Hoppa till huvudinnehåll

"Siffran är enorm och måste tas på allvar", säger professor – studerande mera utmattade än någonsin förr

Porthaniabyggnaden på Helsingfors universitets centrumkampus.
På våren var en fjärdedel av studenterna vid Helsingfors universitet i riskzonen för utmattning i studierna. På hösten steg det till en tredjedel. Tidigare har den nationella siffran varit en femtedel. Porthaniabyggnaden på Helsingfors universitets centrumkampus. Bild: Tiina Jutila / Yle Porthania,Gloet,Helsingfors universitet,studerande,studier,universitet,högskolor,studiestöd,Aarne Ervi

Över hälften, 60 procent, av studerande vid Helsingfors universitet känner sig helt utmattade eller i riskzonen för utmattning, visar en ny enkätundersökning. Distansundervisningen är en betydande orsak.

– Siffran är enorm och måste tas på allvar. Aldrig tidigare har vi sett liknande siffror bland högskolestudenter, säger professor Katariina Salmela-Aro vid Helsingfors universitet. .

Studenters motivation och utmattning undersöktes under coronavåren och i slutet av året, som en del av en internationell studie om effekterna av distansundervisning.

– Resultaten har försämrats oroväckande mycket under hösten. Där ser vi effekterna av distansstudier, säger Salmela-Aro.

Nya studenthuset i Helsingfors
Uttmattning i studierna medför risk att insjukna i depression. Det här måste tas på allvar. Nya studenthuset i Helsingfors Bild: Yle/Carolina Husu Studentkåren vid Helsingfors universitet,Nya studenthuset,Helsingfors universitet

Studenter mer utmattade än någonsin

På våren uppgav lite över en tredjedel av svarande att de hade motivation att studera. Nu i december var samma siffra ungefär en femtedel.

I tidigare studier har nästan hälften sagt att de har studiemotivation, så förändringen är stor.

Enkäterna kan inte direkt jämföras med tidigare studier, eftersom de bara tar i beaktande studerande vid Helsingfors universitet och inte alla högskolestudenter.

Men de visar en oroväckande trend gällande utmattning och distansundervisning.

De yngre studenterna är mera utmattade än de äldre, vilket är nytt.― Professor Katariina Salmela-Aro

– På våren var 18 procent intensivt utmattade. På hösten steg andelen till 26 procent, står det i universitetets pressmeddelande.

I andra tidigare nationella undersökningar har andelen utmattade högskolestuderande legat på 7–10 procent.

Katariina Salmela-Aro med blond page och röd halsduk. Står med armarna i kors framför en växt och en vägg.
En stor del av de utmattade känner sig otillräckliga som studenter. Professor Katariina Salmela-Aro föreslår att vanlig prestation ska ses som extraordinär. Katariina Salmela-Aro med blond page och röd halsduk. Står med armarna i kors framför en växt och en vägg. Bild: Yle/Tintin Råholm forskare,vetenskap,Katariina Salmela-Aro

"Studenterna behöver förståelse och flexmöjligheter"

De yngre studenterna är mera utmattade än de äldre, vilket är nytt. Vanligtvis brukar utmattningen öka och motivationen avta i takt med studietiden.

– Utmattning i studierna medför en stor risk för depression, säger Katariina Salmela-Aro.

Att grundläggande psykologiska behov inte uppfylls i samband med distansstudier kan förklara nästan hälften av utmattningen i enkätsvaren. Till behoven hör kompetens, autonomi, samhörighet och mening.

Utmattning är smittsamt

Dessutom smittar utmattning och motivation av sig. Till exempel kan regelbunden kontakt med lärare och att få stöd av dem öka motivationen.

Tekniska svårigheter och bristen på arbetsrum kan leda till motivationsbrist. Och att känna sig ensam kan göra en utmattad.

– Ensamhet bidrar till utmattning, medan gemenskap skyddar mot det, säger Salmela-Aro.

Hon säger att studenterna behöver resurser och stöd. De behöver förståelse av lärarna, tydliga uppgifter och flexmöjligheter.

Den senaste enkäten besvarades av 1 573 studerande vid Helsingfors universitet i november och december 2020. De flesta var första eller andra årets studenter och medelåldern bland svarandena var 26 år.