Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad måste tänka om vad gäller lukten från Påttska reningsverket – HFD förkastade detaljplan

Vasa tvålfabrik fotad utifrån. Byggnaden är byggd i tegel på 1920-talet.
Domslutet innebär att det är oklart om och när det blir några nybyggen på de gamla industritomterna på Brändö. Vasa tvålfabrik fotad utifrån. Byggnaden är byggd i tegel på 1920-talet. Bild: Yle/Sofi Nordmyr fabriksbyggnad

Högsta förvaltningsdomstolen förkastar Vasa stads detaljplan för Brändö. Enligt planen skulle nya bostäder byggas på Tvålfabrikstomten och Rahkola, men enligt domstolen har staden slarvat med att ta reda på exakt hur omfattande luktproblem som det intilliggande reningsverket medför.

Vasabladet skriver om det färska beslutet som givits av domstolen på tisdagen.

Ursprungligen godkände stadsfullmäktige i Vasa detaljplanen, enligt vilken flera hundra nya bostäder skulle resa sig på Brändö. Men Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att staden får göra om sin plan.

Under arbetet med att göra upp detaljplanen genomfördes tre olika utredningar kring hur omfattande luktföroreningar som det närliggande Påttska reningsverket skulle innebära för invånarna i området. Enligt Vasa stad har utredningarna varit tillräckliga och dessutom visat att problemen skulle vara mycket små.

Andra parter som domstolen hört anser annorlunda. Föreningen för byggda kulturarvet i Vasa ansåg att luktproblemen inte undersökts tillräckligt. Exempelvis har ingen bedömning gjorts under varma sommardagar, då de illaluktande ångorna från reningsverket påverkar området allra mest.

Vasa förvaltningsdomstol gav föreningen rätt och Högsta förvaltningsdomstolen gick nu på samma linje.

HFD slår fast att man inte kan utesluta att luktproblem skulle komma att störa invånarna i det framtida bostadsområdet.

Domslutet kan läsas här, dock endast på finska.

Läs också