Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen förlänger sina strikta coronarestriktioner till slutet av januari – sammankomster begränsas också på annat håll i södra Finland

Människor på Alexandersgatan i Helsingfors.
Enligt Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har kommunerna i huvudstadsregionen tagit bra i bruk regeringens hybridstrategi. Människor på Alexandersgatan i Helsingfors. Bild: Henrietta Hassinen / Yle december,2020,Helsingfors,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,smittsamma sjukdomar,epidemier,pandemier,andningsskydd,ansiktsmasker,människor,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,Alexandersgatan,Kundkorgar,livsmedel,försäljning,konjunkturväxlingar,Konkurrens- och konsumentverket,konsumentpriser,konsumentskydd,Konsumenternas ärenden,konsumtion,ekonomi,budgetar,Köpkraft,coronavirus disease,jul,julklappar,handel,offentliga lokaler,kvinna

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp har i dag beslutat att förlänga de gällande restriktionerna fram till den 31 januari.

Restriktionerna förlängs för att bekämpa spridningen av en ny virusmutation och för att inte överbelasta hälsovården och sjukhusen.

Dessutom förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland den strikta sammankomstbegränsningen på 10 personer i alla de sjukvårdsdistrikt som befinner sig i fasen för samhällsspridning. Det betyder att begränsningen gäller i Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands samt Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt till slutet av januari.

Coronarekommendationer i Nyland

Offentliga evenemang: Från och med 27.11 förbjuds alla publikevenevenemang för över 10 personer. Det här gäller oavsett om de ordnas utomhus eller inomhus inom Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt.

Privata evenemang: Det rekommenderas att privata evenemang eller träffar inte ordnas. Privata evenemang inbegriper här även familjesammankomster.

Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre minnesstunder. Högst 10 personer får delta.

Offentliga lokaler: Med kommunens beslut stängs alla offentliga lokaler som är för allmänheten öppna och som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster samt att man kan uträtta ärenden.

Det här innebär att till exempel bibliotek och museer stänger.

Det rekommenderas också att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Hobbyverksamhet i grupp: Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande.

Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från Social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas: det måste vara möjligt för deltagare och barnens ledsagare att undvika nära kontakt med varandra.

Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.

Ordnande av undervisning: Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser: Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det är möjligt, också i sådana arbeten där det endast tillfälligt är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetslokaler. Munskydd ska användas också där det är möjligt att hålla avstånd.

På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Kommunerna fattar slutliga besluten om hobbyverksamhet och offentliga lokaler. Kommunernas beslut kan till en del avvika från de allmänna rekommendationerna.

I Lovisa har mycket få smittofall uppdagats och därför väljer kommunen att inte stänga biblioteken eller ishallen.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gäller begränsingen av vuxnas hobbyverksamhet för personer över 20 år. Unga under 20 år kan ändå fortsätta med hobbyverksamhet utomhus.

Här kan du gå in på de västnyländska kommunernas webbplatser för att se hur restriktionerna ser ut i din kommun:

Ingå
Sjundeå
Raseborg
Hangö
Lojo (på finska)

Möjligheter för unga och barn att återgå till hobbyverksamheter utreds

Enligt Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har coronakoordineringsgruppen diskuterat två stora frågor - abiturienternas möjlighet att få närundervisning innan studentskrivningarna, och barnens hobbyverksamhet.

Koordineringsgruppen kommer under nästa vecka att ta ställning till om restriktionerna i de två frågorna kunde lättas på.

Enligt Vapaavuori vet man mer om regeringens möjliga nya linjedragningar då.

"De dagliga siffrorna är inte lika pålitliga som under hösten"

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rapporterade tidigare i dag om 299 nya fall av coronasmitta, varav de flesta uppdagats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Enligt THL:s överläkare Taneli Puumalainen har de dagliga siffrorna under julhelgen hållits på en förhållandevis låg nivå. Det är ändå färre som sökt sig till test under helgen vilket leder till att de dagliga siffrorna kanske ger en positivare bild av läget än vad det egentligen är.

– Siffrorna är inte lika pålitliga som de varit tidigare under hösten, konstaterar Puumalainen.

På sina ställen i huvudstadsregionen är till och med 5–6 procent av testsvaren positiva.

HUS chefsöverläkare Markku Märkijärvi understryker att det är viktigt att söka sig till test även om man bara har lindriga symptom.

– Under julen och nyåret testade folk sig väldigt lite. Så ska det inte vara och nu måste vi skärpa oss, säger Mäkijärvi.

Situationen vid sjukhusen inom HUS-sjukhusområde är enligt Mäkijärvi stabil. Enligt honom har också vaccineringen kommit bra igång och tar nu fart i hela Nyland.