Hoppa till huvudinnehåll

EU gick miste om ekonomisk makt och brittisk lagstiftning måste anpassa sig enligt EU-regler – forskaren ser två förlorare i brexitkampen

Universitetsforskare Timo Miettinen.
Timo Miettinen är inte helt övertygad om att brexit var en bra idé, trots att både EU och Storbritannien fick igenom sina viktigaste krav i handelsavtalet parterna emellan. Universitetsforskare Timo Miettinen. Bild: Yle Timo Miettinen,Brexit,Helsingfors universitet

Att säga att alla handelshinder är borta när brexit är avklarat var kanske lite väl optimistiskt av Boris Johnson. Det tror forskare Timo Miettinen.

Julaftonens stora nyhet var att EU och Storbritannien har kommit överens om hur förhållandet ska se ut när brexit är avklarat.

Formellt lämnade landet EU redan i februari, men maktkampen om det perfekta skilsmässoavtalet pågick ända till målsnöret.

Om bara en vecka slutar den övergångsperiod som parterna kom överens om för att hinna skriva ett brexitavtal som båda kan vara nöjda med.

Timo Miettinen är forskare vid Helsingfors universitet och till hans specialområden hör bland annat EU-politik. Enligt honom är brexit ett nederlag, hur man än vrider och vänder på det.

– På sätt och vis förlorar båda sidor på den här processen. När EU tappar Storbritannien försvinner samtidigt en avsevärd del av den ekonomiska makten. För Storbritannien är det här säkert en svår, ekonomisk chock, men den skulle ha varit betydligt värre utan ett avtal.

"Avtalet river många hinder för handel"

För bägge parter finns det ändå ljusglimtar i det nya handelsavtalet.

För Storbritannien var det centralt att landet inte längre vill vara bundet till EU-domstolens beslut.

EU å sin sida fick igenom en möjlighet att ingripa med olika tariffer om Storbritannien börjar fatta för säregna beslut.

Men visst har Storbritannien också nytta av överenskommelserna.

– Avtalet river många hinder för handel, men det finns fortfarande frågetecken bland annat kring hur de olika parterna godkänner varandras certifieringar och ursprungsregleringar. Det är frågor vi får svar på först när vi ser formuleringarna i avtalet, säger Miettinen.

"Ekonomiskt viktigare för Storbritannien att ett avtal roddes i land"

Att premiärminister Boris Johnson hävdar att handeln blir mycket friare för Storbritannien är en sanning med modifikation.

– Jag tror Johnson var lite väl optimistisk när han påstod att alla handelshinder är undanröjda, även de hinder som inte handlar om tariffer. Det stämmer inte överhuvudtaget. Det kommer dessutom att bli betydligt mer byråkrati i handeln.

Hur förhållandet kommer att se ut i framtiden är ännu för tidigt att sia om.

Det verkar i varje fall vara klart att EU är den starkare parten efter att vägarna skiljs åt.

Det betyder i praktiken att Storbritannien inte måste anpassa sina lagar och regleringar enligt hur det ser ut inom EU, men det kan ändå löna sig att göra det.

– I det stora hela var det troligen ekonomiskt viktigare för Storbritannien att ett avtal roddes i land, men båda parterna fick sina viktigaste önskemål uppfyllda med det här avtalet.

Starkare sammanhållning tack vare brexit

Hur det går med unionen framöver är också en intressant fråga, även om det är otroligt svårbesvarad. Om brexit visar sig vara en framgångssaga kan det naturligtvis inspirera de så kallade exit-rörelserna i andra länder.

Miettinen påpekar att EU själv har nycklarna till sin egen framtid. Mycket hänger på hur unionen utvecklas och om den är attraktiv för medlemsstaterna.

Just nu verkar det i varje fall som om unionen har bättre sammanhållning än på länge. Ironiskt nog är det delvis just tack vare Storbritanniens sorti.

– I och med att brexitprocessen har varit så slitsam, så har vi under de senaste fyra åren sett att stödet för EU har stigit och exit-rörelserna har blivit betydligt mindre.