Hoppa till huvudinnehåll

Bråket om ordförandeposten i Lovisa eskalerar - SFP vill att hela stadsstyrelsen avsätts

Mia Heijnsbroek-Wirén
Mia Heijnsbroek-Wiréns mandat som stadsstyrelsens ordförande rör upp i Lovisas sfp-grupp. Mia Heijnsbroek-Wirén Bild: Yle/ Fredrika Sundén Mia Heijnsbroek-Wirén,Svenska folkpartiet i Finland,porträtt

SFP:s styrelsegrupp i Lovisa vill byta ut stadsstyrelsen i sin helhet på grund av bristande förtroende. Orsaken är konflikten kring Mia Heijnsbroek-Wiréns uppdrag som ordförande efter avhoppet till Samlingspartiet.

När stadsstyrelsen möttes i måndags (11.1) uppgav ledamoten Mikael Karlsson (SFP) att SFP:s fullmäktigegrupp kommer att skicka ett yrkande om att återkalla uppdragen för stadsstyrelsen på grund av bristande förtroende.

Det här i enlighet med paragraf 34 i kommunallagen genom vilken fullmäktige kan återkalla uppdragen för förtroendevalda i kommunens eller samkommunens organ, om de eller någon av dem inte har fullmäktiges förtroende.

Beslutet gäller då alla förtroendevalda i organet, det vill säga stadsstyrelsen i sin helhet.

Fullmäktige kan under pågående mandattid återkalla uppdragen för ordföranden eller vice ordföranden i fullmäktige och de organ som den valt, om de eller någon av dem inte har fullmäktiges förtroende.

Finlands lag
Kommunallagen ger utrymme för att yrka på att organ löses upp. Finlands lag Bild: YLE / Veronica Montén författningssamlingar,lagstiftning,lagar,lagbok

- Vi har ju redan tidigare meddelat att vi inte kan se Mia Heijnsbroek-Wirén fortsätta som styrelseordförande och det innebär förstås att platsfördelningen som vi i grupperna har kommit överens om efter valet fortfarande är gällande, säger Lotte-Marie Uutinen (SFP), fullmäktigegruppens ordförande.

Eftersom grupperingarna inte har fört nya förhandlingar om platsfördelningarna och SFP fortfarande har fem platser har partiets fullmäktigegrupp valt att gå vidare på det här viset.

Uutinen säger dock att Samlingspartiet kan göra vad de vill med sitt mandat.

SFP kräver nu att stadsstyrelsen så snabbt som möjligt kallas till ett extra styrelsemöte för att behandla ärendet om förtroende.

Åtgärden kan dock undvikas om Heijnsbroek-Wirén självmant begär avsked från sin post, vilket hon redan tidigare uppgett sig villig till.

- Det här är förvånansvärt eftersom man har meddelat i ett pressmeddelande att jag inte kan vara ordförande och det har jag svarat på med att respektera deras beslut, säger Heijnsbroek-Wirén.

Men inom fullmäktigegruppen vill man däremot inte vänta på att hon ska besluta sig för om hon söker avsked eller inte.

- Vi anser inte att det finns någon orsak att avvakta utan det är viktigt att få igång det och få det klart också, säger Uutinen.

Ett problem som kvarstår är om Heijnsbroek-Wirén fortsätter som ledamot för Samlingspartiet i stadsstyrelsen, eftersom partiet då får en ledamot fler än det har mandat för.

Heijnsbroek-Wirén är nyfiken på hur andra fullmäktigegrupper funderar om den här saken.

SDP önskar fredlig kompromiss

Enligt Pertti Lohenoja (SDP), gruppordförande för Socialdemokraterna i Lovisa, har partiets fullmäktigegrupp inte hunnit ta ställning till saken.

- Jag hoppas att man kommer fram till en lösning på fredlig väg även i det här ärendet, säger Lohenoja.

Enligt Janne Lepola, ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp, så strävar partiet efter gott samarbete men man vill gå framåt enligt paragraferna.

- Utan vidare är vi redo för alla förslag. Men jag har inte ensam makt i vårt parti, jag måste fråga vår styrelse vad man tycker. Någon verkar ha väldigt bråttom. Fullmäktigemötet är först nästa vecka, innan det kan inget hända. Jag följer förvånad med hur saken utvecklas, säger Lepola.

Han säger att han inte vet vilka grunder SFP har för sitt yrkande på att hela stadsstyrelsen ska avsättas.

- Å andra sidan, nog är de säkert ledsna över situationen och vill behålla sin maktposition i Lovisa. Det ser ju inte bra ut, säger Lepola.

Lepola hade förväntat sig att någon från SFP skulle ha kontaktat Mia Heijnsbroek-Wirén för att fråga vad som hänt, vad som gjorts och vad som ska göras.

- Ingen har kontaktat henne. Några har närmat sig mig med att man vill behålla maktpositionen, men jag kan inte göra något. Vi har en egen styrelse, jag har sammankallat den och mötet är i morgon onsdag, säger Lepola.

Heijnsbroek-Wirén ser inga konflikter i sin värdegrund som skulle hindra henne från att sköta de ärenden som Lovisa stad har framför sig under den kommande våren.

- Som sagt så respekterar jag deras beslut och ville avgå från styrelseordförandeskapet, men jag har aldrig tänkt mig att jag skulle avgå och undgå mitt ansvar som jag har, och att jag har ett jättestort mandat att sköta.

När det gäller en plats i stadsstyrelsen ser Mia Heijnsbroek-Wirén heller inga juridiska grunder för varför hon skulle avgå som ledamot.

- Jag är förvånad över att man nu hänvisar till tidigare förhandlingsresultat.

Brister i kommunikationen mellan parterna

Heijnsbroek-Wirén menar att SFP-gruppen brustit i kommunikationen med henne då den först begärt att hon avstår från ordförandeskapet och sedan vill byta ut hela styrelsen.

- Det har nog varit ett problem. Efter mitt besked om att jag stiger av SFP:s fullmäktigegrupp har ju ingen kontaktat mig och diskuterat de här frågorna med mig.

Vad kan ni göra för att kommunikationen mellan dig och SFP kan bli bättre i framtiden?

- Jag tycker att man ska leva som man lär och ska man samarbeta så ska man samarbeta på riktigt och inte låta det se ut som om man gör det, säger Heijnsbroek-Wirén.

Katariina Borup och Lotte-Marie Uutinen
Lotte-Marie Uutinen säger att hon hållit kontakt med Mia Heijnsbroek-Wirén. Katariina Borup och Lotte-Marie Uutinen Bild: Yle/Helena von Alfthan hälsovård,Lovisa,lotte-marie uutinen

Lotte-Marie Uutinen tolkar situationen något mer nyanserad.

- Jag har på gruppens vägnar varit i kontakt med Mia första gången före vår grupp sammanträdde för att diskutera det här ärendet och så efter sammanträdet kontaktade jag henne för att berätta gruppens åsikt före följande dag när det kom ut i pressen, säger Uutinen.

Enligt Uutinen kontaktade hon Heijnsbroek-Wirén senast på måndagen då det framstod att de hade uppfattat sina ståndpunkter på olika sätt.

- Förhandlingar som gäller sammansättningen av styrelsen och posterna, det är ju naturligt att sådana förhandlingar går mellan gruppordförandena, säger Uutinen.

Enligt Heijnsbroek-Wirén kommer SFP-gruppens utspel att vara betungande för staden och hon hade själv undvikit det.

- Det att man byter parti är inte orsak till missförtroende, men det klargörs nästa vecka när vi har fullmäktige vad man anser att ett missförtroende för hela styrelsen är.

Oklart med avskedsansökan

Huruvida en avskedsansökan är att vänta klargörs inom kort efter att Heijnsbroek-Wirén mötts med Samlingspartiet på onsdagen.

- Jag har också diskuterat med jurister på Kommunförbundet förra veckan och där hade inte SFP-gruppen kollat upp juridiken bakom det att jag inte kan tvingas avgå från platsen, men om man vill det genom en process så må man göra det.

Hon ser det hela som tråkigt valarbete och känner att det är något som styrs av partiorganisationen.

- Jag kan inte tänka mig att människor som jag har samarbetat väldigt bra med och är riktigt varma i kläderna vill på det här sättet visa ett stort missförtroende mot mig personligen. Det väcker för tillfället mera frågor än svar.

Lotte-Marie Uutinen bekräftar att åsikten och beslutet om att skicka in ett yrkande har fattats på lokal nivå.

- Åsikten har vi format i vår fullmäktigegrupp och åtgärderna vi gör är undertecknade av SFP:s fullmäktigegrupp i Lovisa. Vi har fört diskussionerna internt i gruppen i gott samråd med varandra och kommit fram till de här slutsatserna, säger Uutinen.