Hoppa till huvudinnehåll

Heijnsbroek-Wiréns avhopp tas med ro bland Lovisapolitiker: "Jag tror inte att det påverkar verksamheten alls under resten av den här valperioden"

Lovisa kommunvapen.
Gruppordförande för det näst största partiet i Lovisafullmäktige, Pertti Lohenoja, tror inte att Mia Heijnsbroek-Wiréns påverkar politiken under resten av valperioden. Lovisa kommunvapen. Bild: Yle/Mikael Kokkola Lovisa,rådhuset i lovisa

Lovisapolitikern Mia Heijnsbroek-Wirén går över till Samlingspartiet. Kolleger inom Lovisapolitiken tror inte att avhoppet kommer att förändra samarbetet i staden.

Mia Heijnsbroek-Wirén är stadsfullmäktigeledamot och ordförande i Lovisa stadsstyrelse. Efter många år inom Svenska folkpartiet flyttar hon nu över till Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

- Politik är ett lagspel och SFP-laget är brett. Mia har fattat sitt eget beslut och det är hennes sak och vi som är SFP i Lovisa fortsätter vidare med många duktiga krafter, säger fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP)

Kan Heijnsbroek-Wirén fortsätta som stadsstyrelsens ordförande?

- Nu är nyheten väldigt färsk. Den kom i går på kvällen (läs: tisdag) så vi har inte desto mer hunnit diskutera det, varken i den egna SFP-fullmäktigegruppen eller mellan de övriga fullmäktigegrupperna i Lovisa.

Andersson har inte talat med Mia Heijnsbroek-Wirén om ordförandeposten och hur hon tänker om den.

- Så i det här skedet är det för tidigt att kommentera. Det får vi återkomma till när vi har hunnit diskutera saken.

Otto Andersson
Otto Andersson respekterar Heijnsbroek-Wiréns beslut om att byta parti. Otto Andersson Bild: Yle/Stefan Paavola SFP,Lovisa,Otto Andersson

Andersson drar heller inga slutsatser om andra tänkbara konsekvenser av flytten till Samlingspartiet, till exempel om majoriteten i fullmäktige skulle vara hotad.

- Jag har som vana att säga att det är väljarna som avgör vid val och liksom tidigare så är det onödigt att spekulera på förhand om valresultatet. På valdagen avgör väljarna och vi kommer att ha en bred och mångsidig kandidatlista, säger Otto Andersson.

Socialdemokraterna tar avhoppet med ro

- Mia ansåg tydligen att det inte fungerar med renodlad högerpolitik här och valde ett högerparti som i första hand driver företagarnas ställning i Lovisa.

Det säger Pertti Lohenoja, gruppordförande för Socialdemokraterna i Lovisa. SDP är det näst största partiet i staden.

Lohenoja förundrar sig över att den interna diskussionen och konflikten om partiets inriktning aktualiserats på det här sättet i valperiodens slutskede och inte tidigare.

Fastän diskussionerna inom SFP kan ha svängt längs den politiska skalan under den senaste tiden har besluten trots allt följt partiets liberala linje, upplever han.

Han ser däremot fram emot att se hur ärenden som berör den offentliga och privata sektorn kommer att diskuteras inom partiet efter valet.

Däremot tror Pertti Lohenoja inte att avhoppet påverkar verksamheten inom hans eget parti.

- Jag tror inte att det betyder så mycket för Socialdemokraterna. Mia är vald till stadsstyrelsens ordförande som person och har sitt mandat som hon sköter till och med våren.

Enligt Lohenoja har Heijnsbroek-Wirén skött ordförandeposten rätt bra.

- Partiets relation med Mia är bra, likaså med Svenska folkpartiets och Samlingspartiets grupper. Jag tror inte att det inverkar på verksamheten alls under resten av den här valperioden.

Lohenojas tankar går i första hand till de väljare som röstat på Heijnsbroek-Wirén och hur de upplever avhoppet.

Han tror att flytten till Samlingspartiet kan få konsekvenser inför kommunalvalet i april 2021.

- Ja, med tanke på den här fullmäktigeperioden som helhet kan man tänka sig att väljarna funderar lite extra på hur rösterna ska fördelas.

Lohenoja betonar att man alltid pratar om kommunalval som personval, men att man i det här fallet ser att politiken också spelar en stor roll.

Skylt med texten Rådhuset och Stadsstyrelsen.
Frågan om ordförandeposten i stadsstyrelsen i Lovisa ska diskuteras. Skylt med texten Rådhuset och Stadsstyrelsen. Bild: Yle/Erica Vasama stadsstyrelser,Lovisa,rådhus,stadsstyrelsen i lovisa

Socialdemokraterna i Lovisa är stadens näst största parti med åtta fullmäktigeledamöter och två platser i stadsstyrelsen, varav en är vice ordförandeposten.

Lohenoja tror inte på en språkpolitisk strategi om det skulle bli aktuellt med förändringar i maktbalansen.

- Socialdemokraterna trummar och dånar inte för språkpolitiken. Vi upplever att verksamheten fungerar normalt på två språk och kräver inte i första hand språkliga rättigheter utan Lovisas bästa.

Lohenoja upplever att det finns gott om utrymme för båda språkgrupperna, och det finns också svenskspråkiga medlemmar partiet.

- I fullmäktige är det främst personernas politiska ståndpunkter som avgör.

Läs också