Hoppa till huvudinnehåll

"Hur många gånger får man bryta mot lagen innan det väcks åtal?" – Helsingfors stad får anmärkning för att ha brutit mot offentlighetslagen i tvisten om Malms flygplats framtid

I bilden Helsingfors-Malms flygplats. Bilden är tagen uppifrån och där syns flygtornet, och ett par småplan.
I detaljplanen för bostadsområdet finns många parkområden inritade, för att bevara minnen från landningsbanorna och de öppna landskapen. I bilden Helsingfors-Malms flygplats. Bilden är tagen uppifrån och där syns flygtornet, och ett par småplan. Bild: Silja Viitala / Yle Helsingfors-Malms flygplats,Malms flygfält,huvudstadsregionen,flygbilder,vår,maj,2020,Helsingfors,Finland,ville,Stadsinfrastruktur,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,undantagstillstånd,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,pandemier,smittsamma sjukdomar,beredskapslag,epidemier,flygning

Helsingfors stad får ris för sitt agerande i tvisten gällande Malms flygplats. Biträdande justitieombudsmannen har gett staden en anmärkning för att ha brutit mot offentlighetslagen. Enligt biträdande JO:s beslut har staden trots informationsbegäran skickat dokument för långsamt eller inte alls och därmed brutit mot lagen och förbisett sina skyldigheter.

Biträdande JO:s beslut kommer efter en klagan inlämnad av föreningen Malms flygplats vänner. Enligt klagan har Helsingfors stad helt och hållet låtit bli att skicka dokument som föreningen frågat efter, eller gjort det med en lång fördröjning.

– Under åren har det varit väldigt svårt eller till och med omöjligt att få de dokument eller den information från staden som har behövts, konstaterar Timo Hyvönen, ordförande för Malms flygplats vänner.

– Jag vet inte om det handlar om att det varit rusning eller om det är avsiktligt, men konstigt är det i vilket fall som helst, fortsätter han.

Timo Hyvönen står vid sitt Van's Aircraft RV-6 flygplan på Malms flygplats.
Timo Hyvönen tror fortsättningsvis på flygplatsens framtid. Timo Hyvönen står vid sitt Van's Aircraft RV-6 flygplan på Malms flygplats. Bild: Yle/ Karita Lehikoinen-Stedt Timo Hyvönen,flygplan,malms flygplats,RV-6A,Helsingfors-Malms flygplats

Det är fjärde gången som staden får en anmärkning om sitt agerande i fallet. Hyvönen är inte nöjd med beslutet.

– Det är otroligt att Helsingfors stad kan bryta mot lagen flera gånger och fortfarande bara få en anmärkning för det. Jag undrar nog hur länge en såpass stor institution kan bryta mot lagen innan åtal väcks, funderar Hyvönen.

Föreningen Malms flygplats vänner har skickat en utredningsbegäran till revisionsnämnden för att granska hur stadens tjänstemän har agerat i fallet.

Det känns som att det här har blivit en mer personlig än professionell fråga för staden― Timo Hyvönen, ordförande för föreningen Malms flygplats vänner

På frågan om ifall föreningen kunde tänka sig göra en brottsanmälan funderar Hyvönen noga på sitt svar.

– Om vi kunde tänka oss göra en brottsanmälan? Ja, många har frågat det med tanke på att biträdande JO:s beslut är så klart att staden med sitt agerande brutit mot lagen. Vi måste diskutera den möjligheten med föreningens styrelse, säger Hyvönen.

– Det känns som att det här har blivit en mer personlig än professionell fråga för staden, fortsätter han.

Till sist konstaterar han att ett tjänstemannabrott inte skulle se så bra ut för staden.

Från stadens sida är kommentarerna korta. I ett e-postmeddelande svarar stadens jurist Jenni Rope att de väntar på att ärendet tas upp i stadsstyrelsen senast den första mars.

Nu vräks planen och piloterna

Samtidigt kör Malms flygplatsförening ett annat byråkratiskt race mot staden. Efter ett tingsrättsbeslut står flygplatsföreningen med en böteslapp på 92 000 euro i handen för brott mot hyresavtalet med Helsingfors stad.

Flygplan på Malms flygplats på en klar dag.
Timo Hyvönen hoppas på att kommunalvalet ska fungera som ett språkrör för Malms flygplats. Flygplan på Malms flygplats på en klar dag. Bild: Derrick Frilund / Yle Helsingfors-Malms flygplats,Helsingfors,flygtrafik

Hyresavtalet gick ut den 31 december 2019, men trots det fortsatte föreningen med sin verksamhet. Flygverksamheten är i full gång än i dag med tiotals plan som landar och lyfter från landningsbanorna varje dag.

Det var snabba ryck som gällde efter tingsrättens beslut. Enligt tidningen Helsingin Sanomat anhöll staden om vräkning hos utmätningsmyndigheten under samma dag.

Tiotals småplan och helikoptrar lyfter och landar här varje dag― Timo Hyvönen, ordförande för föreningen Malms flygplats vänner

Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft och flygplatsföreningen har anfört besvär hos hovrätten. Den processen ska ändå inte kunna stoppa en vräkning.

Från Lex Malm till flygekorrar

Under årens gång har tvisten gällt att flygverksamheten ska ta slut och att det i stället ska byggas ett helt nytt bostadsområde för 25 000 invånare.

Staten gav upp Malms flygplats i slutet av 2016 och sedan dess har all verksamhet varit föreningsbaserad. På flygplatsen har man bland annat hittat flygekorrbon och området anses enligt många ha ett viktigt miljö- och kulturarv.

Bild tagen från flygledartornet på Helsingfors-Malms flygplats. Från fönstret ser man ett par småplan.
År 2016 slutade Finavia med den statliga professionella flygledningen i tornet. Bild tagen från flygledartornet på Helsingfors-Malms flygplats. Från fönstret ser man ett par småplan. Bild: Matti Myller / Yle Helsingfors-Malms flygplats,flygledning

De som motsätter sig bostadsbyggandet vill både bevara den unika miljön men betonar också fördelarna med att ha en mindre, centralt belägen flygplats.

Besluten och försöken att förvara flygplatsen i sin nuvarande form och med sin nuvarande verksamhet har gått fram och tillbaka under årens lopp.

Medborgarinitiativet Lex Malm, som lobbade för att förvara flygplatsen, förkastades av riksdagen utan en omröstning i mars 2018.

Enligt Hyvönen är vardagen på flygplatsen livlig.

– Tiotals småplan och helikoptrar lyfter och landar här varje dag. Dessutom skolas här nya piloter i snabb takt.

Tror på flygplatsens framtid - inte bostädernas

Landskapet som nu präglas av småflygplan, landningsbanor och flygledartorn ska alltså enligt detaljplanen förvandlas till ett bostadsområde för 25 000 invånare.

Tror du fortfarande på flygplatsens framtid?

– Absolut. Detaljerna i den här frågan har ändrats så mycket under åren att det inte längre finns några sakargument för att bygga bostäder just här, säger Hyvönen och hänvisar till bland annat flygekorrarna.

De första husen ska enligt detaljplanen byggas först 2026. Flygplatsföreningen har tidigare uttalat sig om att flygverksamheten med fördel kunde fortsätta tills dess, men staden har andra planer.

Bland annat vill man använda området för att kunna ordna större evenemang – i liknande stil som Ed Sheerans konsert år 2019.

Hyvönen är ändå övertygad om att det finns behov och efterfrågan för flygverksamhet – också i framtiden.

– Jag skulle gärna höra med vilka argument man motiverar att bygga ett bostadskvarter just här. Det kanske finns bra orsaker, men de har inte blivit klara för oss i alla fall.

Vad händer med de anrika byggnaderna? Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har tidigare konstaterat att det inte finns skäl att skydda området med hjälp av lagen om skyddande av byggnadsarv.

Enligt NTM-centralen beskyddas flygplatsens byggnader samt flygledartornet och väderstationerna i sin nuvarande form i detaljplanen för området.