Hoppa till huvudinnehåll

Chef för missbrukarenhet i Hangö: Svårt för kvinnor med drogproblem att få den hjälp de behöver

Kvinna som sitter i en stol
Kaarina Tynkkynen går i pension i början av nästa år från sitt jobb inom missbrukarvården i Hangö. Tavlan bredvid henne heter Fyllhundens hustru. Kvinna som sitter i en stol Bild: Sanne Wikström missbrukarvård,alkoholism,kvinnor,blandmissbruk,kaarina tynkkynen

Andelen kvinnor som söker hjälp för missbruk har ökat under de år som Kaarina Tynkkynen har jobbat med drogmissbrukare.

Vissa år har över hälften av klienterna på hennes mottagning varit kvinnor, men i genomsnitt är deras andel ungefär 40 procent.

- Kvinnors missbruk döms hårdare av omgivningen och det är förknippat med mycket skam. Vi ser gärna en man i fyllan som lite underhållande och komisk, medan en kvinna i fyllan bara är pinsam, säger hon.

De senaste tio åren har Kaarina Tynkkynen varit enhetschef för missbrukarenheten vid Hangö hälsocentral. Hon går i pension i början av nästa år, men tar fram till dess ut innestående semester.

Drogmissbruk och depression
Droganvändning går hand i hand med skuldkänslor och skam. Drogmissbruk och depression Bild: Yle/Juuso Juntunen psykmediciner

Kaarina Tynkkynen inledde sin karriär på Ekåsen på 80-talet. Där jobbade hon på en av avdelningarna för kvinnor och kom den vägen i kontakt med missbrukarfrågor.

Hon märkte att det finns skillnader i mäns och kvinnors missbruk och hur omgivningen ser på det.

- Det är mycket fler känslor förknippat med kvinnors missbruk. Moderskap och alkohol är fortfarande en tabu, barnskyddsanmälningar berör mycket oftare mammans drogproblem än pappans.

- Här på mottagningen diskuterar vi mycket kring de känslor som en barnskyddsanmälan eller ett omhändertagande väcker, men minns att det alltid är barnens bästa som är det viktigaste.

Det skulle behövas mer skräddarsydda tjänster för kvinnor

Missbrukarvården är i dag uppbyggd kring männen och deras behov. På många rehabiliteringsenheter jobbar mest män och erfarenhetsexperterna är män. Det är svårt som kvinna att få den hjälp man behöver i den miljön.

Det skulle behövas mer skräddarsydda tjänster för kvinnor anser Kaarina Tynkkynen.

I dag finns det bara en plats i Finland som fokuserar på kvinnors drogmissbruk. Den finns i närheten av Joensuu i östra Finland och heter Tuhkimo.

Där jobbar enbart kvinnor och hela verksamheten bygger på kvinnors behov. Synen på kvinnor och missbruk, samt kvinnans olika roller i samhället diskuteras som en viktig del av behandlingen. Vårdtiderna är lite längre än på andra ställen, från tre till sex månader.

Seniorer med problem ökar

En annan växande grupp inom missbrukarvården är seniorer. De kommer ofta till mottagningen först i ett skede när problemen redan pågått en längre tid.

Det är ofta fråga om långvarigt missbruk av alkohol som blandas med olika mediciner. Deras nätverk kan vara litet eller obefintligt, partnern kanske har stuckit eller dött och barnen bor långt borta.

Missbruket och framför allt blandningen av alkohol och mediciner smyger sig in i vardagen.

- Det kan vara så att personen ordinerats mediciner för olika sjukdomar av olika läkare, det kan vara lugnande, värk och någon psykmedicin. Så blandar de det med alkohol och cocktailen är klar.

Vårdreformen oroar

Missbrukarvården har inte uppmärksammats tillräckligt i den kommande vårdreformen anser Kaarina Tynkkynen.

Hon ser stora risker då det sägs att kommunen framtiden ska styra klienterna vidare till tredje sektorns tjänster.

I stora städer finns många alternativ, men på mindre orter räcker tredje sektorn inte till.

- När jag jobbade i Helsingfors i början av 2000-talet på en av de stora mottagningarna fick jag kontakt med många olika organisationer som har specialkunskaper om missbruk och rehabilitering.

Kvinna utomhus vid julgran
Kaarina Tynkkynen går i pension i början av nästa år från sitt jobb inom missbrukarvården i Hangö. Hon tycker vården fungerar bra i dag, men är orolig för vad vårdreformen innebär för missbrukarvården. Kvinna utomhus vid julgran Bild: Sanne Wikström missbrukarvård,alkoholism,kaarina tynkkynen

- Det nätverket har jag nytta av ännu i dag, men något motsvarande finns inte här i lilla Hangö.

I Hangö är det enbart Hangö gatumission inom tredje sektorn som erbjuder tjänster för missbrukare.

- Hangö gatumission gör ett bra jobb, men det räcker inte till. Hur kan de ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet att sköta det vi i dag gör här på hälsocentralen?

- Dessutom ska vi komma ihåg att Hangö är en tvåspråkig ort, här måste finns tjänster på båda språken. På små orter finns helt enkelt inte tillräckligt med aktörer inom tredje sektorn som kan erbjuda sådana tjänster.

Här kan du lyssna på intervjun där Tynkkynen bland annat berättar om sina farhågor inför vårdreformen: