förverkligas inom de närmsta åren, mellan 2021 och 2022. Det som satts i korg två är inte lika brådskande och får vänta till mellan 2023 och 2025.

  Lättare hitta plats vid anslutningsparkeringarna

  En av de mer brådskande åtgärderna är att utöka antalet parkeringsplatser både för cyklar och bilar vid anslutningsparkeringarna.

  - Kommunen har ju redan under de senaste åren byggt flera nya anslutningsparkeringar och vi kommer att fortsätta med det här arbetet.

  Lodenius nämner Kervo-Nickbybanan som ett exempel. När man tar i bruk tågbanan för passagerartrafik kommer det också att behövas anslutningsparkering vid de nya stationerna.

  - Förstås fortsätter vi utveckla anslutningsparkeringar för både cyklar och bilar också på andra håll i Sibbo, säger Lodenius.

  En tom parkeringsplats i söderkulla med byggarbete i bakgrunden
  Så här såg anslutningsparkeringen invid Sipoonlahden koulu ut 2018. En tom parkeringsplats i söderkulla med byggarbete i bakgrunden Bild: Yle/Max Kivivuori Söderkulla,busstrafik,kollektivtrafik

  I arbetet med att ta fram parkeringsprinciperna kartlade man hur parkeringen fungerar i nuläget. Hösten 2018 gjordes en invånarenkät.

  Enkäten besvarades av 480 personer och största delen tyckte att just anslutningsparkeringen behövde utvecklas mest.

  Dryga 70 procent av respondenterna ansåg att det nuvarande antalet parkeringsplatser vid anslutningarna är otillräckligt både för bilar och cyklar.

  Läget har förbättrats sedan 2018, men det skadar inte att få en del bil- och cykelplatser till.

  Parkeringsövervakning i Kalkstrand

  I nuläget har det varit ganska lätt för Sibbobor att klara sig undan parkeringsböter.

  - Polisen är den som ansvarar för parkeringsövervakningen på offentliga gator och områden i Sibbo. Kommunal parkeringsövervakning har inte funnits. Nu är planen, som fullmäktige godkänt, att Sibbo i samarbete med Kervo ska börja utföra kommunal parkeringsövervakning på Kalkstrands hamnområde, säger Lodenius.

  Det här är ett pilotprojekt. När man sett hur det fungerar kan det bli aktuellt att ta i bruk övervakningen också annanstans om det finns behov.

  bilar som är felparkerade på en trottoar
  Bilar parkerade längs Kalkstrandsvägen har ställt till med besvär i flera år. Bilden är från 2018. bilar som är felparkerade på en trottoar Bild: Jeanette Broman / Yle Sibbo,felparkering

  I rapporten över parkeringsriktlinjerna (på finska) nämns parkeringsövervakning som ett alternativ för att i framtiden hålla koll på att tidsgränserna för att parkering följs i centrum av Nickby och Söderkulla.

  I fortsättningen kan det alltså vara större risk att få parkeringsböter om man inte är noga med var och hur man ställer bilen.

  - Tanken är att parkeringen ska vara fungerande för kommuninvånare, att det är lättare att hitta plats och att man följer reglerna. I Kalkstrand har det ju upplevts som ett problem.

  Yle Östnyland har skrivit om parkeringskaoset i Kalkstrand flera gånger längs med åren. Bilar som parkerats längs vägen har blockerat och stört trafiken.

  Lättare röra sig med cykel

  För att det ska vara lättare att röra sig med cykel behövs det också ställen för sitt fordon medan man själv uträttar ärenden.

  Att öka antalet parkeringsplatser för cyklar och förbättra dem som redan existerar finns också med bland åtgärderna för de närmaste åren.

  - Det var också en sak som vi fick respons över i invånarenkäten, det vill säga nuvarande cykelparkering och dess kvalitet, speciellt i närheten av tjänster i både Nickby och Söderkulla, säger Lodenius.

  bild på parkerade cyklar
  Det ska bli lättare att hitta en plats för cykeln när man rör sig i Nickby eller Söderkulla. Arkivbild. bild på parkerade cyklar Bild: Filip Snellman / Yle cykling,cykel,parkering,trafik

  Kommunen ska gå igenom nuläget och sedan fundera ut åtgärder.

  - Tanken är att det i fortsättningen skulle finnas bra cykelparkering vid centrala tjänster och i tätorterna.

  En annan sak som ska förbättras är att kommunen ska bli bättre på att informera om parkeringen via sin webbplats och sociala medier.

  - Det ska vara lätt att få information om var och hur man kan parkera, var det finns långtidsparkering och så vidare, säger Lodenius.

  Fler elbilsplatser

  I framtiden kan det också vara lättare för dem som har elbil att hitta en laddningsplats.

  En åtgärd skulle vara att, i enlighet med det nya lagförslaget, bygga elbilladdningsstationer vid kommunens egna byggnader och att fastställa principerna för hur laddningsstationen används.

  - En stor sak är att vi tar i bruk nya parkeringsnormer när vi planerar nya områden, säger Lodenius.

  Laddningsstation för elbilar vid en gata i Helsingfors.
  Det kan så småningom bli lättare att ladda sin elbil i Sibbo. Den här laddningsstolpen finns i Helsingfors. Laddningsstation för elbilar vid en gata i Helsingfors. Bild: Tiina Jutila / Yle elbilar,hybridbilar,laddningsställen för elbilar,laddningsstation,parkeringsplatser,parkering (aktivitet),Ensto,Helen (power company)

  Högt på listan står att utveckla allmänparkeringen i Nickby och Söderkulla, se över tidsbegränsningar och fundera på var det kunde behövas tilläggsplatser.

  - Det hör också till de första åtgärderna.

  Bland åtgärderna som får vänta lite längre finns till exempel att göra upp en strategi för att främja elfordon, samt att testa samanvändningsbilar och -cyklar.