Hoppa till huvudinnehåll

"Vi tar inte panik" - Karlebybor bland de mest positiva i landet, visar ny undersökning

Rådhuset vid Mannerheimplatsen i Karleby.
Invånarna i Mellersta Österbotten tror på mer tolerans och högre levnadsstandard framöver, enligt undersökningen. Arkivbild på rådhuset vid Mannerheimplatsen i Karleby. Rådhuset vid Mannerheimplatsen i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,rådhus,mannerheimplatsen

Finländarnas syn på framtiden har undersökts och det visar sig att folk i Mellersta Österbotten är bland de mest positiva i landet.

Det är kommunala utvecklingsstiftelsen KAKS (Kunnallisalan kehittämissäätiö) som har frågat invånare i landskapen vad de tror om allt från ekonomi och kriminalitet till hållbar utveckling och fritidssysselsättning.

Mest positiva är invånarna i Birkaland och på andra plats kommer Mellersta Österbotten. Invånarna i Mellersta Österbotten ser bland annat ljust på framtiden då det gäller fritidssysselsättning, levnadsstandard och tolerans.

Fullmäktigeordförande Tiina Isotalus (SDP) i Karleby tror att invånarna i Mellersta Österbotten kanske har ett lite annat sinnelag än till exempel invånarna i Österbotten.

- Jag tror vår positiva och hoppfulla syn på framtiden är en kombination av att vi har fötterna på jorden och inte tar någon panik. Vi litar på att vi kan och att det bär, säger Isotalus.

Tiiina Isotalus.
Kanske folk i Mellersta Österbotten har lite eget sinnelag och inte stressar, tänker sig fullmäktigeordförande Tiina Isotalus (SDP) i Karleby. Arkivbild. Tiiina Isotalus. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby

Positivare framtidssyn i söder och väst

Österbotten placerar sig i mitten och kommer på en nionde plats av totalt 18 landskap.
Mest negativ syn på framtiden har invånarna i Lappland.

Roskaruka i Karleby
Invånarna i Mellersta Österbotten ser ljust på fritidssysselsättningarna i regionen. Arkivbild från Roskaruka i Karleby. Roskaruka i Karleby Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist roskaruka

Allmänt ser folk i södra och västra delarna av Finland mer positivt på framtiden än folk i östra och norra delarna av landet. Samma trend har setts redan i 20 år, enligt KAKS.

Drygt 4500 personer svarade på enkäten. De som svarade fick ta ställning till totalt 23 olika områden av livet. Undersökningen görs vart fjärde år.