Hoppa till huvudinnehåll

Sysselsättningen i östra Nyland går i fel riktning - men det finns också små ljuspunkter

Kvinnor vid TE-centralens servicedesk
Allt fler i Östnyland har orsak att besöka TE-centralen på jakt efter jobb. Kvinnor vid TE-centralens servicedesk Bild: Jorge Gonzalez / Yle arbetskraftsbyråer,arbetslöshet,arbete,Sysselsättning och arbetslöshet,lediga arbetsplatser

Antalet arbetslösa har ökat dramatiskt i hela landet.
Färska uppgifter från Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) samt TE-centralen visar en ökning på drygt 37 procent för november i jämförelse med november i fjol.

En stor delorsak är naturligtvis coronaepidemin.

Föga överraskande ökade de arbetslösa arbetssökande mest i Nyland (60,9 procent).

Som vanligt hör Lovisa till de städer och kommuner i Nyland där antalet arbetslösa ökar mest. Procenttalet är 65 vid jämförelse mellan november 2020 och november 2019.

Jämför man läget i november med oktober kan man skönja samma trend: De arbetslösas antal ökar.

I Lovisa har de arbetslösa blivit 7,3 procent fler i november i jämförelse med oktober.

Samtidigt har de lediga arbetsplatserna i Lovisa de facto ökat om man jämför november 2020 med november 2019 - från att ha varit 70 för ett år sen till att vara 81 i november i år.

Fel riktning också i Borgå

I Borgå är ökningen, om man jämför läget i november med läget i oktober, mera modest; bara 1,3 procent fler arbetslösa.

I Borgå har också antalet lediga jobb minskat och det ganska så rejält, med 51 procent.

För ett år sedan fanns det 972 lediga arbetsplatser i Borgå. Siffran för november i år är 481.

De arbetslösa arbetssökandenas antal i Borgå har ökat med 57 procent om man jämför november 2020 med november 2019.

Största ökningen i Sibbo - minsta i Mörskom

I Östnyland ökade antalet arbetslösa relativt sett mest i Sibbo (82,4 procent)

I samma region ökade antalet arbetslösa långsammast i Mörskom (27,4 procent).

I slutet av november var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Östnyland högst i Lovisa (15,6 procent) och Mörskom (13,6 procent).

Minst var andelen i Mäntsälä (8,1 procent) och Borgnäs (8,8 procent).

Kvinnor och unga illa ute

Intressant är också att notera att arbetslösheten ökar snabbare bland kvinnor än bland män.

Av de arbetslösa arbetssökande i Nyland var 54,6 procent män och 45,4 procent kvinnor. Jämfört med november i fjol ökade arbetslösheten bland män med 57,5 procent och bland kvinnor med 65,2 procent.

I november ökade arbetslösheten i alla åldersgrupper, men sysselsättningsläget är sämst för unga.

Mest ökade arbetslösheten bland personer under 30 år. Kvantitativt sett var ökningen störst i åldersgruppen 30­ - 34 år.

Service och försäljning känslig sektor

Det som också går att utläsa ur den färska statistiken för november är att arbetslösheten ökat mest bland personer med lägre högskoleexamen och personer med examen på andra stadiet.

Speciellt illa är läget inom service- ­ och försäljningsbranscherna.

I slutet av november ökade de arbetslösa arbetssökande i dessa branscher med hela 102,5 procent.

Läs också