Hoppa till huvudinnehåll

OP: Coronan har tvingat storföretagen att hitta nya sätt att nå ut till marknaderna

Mies potkukelkkailee paperikoneen edessä.
Inesteringsviljan hos storföretagen har minskat, visar färsk enkät Mies potkukelkkailee paperikoneen edessä. Bild: Mårten Lampén / Yle UPM,paper mill,industri,massa- och pappersindustri,pappersmaskiner

Storföretagen i Finland bereder sig för en lång tid av osäkerhet och låg tillväxt, visar en enkät som finanskoncernen OP har gjort. Trots att viljan att göra investeringar har minskat är storföretagen ändå redo att reagera snabbt då efterfrågan ökar.

80 procent av storföretagen ser framför sig en lång ökenvandring – det drabbar särskilt de strategiska valen som bolagen står inför.

På de internationella marknaderna förväntar sig de finländska storföretagen en efterfrågeökning på 0,7 procent. Här hemma ökar efterfrågan knappt alls, visar enkäten.

Andelen företag som är stadda i kraftig expansion har på två år minskat från 24 procent till 19 procent. Investeringstakten har minskat rejält och investeringar görs i dag närmast i materiella objekt som utrymmen och maskiner.

85 procent av storföretagen är ändå villiga att snabbt öka sina investeringar om de ekonomiska utsikterna förbättras, visar enkäten. Här nämns planer på ny affärsverksamhet och satsningar på nya digitala distributionskanaler.

Coronapandemin verkar ha tvingat in företagen i ett mer flexibelt sätt att agera och söka sig nya tillväxtområden, säger OP.

70 procent av de tillfrågade uppgav att de uppfunnit nya metoder att nå ut till kunderna under coronakrisen, 40 procent har utvidgat sin verksamhet till helt nya branscher.

240 personer från 161 finländska storföretag svarade på enkäten hösten 2020. OP-gruppen gjorde undersökningen tillsammans med Aaltouniversitetets tankesmedja NIBS.

Läs också