Hoppa till huvudinnehåll

Vöråfullmäktige beviljade befrielse för Sirpa Kallio efter höstens tvist i bildningsnämnden

En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet.
Sirpa Kallio blev, efter andra försöket, befriad från sitt förtroendeuppdrag i bildningsnämnden. En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet. Bild: Yle / Jonny Smeds vörå kommungård,Vörå,Österbotten (historiskt landskap)

Andra gången gillt gick det vägen och Sirpa Kallio har nu befriats från sitt uppdrag som ledamot i bildningsnämnden i Vörå. Kommunfullmäktige godkände denna gång anhållan utan diskussion.

Fullmäktigeordförande Kjell Heir (SFP) förklarar att det nu, andra gången Kallio försökte lämna bildningsnämnden, inte fanns några skäl att avslå begäran.

- Vi godkände styrelsens förslag utan någon diskussion, säger Heir.

Den här gången hade Kallio kortfattat uppgett familje- och arbetsskäl som orsak till att hon ville lämna uppdraget som finskspråkig ledamot i nämnden.

- Av sådana skäl brukar vi bevilja befrielse från förtroendeuppdrag annars också, säger Heir.

Språkbråk om skolor

I bakgrunden finns ändå ett missnöje som Kallio pekade på då hon första gången anhöll om befrielse från nämnduppdraget.

Kallio har upplevt arbetet i nämnden som särskilt betungande av två skäl. Dels har nämndens övriga ledamöter i stor utsträckning använt dialekt som mötesspråk och Kallio har påtalat att dialekten är svår att förstå även om hon till fullo förstår standardsvenska.

För det andra har Kallio upplevt att hon hamnat i kläm i frågan om skolnätet för kommunens finskspråkiga barn. En kommunal arbetsgrupp arbetade under hösten med att ta fram en lösning för hur skolnätet kunde effektiveras. Arbetet utmynnade i en lösning där kommunens två finskspråkiga skolor i Pettersbacka och i Oravais centrum skulle slås samman. Skolan skulle då placeras i Oravais centrum.

Kallio, som själv bor i Pettersbacka och har tre barn som berörs av skolfrågan, har kraftigt motsatt sig en skolsammanslagning.

Kallio säger på tisdagseftermiddagen till Yle Österbotten att hon är tacksam över att fullmäktige den här gången beviljade hennes ansökan.

- Den enda förnuftiga lösningen. Jag är alltid i första hand mamma, ett förtroendeuppdrag kommer jämförelsevis långt ner i prioritetsordningen. Särskilt eftersom jag inte är politiker, säger Kallio som aldrig ställt upp i val utan ombads bli ledamot i bildningsnämnden då en finskspråkig representant behövdes.

Nu säger hon sig kunna följa skolfrågan endast som bekymrad förälder. Kallio hör till den majoritet av föräldrar i Pettersbacka som efterlyst en möjlighet för sina barn att få både sin småbarnspedagogik och sin grundskoleundervsining i närliggande Ylihärmä i grannkommunen Kauhava.

Skolfrågan väntar ännu på en lösning. Bildningsnämnden tvingas vänta med att fatta beslut tills kommunala samarbetsförhandlingar är avslutade.