Hoppa till huvudinnehåll

Reparationerna vid färjfästena i Nagu och Korpo framskrider i bra takt - "Utmaningarna ger en extra krydda till arbetet"

Två byggnadsarbetare står framför en grävmaskin.
Pasi Oikarinen och Jere Kärkkäinen är glada över att arbetet framskrider i bra takt. Två byggnadsarbetare står framför en grävmaskin. Bild: Carmela Johansson/Yle byggnadsarbetare,personer,Åboland,nagu-korpo färjfäste

Reparationarbetet framskrider i bra takt vid färjfästena i Nagu och Korpo. Arbetet inleddes i början av juli i år och trots en stormig höst håller tidtabellen.

- Tidtabellen ser ut att hålla. Just nu försöker vi göra så många arbetsskeden som möjligt samtidigt, säger Destias arbetsplatschef Pasi Oikarinen.

Färjfästena vid Pärnäs på Nagusidan och Retais på Korposidan har varit i dåligt skick en längre tid och efter att många andra färjfästen i Åboland redan reparerats har färjfästet mellan Nagu och Korpo blivit lite av en flaskhals för Skärgårdsvägen.

Därför repareras nu landfästena och dessutom byggs ett andra landfäste vid båda färjfästena för att göra färjtrafiken pålitligare. Båda färjfästena kommer också att elektrifieras och få ny belysning och på Pärnäs-sidan förnyas även förbindelsebåtsbryggan och parkeringen jämnas och asfalteras.

- Just nu bygger vi stödkonstruktioner både under havet och på land vid båda färjfästena. Dessutom jämnar vi ut parkeringen och lägger skyddsrör för de planerade laddningsstationerna, säger arbetsledare Jere Kärkkäinen.

Grävmaskiner vid en färjstrand.
Bland annat förnyas förbindelsebåten M/S Baldurs förbindelsebåtsbrygga. Grävmaskiner vid en färjstrand. Bild: Carmela Johansson/Yle färja,grävmaskiner,korpo

Alltid en utmaning att bygga vid havet

Att reparera och bygga vid färjfästen innebär alltid en stor utmaning. Vattenstånd, väder och speciellt vindriktning påverkar arbetet.

- Det är alltid utmanande att bygga vid havet, med tanke på att en del av jobbet görs under vatten och en del på land. Men det tillför ju också sin egen krydda till arbetet, säger Kärkkäinen.

Hösten har bjudit på en del stormar och under stormdagarna har det inte varit möjligt att arbeta vid färjfästena. Men som helhet har arbetet ändå gått bra.

- Under den här typens byggarbeten dyker det alltid upp överraskningar. Vi har till exempel blivit tvungna att bryta bort mer av berggrunden än planerat, så att vi får laddningskablarna och skyddsrören på plats. Men i de fallen har vi kunnat ta in tilläggsresurser, säger Oikarinen.

Byggnadsarbete vid färjfäste.
Det byggs lite överallt vid färjfästena i Nagu och Korpo just nu. Byggnadsarbete vid färjfäste. Bild: Carmela Johansson/Yle färja,Nagu,Korpo, Pargas,nagu-korpo färjfäste

"Trafiken löper bättre nu, än för fyra år sedan"

Trots att det är mycket som händer vid färjfästena har arbetet fått väldigt lite klagomål. Ibland händer det att någon nyfiken ställer frågor om arbetet, men negativa kommentarer har byggarbetarna inte fått.

- Så länge färjtrafiken trafiken löper är också kunderna nöjda, säger Kärkkäinen.

Inte heller NTM-centralen har fått många klagomål på reparationerna vid färjfästena i Nagu och Korpo. Vägingenjör Tapani Jaakkola vid NTM-centralen tror att det kan bero på att trafikarrangemangen fungerar bättre nu än för fyra år sedan då färjfästena mellan Pargas och Nagu reparerades.

- Trafiken löper bättre och med färre avbrott nu, jämfört med hur det var för fyra år sedan, säger Jaakkola.

Tidtabellen håller

Färjfästena borde bli klara redan i januari nästa år. Förbindelsebåten M/S Baldur har sedan mitten av november trafikerat från hamnen i Nagu, men borde få komma tillbaka till Pärnäs i maj nästa år. De sista reparationsarbetena borde vara klara i juni nästa år.

Elektrifieringen av färjfästena innebär helt nya möjligheter och sannolikheten är stor att vi i framtiden kommer att få se fler elfärjor i skärgården.

Förutom att reparationerna innebär mera klimatvänliga lösningar har det också många positiva sidor för turismen.

- Det här är en fin lösning med tanke på framtiden både för lokala invånare, men också för de som reser längs med skärgårdens ringväg. Det här har varit en falskhals i trafiken. Om nu NTM-centralen förnyar färjorna så stiger också kapaciteten. Jag ser att det här tjänar hela skärgården och inte endast Nagu och Korpo, säger Oikarinen.