Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 21.12

En sjukskötare genomför ett coronatest.
En sjukskötare genomför ett coronatest. Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle 2020,Messukeskus Helsinki,Helsingfors,Covid-19-provtagning,Coronatestning,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,provtagning,coronavirus disease,Drive-in,Mehiläinen Oy,andningsskydd,Visir,skyddskläder

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Två elever smittade vid Borgaregatans skola i Vasa – smittspårningen avslutad

Två coronavirusfall har bekräftats vid Borgaregatans skola, meddelar Vasa stad på måndag förmiddag.

Efter genomförd smittspårning har man konstaterat att de coronapositiva eleverna inte varit i skolan inom 48 timmar innan de fick symptom.

Vasa stads skolor övergick till distansundervisning redan 14 december.

Enligt ledande överläkare Heikki Kaukoranta skulle antalet elever i karantän vara tiotals just nu om man inte tagit till åtgärderna så snabbt som man gjorde.

Det har också gått mer än tio dagar sedan eventuell exponering.

"Enligt den senaste informationen vi fått från enheten kommer de inte att kontakta fler familjer och ingen kommer att sättas i karantän", skriver skolans rektor, Markus Rönnblom i ett Wilma-meddelande på eftermiddagen.

Elever, vårdnadshavare och personal har informerats om smittan.

"Eftersom det är jullov och följande skoldag är 7.1 föranleder smittfallen för tillfället inga ytterligare åtgärder från skolans sida.", skriver Rönnblom.

Vårdnadshavarna uppmanas ändå att vara uppmärksamma på eventuella symptom hos eleverna under en veckas tid, och ombeds kontakta den egna hälosvårdsstationen för en remiss till coronatest ifall eleven uppvisar symptom.

Coronasmitta på två daghem i Korsholm

Under måndagen har fyra nya coronavirusfall konstaterats i Korsholm, varav två i olika daghem.

Ett av fallen har bekräftats vid Singsby daghem. Smittspårningen är klar där och vårdnadshavare till berörda barn har informerats. Daghemmet kommer att ha öppet under jullovet för de barn som inte sitter i karantän.

Det andra daghemmet som drabbats är Kvevlax kommunalgårds daghem. Där pågår smittspårningen ännu och vårdnadshavare till berörda barn har informerats.

Smittspårningen vid Smedsby-Böle skola och Solbackens daghem, där smitta konstaterats tidigare, har avslutats. Och berörda har informerats.

Vid serviceboende Solgård och Elvira har flera coronavirustester tagits, och nu väntar man på testsvar. Detta efter att flera smittor konstaterats vid boendena under helgen.

Korsholms närsjukhus och Oravais närsjukhus stängs för besök från och med måndagen, på grund av coronaläget.

Beredskapsledningsgruppen betonar att det är viktigt att begränsa antalet kontakter till högst tio personer i samma sällskap och att det är viktigt att undvika onödigt resande.

Coronasmitta på daghem i Jakobstad

Coronavirusfall har bekräftats vid Alma daghem i Jakobstad. Barn och personal vid två avdelningar har exponerats och de har satts i karantän. Övriga avdelningar fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Exponeringen har skett mellan 14 och 16 december.

Det finns tio avdelningar vid det tvåspråkiga daghemmet, som öppnade så sent som i mars i år.

Inga nya fall i Mellersta Österbotten

Vårdsamkommunen Soite i Mellersta Österbotten meddelar att inga nya fall av covid-19 har konstaterats inom dess område under det senaste dygnet. Senaste fallet konstaterades 14 december.

Incidenstalet i distriktet är 5,1 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Totalt har 148 coronavirusfall konstaterats inom distriktet sedan pandemins början.

Inga patienter vårdas för covid-19 på Mellersta Österbottens centralsjukhus för tillfället.

Mellersta Österbotten befinner sig fortsättningsvis i epidemins andra skede, accelerationsfasen.

Soite påminner om att man ska göra besök till serviceboende så säkert som möjligt. Man ska följa enhetens instruktioner och inte göra något besök ifall man har symptom.

Här hittas rådande bestämmelser och rekommendationer inom Soites område.

14 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar om 14 nya bekräftade fall av covid-19 under det senaste dygnet. Under söndagen togs 223 prover.

Allt som allt har 1 255 bekräftade fall av covid-19 konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt sedan pandemins utbrott. Totalt har man tagit 31 988 prover.

Incidenstalet per 100 000 invånare för de senaste två veckorna är 67 (på söndag 61).

Chefsöverläkaren Peter Nieminen vid Vasa centralsjukhus säger att situationen i Österbotten är alarmerande.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i epidemins accelerationsfas, förutom kommunerna Vasa, Korsholm, Nykarleby, Malax och Korsnäs, som alla befinner sig i epidemins spridningsfas.

Vasa centralsjukhus fungerar som normalt för tillfället, men har höjd beredskap med anledning av coronapandemin.

Graferna i artikeln baserar sig på THL:s siffror. Deras siffror uppdateras med viss fördröjning och ser därför annorlunda ut än de siffror som sjukvårdsdistrikten ger ut varje dag med dagsfärska uppgifter.

Graferna i artikeln baserar sig på THL:s siffror. Deras siffror uppdateras med viss fördröjning och ser därför annorlunda ut än de siffror som sjukvårdsdistrikten ger ut varje dag med dagsfärska uppgifter.

Stycket om smitta på Borgaregatans skola uppdaterad 21.12.2020 kl. 14:21 med information om att smittspårningen är avslutad.

Läs också