Hoppa till huvudinnehåll

Vad kommer att ske i Åboland år 2021? - vi har listat några saker

Många byggprojekt ska slutföras och höga poster ska bemannas. Här har vi listat några saker vi har att vänta under kommande år. Kommentera gärna det du väntar på år 2021!

2020 har var ett märkligt, tungt, omtumlande och annorlunda år. Därför vill vi på Yle Åboland blicka framåt och se vad som väntar oss här i regionen under det nya kalenderåret. Vi har plockat några exempel från vårt bevakningsområde som säkert kommer att synas i din vardag, eller i nyhetsrubrikerna år 2021.

Åbo får sitt centrum tillbaka

I två år har stadskärnan i Åbo mer liknat ett slagfält än ett centrum i och med torgparkeringsbygget och renoveringen av Salutorget.

Under kommande år ska Åboborna äntligen få tillbaka sitt centrum, och ett moderniserat sådant! Här kan du se planerna i detalj.

Bygget av parkeingshuset vid Salutorget i Åbo.
Salutorget i Åbo sommaren 2020. År 2021 ska renoveringen vara klar och Salutorget ska återigen bli en samlingsplats i staden. Bygget av parkeingshuset vid Salutorget i Åbo. Bild: Arash Matin/Yle Salutorget (Åbo),Åbo,lyftkranar,bygge,parkeringshus,Åbo ortodoxa kyrka

I åratal har torgparkeringen väckt starka känslor i Åbo. I december stod parkeringsgrottan klar och de första bilarna rullade ner under Salutorget.

Arbetet med den underjordiska torgparkeringen inleddes år 2018. I början orsakade markras i samband med bygget problem för en del fastigheter kring torget, däribland Åbo Svenska Teater och Åbo ortodoxa kyrka.

Renoveringen av Salutorget fortsätter år 2021. Åbo stad står för kostnaderna för renoveringen av torget.

Torgparkeringen i Åbo - så här såg beslutsprocessen ut

1990-talets mitt: Företaget Turun Toripaikoitus grundas av Tapiola, Kapiteeli, SOK och TOK, börjar planera en underjordisk torgplanering men planerna strandar.

2001: Försök att koppla ihop bygget av nya biblioteket, Österbladska tomten och torgparkeringen.

2006: Parkeringsbolaget Turun Toriparkki grundas, avser att bygga ett parkeringshus för 600 bilar under Salutorget.

2008: Namninsamling med 13 000 underskrifter kräver folkomröstning om torgparkeringen, men fullmäktige röstar ner förslaget.

2009: Stadsfullmäktige godkänner stadsplaneändringen.

2010: Åbo förvaltningsdomstol upphäver beslutet som lagstridigt pga bristfälliga utredningar.

2012: Stadsfullmäktige beslutar med rösterna 34-33 att godkänna detaljplaneändringen av Salutorget. Åtta besvär lämnas in mot beslutet.

2014: Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvären mot detaljplaneändringen av Salutorget.

2017: Åbo förvaltningsdomstol förkastar besvären mot hyreskontraktet mellan Åbo stad och Turun Toriparkki gällande tomten. Föreningen Vårt Åbo anser att årshyran på 70 000 euro för det underjordiska markområdet är under marknadspris och kan uppfattas som gynnande av enskilt företag.

November 2017: Torgparkeringen i Åbo får bygglov.

2018: Det förberedande arbetet kring torgparkeringen inleds med stora arkeologiska utgrävningar.

Mars 2018: Taxistolpen och parkeringsplatserna längs Universitetsgatan vid Salutorget försvinner.

April 2018: De arkeologiska utgrävningarna på Salutorget inleds.

Maj 2018: Torghandeln flyttas intill den ortodoxa kyrkan.

Juni 2018: Taaleri meddelade att finansieringen är klar.

Augusti 2018: Stadsstyrelsen godkänner utredningen.

Förutom coronakrisen har renoveringarna i Åbo centrum haft en stor påverkan på stadslivet. Många har varit oroliga över de effekter bygget kommer ha på stadens centrum.

Både staden och företagarna hoppas få liv på kommersen i centrum igen då bygget är klart.

Åbo får en borgmästare

Åbo följer Helsingfors och Tammerfors exempel och inför borgmästare i stället för stadsdirektör. Åbo stadsfullmäktige väljer en borgmästare och tre biträdande borgmästare för en fyraårsperiod. Borgmästaren i Åbo fungerar som ordförande för stadsstyrelsen.

Borgmästaren i Åbo införs efter kommunalvalet 2021.

Några människor sitter på kajkanten invid Åbo stadshus.
Stadshuset i Åbo. Några människor sitter på kajkanten invid Åbo stadshus. Bild: Arash Matin/Yle Åbo,Åbo stadshus,Aura å,Gräsmatta

Logomobron ska bli klar

Åbos sorgebarn Logomobron ska så småningom tas i bruk. Byggandet av Logomobron har kantats av flera problem. Tidtabellen har också skjutits upp och enligt den nuvarande tidtabellen ska bron stå klar våren 2021. Ursprungligen skulle bron stå klar 2018.

Logomobron i Åbo
Logomobron i december 2020. Logomobron i Åbo Bild: Arash Matin / Yle Logomo bridge,Åbo,järnvägsstationer,Järnvägsspår,logomobron

Enligt de inledande planerna skulle bron kosta cirka 8 miljoner euro. Men priset har stigit flera gånger och en höjning av budgeten har godkänts i fullmäktige i flera omgångar. I somras steg priset för bron till 20 miljoner euro.

Nya logomobron.
Så här ska Logomobron se ut då den är klar. Nya logomobron. Bild: Åbo stad. logomo

Vad kommer att hända i Pargas år 2021?

Skolcenterbygget i Pargas inleds med rivning

Byggandet av ett nytt skolcenter i Pargas inleds nästa år. Det betyder att Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu kommer att rivas. Byggnaderna har problem med inomhusluften och därför anses det vara bäst att bygga nya lokaler.

Både Sarlinska skolan från 1957 och Paraistenseudun koulu från 1960-talet har länge varit en del av stadsbilden. Rivningen av bland annat Sarlinska skolans gymnastiksal sker troligtvis under sommaren så att nybygget kan påbörjas till hösten.

Flera oroliga röster har höjts över att det nya skolcentret inte har en tillräckligt stor gymnastiksal. I december röstade Pargas stadsfullmäktige för att staden ska börja planera byggandet av en separat idrottshall i närheten av skolan. Stadens andel i de båda projekten får ändå inte överskrida den nuvarande budgeten.

Hela projektet väntas kosta 20 miljoner euro och det nya kreativa lärcentret ska stå klart 2023.

En vit vägskylt med texten Skolcenter Koulukeskus, och en brun skylt med texten Pargas hembygdsmuseum, i en vägkorsning med en skolbyggnad i bakgrunden.
Skolcentret i Pargas står inför en stor förändring. En vit vägskylt med texten Skolcenter Koulukeskus, och en brun skylt med texten Pargas hembygdsmuseum, i en vägkorsning med en skolbyggnad i bakgrunden. Bild: Linus Hoffman/Yle Pargas,Pargas skolcenter

Hundbanan får Egentliga Finlands största motionstrappa

Egentliga Finlands största motionstrappa byggs på Hundbanan i Pargas. Trappan, som kommer att bli ungefär 150-200 meter lång, blir klar under sommaren. Höjdskillnaden är ca 50 meter.

Hundbanan finns intill gruvan i Pargas och består av stenar som inte kan säljas. Lutningen i backen är 40 grader och det är för brant för en trappa. Därför håller man nu på att minska lutningen till 25 grader.

Högst uppe i trappan blir det en utsiktsplats där besökarna kan se ut över Pargas och gruvområdet. Krafterna bakom trappan hoppas att trappan leder till fler besökare i Pargas.

Smidigare färjförbindelse mellan Nagu och Korpo

Det blir smidigare att ta färjan mellan Nagu och Korpo då renoveringen av färjfästena blir klar till sommaren. Färjfästena vid Pärnäs och Retais har varit i dåligt skick en längre tid och efter att många andra färjfästen i Åboland reparerats har färjfästet mellan Nagu och Korpo blivit lite av en flaskhals på Skärgårdsvägen.

Under året har färjfästena reparerats och förnyats. Även förbindelsebåtsbryggan och parkeringen i Pärnäs har rustats upp. Arbetet fortsätter i början av 2021 och ska vara helt klart i juni. Kanske det nästa sommar blir smidigare att ta sig mellan Nagu och Korpo eller att besöka öarna i den yttre skärgården?


Bilari i en färjkö i Korpo.
Bilari i en färjkö i Korpo.
Bild: Nina Bergman/Yle
Pärnäs,färja,rusningstrafik,färjkö i korpo

Kimitoön får en ny kommundirektör

Jakten på Kimitoöns nya kommundirektör har börjat. Meningen är att en ny kommundirektör väljs i januari 2021.

Av tio sökande har politikerna kallat de fyra starkaste kandidaterna på anställningsintervju. Yle Åboland har bland annat frågat dem om de är villiga att bosätta sig på orten och hur de tänker jobba för att personalen ska må bra.

Dalsbruk kommer att få en uppdatering under 2021.

Den förnyade gästhamnen i Dalsbruk öppnar

På Kimitoön är en av de största händelserna under 2021 att den nya och förnyade gästhamnen i Dalsbruk öppnar sina dörrar i maj. Hamnen har renoverats och förstorats, och kommer i framtiden att ha plats för ännu fler båtar. Dessutom har man lagt en vågdämpare på plats i hamnen, som ska skydda hamnen från vind.

Gilla Granberg, utvecklingschef på Kimitoön, säger att det även pågår flera andra projekt i Dalsbruk för tillfället, och att Dalsbruksbor, företagare, kommunanställda och fritidsbor tillsammans har jobbat för att utveckla Dalsbruk.Till exempel har man fixat 5 nya naturstigar, och arbetar för att utveckla samarbetet inom företagandet.

- Det Dalsbruk vi har drömt om håller verkligen på att förverkligas, säger Granberg.

Dalsbruks gästhamn med fabriken i bakgrunden.
. Dalsbruks gästhamn med fabriken i bakgrunden. Bild: Amanda Vikman/Yle Dalsbruk,gästhamn

Studerandena i Åbo har haft ett märkligt år 2020. Vad har de och högskolorna att vänta år 2021?

HÖGSKOLORNA I REGIONEN

Studiestaden Åbo har aldrig varit så tom på studentoveraller som år 2020. De vanliga studierna och studentevemangen har fått ge vika för både distandsstudier och distansfester. Vad har studerandena att vänta det kommande året?

Vid årsskiftet träder den nya lagen om högskolestuderandes hälsovård i kraft. I och med detta kommer vissa förändringar att ske inom studenthälsovården. En av de största förändringarna är att också studerande vid yrkeshögskolor kan utnyttja tjänsterna hos Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS). Det här är något Noviastuderande väntat på länge.

Den nuvarande klientkretsen för SHVS är 125 000 studerande och nästa år kommer den siffran att mer än fördubblas till 270 000.

En kvinna i gul basker går på trottoaren vid Biskopsgatan i Åbo.
. En kvinna i gul basker går på trottoaren vid Biskopsgatan i Åbo. Bild: Arash Matin/Yle Åbo Akademi,Åbo,Stängsel,gator,kvinna,parkering,bilar,trottoarer,biskopsgatan i åbo

Även Åbo Akademi har en hel del nytt på gång under 2021. Bland annat kommer man att jobba för att förbättra studenternas välmående och studieframgång. Dessutom vill man förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar vid universitetet. Inom forskningen görs satsningar på forskningsprofilerna Havet och Minoritetsforskning.

Tre nya utbildningsprogram kommer också att inledas under hösten 2021: provisorsutbildningen i Åbo, magistersprogrammet i IT i Vasa och ett magisterprogram (engelskt) i vårdvetenskap i Vasa.

Enligt Mikael Lindfelt, Åbo Akademis prorektor, strävar man också efter att kunna återvända till campus så fort som möjligt, då coronaläget tillåter det.

EKONOMIN I ÅBOLAND

Egentliga Finland är en växande region med många stora företag och arbetsgivare. Det gångna året har varit utmanande för ekonomin och många företag, men nu när vaccineringen mot covid-19 har påbörjats förväntas den finländska ekonomin göra ett uppsving under 2021.

Vid Näringslivets forskningsinsitut Etla förutspår man att "det glada 20-talet" nu kommer att inledas, och att flera industrier kommer att få sig ett uppsving.

Ett stort frågetecken under det gångna året har varit Brexit, och hur de finländska hamnarna ska hantera ett avtalslöst Brexit. I sista minuten lyckades ändå EU och Storbritannien komma fram till ett avtal, vilket förhoppningsvis kommer att innebära smidigare lösningar när det gäller handeln mellan Storbritannien och Åbo hamn.

M/S Viking Grace
. M/S Viking Grace Bild: Arash Matin / Yle Viking Line,M/S Viking Grace,Åbo

På tal om hamnar så har även rederierna i regionen haft det riktigt tufft under coronaåret, då turismen drastiskt har minskat. Bland annat Viking Lines ekonomi har djupdykt under året, och en stor del av personalen har varit permitterad.. Men 2021 bär ändå med sig positiva nyheter för rederiet, då det nya fartyget Viking Glory anländer till Åbo. Fartyget, som har byggts i Kina, förväntas vara framme i Finland i slutet av året.

Även om 2020 har varit ett år då många företag drabbats hårt av coronakrisen och tvingats samarbetsförhandla, så skapas det också nya jobb i regionen under 2021.

Till exempel i Nystad utvidgar bilfabriken sin verksamhet, vilket innebär 200 nya jobb i fabriken under 2021 och 2022, och i Salo expanderar batterifabriken sin verksamhet, och fördubblar sin personal. I dag arbetar runt 200 personer i fabriken.

Artikeln har uppdaterats 1.1 kl 19:13 med en precisering av vad som kommer att rivas i år i och med byggandet av det nya skolcentret i Pargas.