Hoppa till huvudinnehåll

Två från ön - två utifrån - vem blir Kimitoöns nästa kommundirektör?

Av tio sökande har politikerna kallat fyra kandidater på anställningsintervju. Yle Åboland har bland annat frågat dem om de är villiga att bosätta sig på orten och hur de tänker jobba för att personalen ska må bra.

Svaren är i vissa fall förkortade.

De sökande är:

Fredrik Lindblom chef för Nordeas kontor i Kimito.
Fredrik Lindblom, Head of Business Banking Unit vid Nordea, Kimitoön. Fredrik Lindblom chef för Nordeas kontor i Kimito. Bild: Yle/Monica Forssell person,fredrik lindblom
Bild på Thomas Flemmich
Thomas Flemmich, stadssekreterare vid Raseborgs stad Bild på Thomas Flemmich Bild: Yle/Malin Valtonen Raseborg,Ekenäs,flemmich thomas
Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala
Vesa Rantala, kommundirektör vid Tövsala. Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala Bild: Markku Pitkänen / YLE Taivassalo (ö i Finland),Kommundirektör
Erika Strandberg framför ett träd, en lekpark syns i bakgrunden.
Erika Strandberg, t.f. kommundirektör, Kimitoön. Erika Strandberg framför ett träd, en lekpark syns i bakgrunden. Bild: Isabel Nordberg / Yle distansarbete,erika strandberg

Varför vill du bli kommundirektör i Kimitoöns kommun?

Fredrik Lindblom: Genast jag såg att tjänsten blivit lediganslagen märkte jag att jag har ett stort intresse för jobbet. Tjänsten är ytterst intressant ur flera olika perspektiv men också utmanande. Uppgiften är på flera punkter klar och tydlig samtidigt som jobbet också ger utrymme för initiativ och engagemang på en bred front.

Thomas Flemmich: Tidpunkten för att ta nästa steg i karriären känns lämplig efter att ha jobbat i ledande positioner inom olika kommunorganisationer i nästan 20 år. Min erfarenhet från olika förvaltningar och min kännedom om de speciella förhållanden som gäller för en skärgårdskommun gör mig redo att axla ansvaret som kommundirektör.

Erika Strandberg: Jag tycker att jag har kunnande, erfarenhet och egenskaper som kan passa Kimitoöns kommun, utgående från de utmaningar kommunen och kommunerna i allmänhet har framför sig.

Vesa Rantala: Jag har mer än 20 års erfarenhet av att leda en kommun och jag har två universitetsexamina inom området; kommunalekonomi, -juridik och -politik som stöder min ansökan. Skärgårdskulturen är gemensam för Tövsala och Kimitoön, men Kimitoön har också andra dimensioner som gör platsen intressant, särskilt tvåspråkigheten.

Vad kommer du att tillföra kommunen som man idag saknar?

Fredrik Lindblom: Jag anser att min profil och jag som person matchar beskrivningen i arbetsannonsen på så gott som alla punkter. Jag har en gedigen erfarenhet av ledarskap, är insatt i näringslivet i Egentliga Finland, har erfarenhet och kunskap om förändringsledarskap samt ett stort intresse för att utveckla Kimitoön till Finlands mest smidiga och livskraftiga skärgårdskommun.

Thomas Flemmich: Som kommundirektör hoppas jag kunna bidra till en ljus framtid för en självständig kommun med kvalitativ service som möjliggör ett gott liv i skärgården. Jag betonar samarbete och deltagande mellan alla parter och att vi tillsammans bygger upp en sådan kommun som vi vill ha.

Erika Strandberg: Jag tror att jag kan bidra med framtidstro, stabilitet och kunnande. Tre viktiga utvecklingsfrågor: utveckla möjligheterna till flexboende. Från Kimitoön kan man leda storföretag ute i Europa och tillika njuta av havsutsikt och använda våra företags högkvalitativa service utan köer eller trängsel. Vi behöver också jobba med att utvecklas inom kommunens organisation. Hur ska vårt samhälle se ut om 10-20 år? Sen hoppas jag att vi kan förbättra samarbetsklimatet i kommunen, så att samarbetet mellan politiker, invånare och olika intressentgrupper hålls sakligt.

Vesa Rantala: Digitalisering av den kommunala servicen, t.ex. att göra en bostadsansökan, platsbokningar, registreringar och varför inte köpa en tomt online. Kommunen måste leva med den föränderliga världen. För att göra Kimitoön bättre känd i övriga Finland om hur bra och lätt det är att leva där.

Kommer du att bosätta dig på ön?

Fredrik Lindblom: Jag bor på Kimitoön, född och uppvuxen här.

Thomas Flemmich: Jag anser att det är önskvärt att kommundirektören är skriven i den kommun hen leder.

Erika Strandberg: Jag bor på Kimitoön sedan 17 år tillbaka. Jag bor här med min familj och har mitt liv och mitt hjärta här.

Vesa Rantala: Ja, jag kommer jag att bosätta mig på Kimitoön.

Utsikt från Glasberget mot en öppen fjärd, skärgård och blått hav.
Naturen och en god servicenivå betonas bland kommundirektörskandidaterna. Utsikt från Glasberget mot en öppen fjärd, skärgård och blått hav. Bild: Amanda Vikman/YLE Natur,Skärgård,Kimitoön,Purunpää

Vad fungerar bra på Kimitoön idag?

Fredrik Lindblom: Listan är lång. Jag anser att vårt samhälle fungerar bra, jag trivs här. Hela kommunmaskineriet fungerar och levererar basservice enligt uppsatta målsättningar. Utöver det har vi ett aktivt samhälle som sporrar till engagemang och välmående.

Thomas Flemmich: Det finns ett rikt och mångfacetterat näringsliv. De olika kommuncentra sätter sin egen prägel på kommunen och är viktiga för den lokala identiteten. Kimitoön har en god förvaltning och jag har en bild av att den kommunala servicen fungerar bra. Tillsammans kan vi göra den ännu bättre och bereda oss inför framtidens förändringar och utmaningar.

Erika Strandberg: Vi har stark samhörighet, är stolta över vår natur och skärgård och vi vill fortsätta vara en självständig kommun. Vi har fina skolor, välfungerande hälsovård, högklassiga bibliotek, och framförallt en anda som gör att då det gäller, håller man ihop och hjälper varandra.

Vesa Rantala: Tyvärr känner jag inte till Kimitoöns vardag så bra att jag kan ge ett exakt svar. När det gäller turism tycker jag att Kimitoön har gjort ett bra jobb.

Hur kommer du att jobba för att dina anställda ska må bra?

Fredrik Lindblom: Här kommer vi in på ett område som jag anser att är en av mina styrkor och nära mitt hjärta, nämligen gynna skapandet av ett positivt och sporrande arbetsklimat. Resultat går inte att uppnå utan en motiverad och kunnig personal som har en gemensam målsättning som man ömsesidigt är överens om. Genom öppen, tydlig och sporrande kommunikation där man ger möjlighet och förutsättningar för alla att höras skapas en trygg atmosfär som driver oss framåt. I praktiken handlar det om aktiv kommunikation, det vill säga diskutera och komma överens, det har jag goda erfarenheter av.

Thomas Flemmich: De anställda inom kommunen är den viktigaste resursen vi har och då är det viktigt att värna om personalens välbefinnande. Beträffande samarbetet mellan politiker och tjänstemän anser jag att det är viktigt med god och saklig kommunikation och att bygga upp förtroendet. Vi ska minnas att vi alla sitter i samma båt och ska ro åt samma håll. Eventuella spänningar och motsättningar borde överbryggas och vi ska uppvisa ömsesidig respekt för varandra.

Erika Strandberg: Jag tror på att man är saklig, visar respekt för olika åsikter och ger plats för olika tankar och idéer. Kommunen har 550 anställda och över 100 förtroendevalda, det är en stor helhet. Det är viktigt att som ledare vara tydlig, visa vart man är på väg men att samtidigt lyssna och ta in intryck längs vägen. Så här har jag försökt jobba hittills och det här vill jag ta med mig till jobbet som kommundirektör.

Vesa Rantala: Jag har fått positiv respons för att jag är lätt att nå, att jag lyssnar och att det är lätt att närma sig mig i olika ärenden. Öppenhet och transparens i beslutsfattandet och i de förberedande skeendena är viktigt, likaså att visa mänsklighet och tolerans i kontakten med anställda, politiker och invånare. Jag är flexibel oberoende av min utbildning och arbetserfarenhet.

Läs också