Hoppa till huvudinnehåll

Varje butiksbesökare ska ha tio kvadratmeter att röra sig på – Sverige inför nya restriktioner efter att pandemilagen godkändes i dag

Resenärer i tunnelbana i Stockholm bär munskydd.
Sedan torsdag 7.1 rekommenderas munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken i Sverige. Resenärer i tunnelbana i Stockholm bär munskydd. Bild: EPA-EFE/All Over Press Stockholm,coronavirus,Munskydd

Varje kund ska ha tio kvadratmeter att röra sig på, säger den svenska regeringen som nu meddelar om nya restriktioner, bara några timmar efter att riksdagen godkänt den nya pandemilagen.

Under en pressträff i eftermiddag meddelade den svenska regeringen att åttapersonersregeln som tidigare gällt offentliga tillställningar nu också gäller privata festlokaler.

Dessutom blir det nu obligatoriskt för affärer, köpcentrum, gym- och sportanläggningar och badhus att ta ansvar för att beräkna och begränsa mängden besökare i sina lokaler. Varje besökare ska ha tio kvadratmeter att röra sig på. Det här gäller både butiker och idrottsanläggningar.

Tidigare har till exempel affärer rekommenderats att se till att det inte uppstår trängsel. Nu ska butiker och gym kunna visa att de följer upp folkmängderna. Den nya pandemilagen ger också möjlighet till nedstängningar av verksamheter och bötfällning av dem som inte följer lagen.

Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram anvisningar om hur trängsel kan undvikas genom till exempel alternativa lösningar till fysiska köer, eller att besökare får särskilt angivna in- och utgångar.

Åttapersonersregeln blir lag för förenings- och festlokaler

Sverige har haft en rekommenderad folkmängdsgränsen på åtta personer sedan mitten av november. Den innebar redan då att teatrar och biografer stängde, liksom flera muséer och turistattraktioner. Även kommunala gym, simhallar och skridskoplanar är redan stängda sedan flera veckor tillbaka på flera håll i landet.

Dagens nya besked om att maximalt åtta personer får samlas på platser för privata sammankomster gäller framför allt privata festlokaler, som nämndes flera gånger under pressträffen. Det blir alltså förbjudet att ordna sammankomster för fler än åtta personer i kommersiellt uthyrda lokaler som festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut.

Lagen gäller inte åt privata hem, där är det rekommendationer som gäller och regeringen betonar att alla bär ett stort individuellt ansvar för att följa dem. Rekommendationen om att samlas i grupper på högst åtta personer betonades inför julfirandet och gäller fortfarande.

Pandemilagen godkändes i dag

Den nya pandemilagen godkändes under ett extrainkallat möte i riksdagen i dag.

I en intervju för SVT i morse sade statsminister Stefan Löfven att pandemilagen kommer att användas i närtid. Närtid blev nu i praktiken från och med att lagen träder i kraft på söndag.

Lagen ger Sveriges regering, kommuner och statliga myndigheter större möjlighet att begränsa verksamheter som befintliga lagar inte har kommit åt hittills.

– Lagen behövs. I likhet med stora delar av världen har vi också i Sverige en omfattande smittspridning, sade socialminister Lena Hallengren (S) under riksdagsdebatten i morse.

Verksamheterna som berörs är allt från köpcenter och frisörer till gym och badhus. Lagen ger också beslutsfattarna rätt att begränsa folkmängden på allmänna platser som badplatser och parker.

Hittills har regeringen framför allt behövt ty sig till rekommendationer och råd för de här verksamheterna. Restauranger har också begränsats av ordningslagen, alkohollagen och en särskild lag för serveringsställen, vilket har ansetts snårigt.

Kritik: Ersätt nedstängda verksamheter

Alla partier har uttryckt stöd för pandemilagen. Riksdagsdebatten om lagförslaget i dag handlade framför allt om flera oppositionspartiers krav på ekonomiska ersättningar för verksamheter som stängs ner.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har önskat att lagen tydligt ska säga att företag som drabbas av nedstängningar ska ha rätt till ersättning.

Vänsterpartiet påpekade i sin tur under debatten att nedstängningar i samhället drabbar folkhälsan, särskilt hos barnfamiljer och de som har begränsade resurser och inte till exempel tillgång till bil och sommarstuga.

Socialminister Lena Hallengren påpekade i riksdagen att nedstängning är ett sista alternativ vid allvarligt läge, och att huvudsyftet är att hindra trängsel genom att till exempel begränsa besökarantal och reglera öppettider.

– Det här är inte lagstiftning som tar sikte på att stänga verksamheter, utan på att begränsa dem. Men om ett behov av nedstängning föreligger ska sådana beslut underställas riksdagen inom en vecka, sade Hallengren.

Påskyndad lag kritiseras för att komma för sent

Regeringen började förbereda pandemilagen efter en sommar med låg smittspridning i Sverige. Den var alltså ursprungligen tänkt att finnas för framtida scenarier, eftersom våren hade pekat på behov av ny lagstiftning för att hantera epidemiutbrott.

När coronasiffrorna än en gång började stiga kraftigt i Sverige under hösten påskyndades lagarbetet med pandemilagen. Lagen har snabbehandlats, förslaget skickades till lagrådet i slutet av december.

Både oppositionen och lagrådet har varit kritiska till att arbetet gått för långsamt.

Samtidigt fanns det en liknande lag som pandemilagen redan i våras i Sverige. Då var det fråga om ett särskilt bemyndigande i smittskyddslagen som föreslogs i början av april. Den lagändringen gällde i tre månader men befogenheterna den gav användes aldrig.

Över 9 000 döda i corona i Sverige nu

Antalet nya smittfall ser ut att plana ut på en del håll i Sverige efter de senaste veckornas restriktioner, men myndigheterna påpekar att jullovet innebär att det inte går att dra några slutsatser ännu.

I Stockholm verkar det ändå som om smittspridningen avtar och att det inte beror bara på att färre testat sig under helgerna, uppgav Folkhälsomyndigheten i går.

Mängden intensivvårdsfall och dödsfall kommer ändå att öka en tid.

Totalt har över 480 000 fall av covid-19 konstaterats i Sverige under hela pandemin. Över 9 000 svenskar har mist livet.

Så lyder den tillfälliga covid-19-lagen i Sverige

Den tillfälliga covid-19-lagen ger regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige bättre möjligheter till smittskyddsåtgärder.

Genom lagen kan beslutsfattarna begränsa också sådana verksamheter som inte omfattas av till exempel smittskyddslagen och annan befintlig lagstiftning.

I första hand handlar lagen om att kunna begränsa antalet besökare, reglera öppettider, till exempel på gym och sportanläggningar, i köpcentrum, butiker och serviceinrättningar och även i kollektivtrafiken. Också privata festlokaler som tillhör till exempel bostadsrättfastigheter, föreningar eller studentkårer ska kunna begränsas.

Lagen ger också rätt att vid allvarliga lägen helt stänga ner de här verksamheterna, och även att begränsa folksamlingar på allmänna platser som till exempel badplatser och parker. Förslag om sådana nedstängningar måste ändå underställas riksdagen inom en vecka.

Enligt lagen kan den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats dömas till böter.

Lagen ska gälla från den 10 januari till utgången av september 2021.