Hoppa till huvudinnehåll

Många studerande tillbaka i gymnasierna igen, idrotten inomhus fortfarande begränsad – så här ser restriktionerna ut i Västnyland

Ett collage med en bild från virkby gymnasium, coronvirus, simhuset i hangö och biblioteket i Ekenäs
Vi har tagit en titt på restriktionerna i Västnyland. Virkby gymnasium välkomnar abiturienterna till närundervisning, Hangö simhus är stängt till slutet av januari och biblioteken i Raseborg är stängda - men du kan hämta ut reserverat material. Ett collage med en bild från virkby gymnasium, coronvirus, simhuset i hangö och biblioteket i Ekenäs Bild: Yle, Mostphotos Västnyland,coronavirus

De västnyländska kommunerna förlänger många av de rådande restriktionerna, men lättar på vissa. Från och med måndag studerar till exempel många studerande i gymnasiebyggnaderna igen.

De västnyländska kommunerna har förlängt en del restriktionerna till januari månads slut. Det bygger på beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kommunernas tidigare restriktioner löper ut på söndag.

Förvaltningsverket förlänger restriktionerna gällande allmänna tillställningar till och med 31 januari 2021. Det innebär att alla allmänna tillställningar är förbjudna, med undantag för möten med högst tio deltagare, som är lagstadgade eller annars absolut nödvändiga.

Även distansarbete rekommenderas.

Gymnasierna

Hangö
I Hangö fortsätter studerandena vid Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio med närundervisning i gymnasierna.

Raseborg
Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio återgår till närundervisning den 11 januari, uppger bildningsdirektör Tina Nordman.

Med hjälp av munskydd och god handhygien tryggar man studerandenas vardag i gymnasierna. Studerandena har tidigare fått munskydd och är vana vid att använda dem, uppger Nordman.

Beslutet ses över vid behov och distansstudier införs snabbt om så behövs.

skolbyggnad en grå novemberdag
Snart kommer gymnasiestuderandena tillbaka till skolbyggnaden i Karis. skolbyggnad en grå novemberdag Bild: Yle/Helena von Alfthan

Närstudier på läroanstalter på andra stadiet kan tillåtas när det stöder studerandes inlärning, uppger Raseborg.

För den grundläggande utbildningens del konstaterar staden att praoveckor inte ordnas för tillfället.

Lojo samt studerande från Ingå och Sjundeå
Abiturienterna i Lojo återgår till närundervisning på måndag. Resten av studerandena vid gymnasierna eller andra stadiets utbildningar fortsätter studera på distans, med undantag för nödvändig närundervisning.

Offentliga byggnader

Hangö
I Hangö är idrottsanläggningar inomhus stängda till och med 31 januari 2021. Undantag gäller för skolgymnastiken. I servicehuset Astreas lokaler fortsätter individuell rehabiliterande verksamhet samt den individuella motionsrådgivningen.

Biblioteket är öppet för korta besök. För museet och stadshusgalleriet gäller rekommendationer om max tio personer åt gången.

Föremål som har hittats i vrak utanför Hangö.
Ifall du besöker Hangö museum får du åtminstone gott om utrymme eftersom bara tio personer får vistas där åt gången. Föremål som har hittats i vrak utanför Hangö. Bild: YLE/ Magdalena Silin vrak,Hangö,Västnyland,kartväska

Raseborg
Simhallen är stängd i januari och detsamma gäller för stadens idrottslokaler.

Biblioteken är stängda men man kan hämta ut reserverat material enligt bibliotekens instruktioner. Raseborgs museum är stängt i januari.

Ingå
Ingå förlängde redan tidigare sina restriktioner till slutet av januari.
Kommunen har tidigare förbjudit alla publika tillställningar och sammankomster i kommunens lokaler och på kommunens uteområden, med undantag för hobbyverksamhet för barn.

Biblioteket är öppet för låneärenden och högst tio personer får vistas där samtidigt.

En röd tegelbyggnad i Ingå där det finns bibliotek och kommunhus.
Hit får bokmalar komma och hämta böcker, men inte sitta ner och läsa. En röd tegelbyggnad i Ingå där det finns bibliotek och kommunhus. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,ingå bibliotek

Sjundeå
Kommunens kansli och idrottslokaler är stängda. Idrottslokalerna är stängda åtminstone till den 17 januari.

Däremot öppnar man från och med måndag biblioteket igen. Det finns ändå vissa begränsningar som besökare ska följa, till exempel får högst tio personer inkluderat personalen befinna sig i bibban. Sjundeå rekommenderar att man vistas högst 20 minuter i byggnaden och använder munskydd.

Lojo
Regionförvaltningsverkets beslut innebär att Tytyri upplevelsegruva, Lojo teater, Lojo stadsorkester och Västra Nylands musikinstitut inte ordnar offentliga evenemang.

Lojo museum och Lojo bibliotek har öppet normalt men inga offentliga tillställningar ordnas i deras lokaler. Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus är stängda för vuxenmotion.

Ungdomsgårdar

Hangö
I Hangö är deltagarantalet begränsat i ungdomsgården Hyllis och Lappviks ungdomsgård. Ungdomsverkstaden Vias verksamhet fortsätter som normalt, i verkstadsverksamheten får under tio personer delta.

Raseborg
I Raseborg är ungdomsgårdarna öppna, men med begränsningar. Bland annat ska alla som vistas i lokalerna använda egna andningsskydd under hela vistelsen.

Staden väljer att ha ungdomsgårdarna öppna för att kunna erbjuda ungdomar en trygg plats inomhus på fritiden.

Ingå
I Ingå rullar ungdomsverksamheten på med följande begränsningar: Alla som är över 15 år måste fortsättningsvis bära munskydd, yngre rekommenderas göra det. Antalet personer på Unccan samtidigt begränsas till tio personer.

Sjundeå
Ungdomslokalen Walkers och arbetsverkstaden Ström öppnar igen, men med vissa begränsningar. Högst tio personer får vistas inomhus inklusive personal. Besökare förväntas även bära munskydd.

Lojo
Ungdomsverksamheten är öppen som normalt på måndag när julledigheten är över. Det rekommenderas att besökarna använder munskydd.

Hobbyverksamhet

Hangö
Medborgarinstitutets kurser inleds med grupper under tio personer. Idrotts- och gymnastikkurser börjar inte i januari då gymnastiksalarna är stängda. Staden rekommenderar att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Restriktioner som gäller hobbyverksamhet för barn och ungdomar övervägs dock på nytt om situationen tillåter, uppger Hangö stad. Den utvidgade ledningsgruppen följer med läget och sammanträder enligt behov, men dock minst en gång per vecka.

Simhuset är stängt till och med 31 januari.

Hangö havsbad syns bakom platsen där man vinterbadar i Hangö.
Hangö havsbad syns bakom platsen där man vinterbadar i Hangö. Bild: Yle/Marica Hildén Hangö,Västnyland,simhuset hangö

Raseborg
Idrottslokalerna är stängda med ett visst undantag. I enlighet med Olympiska kommitténs rekommendation tillåter staden att toppidrottare över 20 år med landslagsuppdrag samt lag som tävlar på FM- eller division 1 nivå får träna i stadens lokaler. Idrottskansliet skickar närmare information och instruktioner till dessa idrottare och lag.

Som nämnt är även simhallen är stängd i januari.

Kulturinstitutet fortsätter med distansundervisning alltid då det är möjligt.

Ingå
I enlighet med pandemigruppens rekommendation har Ingå senarelagt medborgarinstitutets vårtermin. Det blir ingen start i januari för medborgarinstitutets vuxenkursers del och kurser som är gemensamma för vuxna och barn. Barngrupper utgör ett undantag.

Bildkonstskolans och musikinstitutets verksamhet begränsas så till vida att högst tio personer får vistas i samma rum samtidigt. Grupperna får bestå av högst tio personer inklusive lärare/ledare/tränare. Deltagarna ska bära munskydd, hålla avstånd och iaktta god handhygien.

Vinterbadplatsen i Ingå är öppen.

Sjundeå
All organiserad hobbyverksamhet inomhus har avbrutits, likaså all grupphobbyverksamhet för 18 år fyllda utomhus. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte.

Det är ändå möjligt att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi, informerar kommunen.

Idrottslokaler, gymnastiksalarna i Svenska skolan och Sjundeå bad är stängda till och med den 17 januari. Kärngruppen för Sjundeås coronakoordinering behandlar en möjlig öppning av inomhus idrottsutrymmen följande gång på sitt möte 15 januari.

Sjundeå centrum från luften
Utomhus är det fritt fram att idrotta självständigt. Sjundeå centrum från luften Bild: YLE / Linus Westerlund Sjundeå,Centrum,drönare (obemannad luftfarkost),Västnyland

Utomhusplanerna får användas av kommuninvånarna då de inte är reserverade för barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet. Detta gäller då det är frågan om självständig motion, inte ledd motion.

Omklädningsutrymmet vid vinterbadstället är öppet igen och en person i taget får vistas där. Centrumplanens skridskohytt förblir däremot stängd tills vidare. Istället får skridskoåkare lov att byta om vid sidan av planen där bänkar kommer placeras.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer Sjundeås rekommendationer.

Lojo
Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus är stängda för vuxenmotion, men kan användas i hobbyverksamhet för barn och unga samt terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt.

Lojo stad rekommenderar att de vuxnas hobbyverksamhet i grupp och deltagandet i den tillfälligt avbryts helt och hållet. Istället rekommenderar man att den endast genomförs på distans.

Västra Nylands musikinstitut fortsätter med individ- och gruppundervisning för vuxna i form av distansundervisning till och med 31 januari.

Källa: Kommunernas pressmeddelanden och uppgifter på sina webbplatser.

Läs också