Hoppa till huvudinnehåll

Hemmajobb tömmer delvis kontor: “Distansarbetet är här för att stanna”

En leende man med rosa skjorta står i ett kontorslandskap.
It-företaget Gambit har sett mervärdet i att ha hela personalen samlad vissa dagar, säger utvecklingschefen Ted Wallin. En leende man med rosa skjorta står i ett kontorslandskap. Bild: Privat IT-företag,gambit

Vårvintern medförde en snabb omställning till distansarbete för många branscher. Digitala lösningar med virtuella möten och hemmakontor blev vardag för många arbetstagare. När pandemin ebbar ut, kommer många arbetsgivare att fortsätta med distanslösningar då fördelarna utkristalliserats.

- Förra året visade att arbetet kan skötas jättesmidigt på distans - och det sparar tid då man inte måste resa till arbetsplatsen eller möten, säger Paula Erkkilä som är direktör på Österbottens handelskammare.

Direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare.
Tomma kontorslokaler erbjuder möjligheter för distansarbetere runt om i landet, säger Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare. Direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,erkkilä

Hon har hört sig för med företagen för att bilda sig en uppfattning om vilka erfarenheter man haft under det gångna året. Enligt Erkkilä har bolagen lärt sig mycket om nya arbetsformer och många har märkt att jobbet går utmärkt att utföra även om man inte kan ses så ofta.

Delvis distans - ibland på kontoret

Många företag förväntas gå in för hybridlösningar, där fysisk närvaro på kontoret inte krävs varje dag.

- Så man jobbar ibland på kontoret och ibland på distans, förutspår Erkkilä.

Däremot finns en mängd tillverkande industri och serviceyrken som inte kan flytta hem verksamheten. Och distansjobb lämpar sig inte så väl ens för alla kontorsarbeten.

- Det är ganska säkert att när begränsningarna mildrar, kommer vissa företag att gå mer mot läget före coronan. Sådana företag kan vara banksektorn, försäkringsbolag och vissa försäljningsyrken. Branscher med utmanande kundrelationer, förutpår Paula Erkkilä.

Men för en stor del av kontorsarbetet finns det inga skäl att sitta på kontoret för sakens skull, bedömer hon. Många bolag har gått ifrån att mäta arbetstid som de timmar man sitter på jobbet och istället fokusera på vilka mål som uppnås genom jobbet, har hon erfarit.

- Så jag tycker att trenden helt klart bibehålls i yrkeslivet. Distansarbetet eller multilokalt arbete är här för att stanna, säger Erkkilä.

Många gillar - endel vantrivs

Företagen har också samlat erfarenheter av de anställda, hur de hanterat distansarbetet. Många arbetstagare har upplevt att de kunnat koncentrera sig bättre då de jobbat hemma, men samtidigt har vissa känt sig socialt utsvultna i hemmakontoret.

- Vår företagskultur är sådan att vi värdesätter de fysiska mötena. Vi har obligatoriska kaffepauser två gånger om dagen, där man förväntas delta och dela med sig av erfarenheter och tankar och sprida positiv energi, säger Ted Wallin som är utvecklingschef på it-företaget Gambit.

Även om de verkar inom en bransch som klassiskt sett kan göras på distans, har de anställda sett mervärdet i att hålla den personliga kontakten inom teamen. Det har framgått under företagens teambuildning, där personalen själv fått utvärdera arbetsformerna.

Idag är den kring 40 personer stora personalen utspridd på fem orter, vilket också medfört en hel del resande mellan verksamhetspunkterna.

- Men det har vi också insett att många av våra tidigare fysiska träffar kan skötas på distans, så det så kallade onödiga resandet har minskat och resandet av och an kommer absolut att hållas på en lägre nivå framöver också, säger Wallin.

Byggarbetsplats bredvid en vägkorsning.
Wärtsilä bygger nya hallar i Vasa, men kontoren kanske bara utnyttjas delvis framöver. Byggarbetsplats bredvid en vägkorsning. Bild: Jakob Lillas / Yle Wärtsilä,vasklot

Halvtomma kontor

Även storbolagen har sett sin verksamhet förändras med distansarbete och minskat resande. På verkstadskoncernen Wärtsilä har alla som kunnat jobba hemma gjort det, medan det funnits möjlighet till fysiska träffar i kontoret för de som behövt ses ibland.

Viktigast alla känner de har en plats― Kai Kamila, Wärtsilä

Det säger HR-direktören Kai Kamila att har varit en fungerande lösning som troligen består i någon form.

- Vi har idag flera kontorsplatser än vi har kontorspersonal, så förstås är det en möjlighet, men vi måste först reda ut att vad är de slutliga reglerna och idéerna vi har kring distansarbete och flerformsarbete. Men så är det också mycket viktigt för oss att alla känner att de är välkomna till kontoret eller hallen, för det är det viktigaste att alla ska känna att de har en plats att komma till, säger Kai Kamila.

På Gambit är man inte berett att avstå från några utrymmen. Även om företaget vill gå in för hybridlösningar, så personalen får jobba hemma vissa dagar i veckan, förväntas alla vara på plats andra dagar för att alla ska kunna umgås och utbyta erfarenheter.

- Vi kommer inte att ha extra utrymmen eller behov av att göra oss av med fastigheter. Men jag tänker att företag med en annan företagskultur kommer säkert att se över sitt behov av fastigheter, förutspår Wallin.

Nya jobbmöjligheter

På Handelskammaren har man med intresse följt med utvecklingen där allt flera företag distansjobbar, vilket lämnat mera och mera fastigheter tomma.

- En möjlighet är att man börjar hyra ut de tomma lokalerna till distansarbetare från andra delar av landet. Och jag ser också att det kan bli möjligt för företagen att rekrytera folk från en bredare radie, så att exempelvis ett Helsingforsföretag kan anställa en expert som jobbar från Österbotten och kan stanna här, säger Paula Erkkilä.

Win-win för personal och företag

Däremot ser han andra möjligheter till inbesparingar för Gambit. Att de anställda nu reser mindre ser han som något bestående. Det är både ekonomiskt och ekologiskt till fördel, bedömer han.

På Wärtsilä har man också sett inbesparingar på flera plan. Att balansen mellan arbete och fritid har gynnats för många, är något som inverkat positivt på både kreativiteten och trivseln på många företag.

- Och vi har sett en mindre sjukfrånvaro under de gångna månaderna, säger Kai Kamila.