Hoppa till huvudinnehåll

Pandemin påverkade trafiken till Karleby hamn – tack vare nytt djup i farleden gör man ändå ett nästan normalt resultat

Hamnen i Karleby.
2018 inleddes arbetet med att muddra djupfarleden till hamnen i Karleby. Arbetet blev klart i september i år. Hamnen i Karleby. Bild: Trafikledsverket Karleby hamn,karleby

Året inleddes med fart i Karleby hamn och den livliga trafiken lovade gott ekonomiskt, särskilt som man visste att muddringen av djupfarleden skulle komma att öka lönsamheten ytterligare. Men världsekonomin påverkades kraftigt av coronapandemin och det fick man känna av även i Karleby.

I slutet av september kunde djupfarleden med ett seglationsdjup på 14 meter äntligen tas i bruk.

Muddringen ökade seglationsdjupet med en meter och på bara några månader har man enligt hamndirektör Torbjörn Wittting redan tydligt kunnat se nyttan med den stora investeringen.

- Fartygen som lastar hos oss kan nu ta uppemot en femtedel mer gods ombord. Muddringen har varit till nytta för varje fartyg som anlänt hit och för varje fartyg som kastat loss härifrån. På samma sätt syns det i hamnens resultat, säger Witting.

Bara en vecka efter att muddringsarbetet var klart anlände det första Panamax-klassade fartyget och kunde då lastas betydligt tyngre än tidigare. Uppemot 90 000 ton last kan ett fartyg i Panamax-klassen ta ombord.

Framöver hoppas man naturligtvis se ännu större nytta med djupfarleden. Redan nu är Karleby hamn landets tredje största allmänna hamn efter hamnarna i Helsingfors och Fredrikshamn-Kotka.

Pandemin har påverkat

Men Witting konstaterar i samma andetag att coronapandemin har påverkat handeln globalt och på så vis även hamntrafiken i Karleby.

Sedan november kan Karleby hamn skryta med en ökning på sju procent i lastmängden som passerar, men ser man på året som helhet har pandemin nog dragit ner resultatet. Råvara för stålindustrin är huvudprodukt för hamnen, men både produktionen och handeln inom det området har minskat på grund av den globala ekonomiska krisen.

Torbjörn Witting
Torbjörn Witting är hamndirektör i Karleby. Torbjörn Witting Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby hamn,Karleby,witting

Något man tydligt känt av, enligt Witting.

- Särskilt under den andra halvan av året började pandemin synas inom världshandeln. Trots det lyckas vi nog göra ett ganska normalt resultat.

Först i januari har man de slutliga siffrorna för år 2020, men som det ser ut nu kommer över sex miljoner ton gods av olika slag att ha passerat Karleby hamn under året. Under normala år med pigg handel har hamnens totala trafikvolym kunnat ligga på omkring sju miljoner ton.

Totalt 45 Panamax-klassade fartyg har fram till slutet av november trafikerat hamnen.

Betoningen ligger på export och det som transporteras ut via Karleby hamn har ofta anlänt dit med tåg från Mellersta Finland eller från andra sidan östgränsen.

Arbetet påverkades av coronan

Arbetet i Karleby hamn har under året påverkats mycket av coronapandemin.

Möten hålls virtuellt, färre människor tillåts besöka hamnen och arbetet i last och lossning har lagts upp på nya sätt. Numera jobbar man i olika lag, där arbetarna inte möter kolleger ur den andra gruppen.

På det viset kan arbetet fortsätta även om någondera gruppen skulle tvingas i karantän, uppger hamndirektören.

Den här texten bygger på artikeln Korona nakersi Kokkolan sataman vilkkaana alkanutta vuotta – maailmantalouden käänteet heijastuivat liikennöintiin skriven av Heini Holopainen, Yle Kokkola. Översättning av Moa Mattfolk, Yle Österbitten.