Hoppa till huvudinnehåll

Ett steg vidare mot storbolag: Konecranes har godkänt fusionen med Cargotec

Konecranesin ja Cargotecin fuusio Finlandiatalossa, info.
Cargotecs vd Mika Vehviläinen, Cargotecs styrelseordförande Ilkka Herlin, Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum, och Konecranes vd Robin Smith presenterade fusionsplanerna i början av oktober. Konecranesin ja Cargotecin fuusio Finlandiatalossa, info. Bild: Katriina Laine / Yle Konecranes,Cargotec,fusion,företagsfusioner,Ilkka Herlin,Mika Vehviläinen,Stig Gustavson

Bolaget Konecranes ägare har på en extra bolagsstämma i dag beslutat att godkänna att Konecranes inkorporeras i Cargotec. Bolagens styrelser undertecknade ett avtal om fusionen redan i början av oktober.

Konecranes höll i dag en extra bolagsstämma där deltagarantalet på grund av coronaepidemin var mycket begränsat.

Aktieägarna hade ändå kunnat lämna in sina röster i förväg. Drygt 88 procent av dem som röstade stödde fusionen.

I och med det godkände bolagsstämman den plan som styrelserna hade undertecknat redan 1.10.2020.

Enligt planen smälter Konecranes samman med Cargotec så att Cargotec tar över Konecranes alla tillgångar och skulder och Konecranes upplöses. Som ersättning får Konecranes nuvarande ägare aktier i Cargotec.

Två röststarka ägare skulle hellre ha sett att Cargotec skulle ha löst in Konecranes aktier.

För att förverkligas kräver fusionen ännu godkännande av konkurrensmyndigheterna och ett godkännande av Cargotecs extra bolagsstämma. Bolagen har ändå satt som mål att kunna genomföra fusionen senast 1.1.2022.