Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga ansökningar om bygglov i Borgå: "Företag har fått coronaunderstöd och privatpersoner har tid att bygga"

Småhusbygge på vintern
För många i Borgå blir drömmen om ett eget hus verklighet i år. Småhusbygge på vintern Bild: Mikael Crawford/Yle småhusbygge

Inget ont som inte för något gott med sig. Borgå stad fick in rekordmånga ansökningar om bygglov under coronaåret 2020.

Att ansökningarna om bygglov hopat sig just nu kan åtminstone delvis ha med coronaepidemin att göra.

- Jag tror att de många ansökningarna kan ha med coronaviruset att göra. Företag har fått ekonomiskt understöd och privatpersoner har tid att bygga, säger Miia Hento, Borgå stads byggnadstillsynschef.

Borgåbon Carina Nyholm hör till dem som lämnat in bygglovsansökan under året som gick.

- Vi lämnade in ansökan om bygglov strax före jul, men hela processen med undantagslov och annat började redan 2019, säger Nyholm.

Mera tid att fundera och planera

Coronaepidemin har med andra ord inte påverkat Carina Nyholms och hennes sambos planer desto mera, men visserligen har den kanske ändå varit till en viss hjälp i processerna.

Till exempel har Nyholm sparat en del tid i och med att hon har sluppit arbetsresorna.

- Jag har distansarbetat en hel del och därför har jag haft mera tid att fundera och planera, säger Nyholm.

Och tid är något som Carina Nyholm har behövt. Till exempel krävde staden att en del detaljer skulle ändras i ansökan.

- Först skickade Borgå stad tillbaka ansökan som en bumerang med krav om en del förändringar, vilka vi också utförde tillsammans med projektets ansvariga mästare så nu är handlingarna inne igen, säger Nyholm.

Simon Eriksson och Ville Holmström bygger sommarstuga i Hitis skärgård
Innan man kommit så här långt är det papperskrig med Borgå stad som gäller. Simon Eriksson och Ville Holmström bygger sommarstuga i Hitis skärgård Bild: Yle/Linus Hoffman ville holmström

Tillstånd också för rivning

En annan detalj som krävt extra tid är att det redan finns ett hus på den tomt där det nya huset ska byggas.

- Det har varit en del svängar eftersom vi har ett rivningsobjekt som först måste bort innan vi får bygga nytt. Dessutom tyckte Borgå museum att huset borde bevaras, säger Nyholm.

Processen slutade trots allt med att man konstaterade att huset är i så pass dåligt skick att det inte lönar sig att renovera det.

I det stora hela tycker Carina Nyholm att kommunikationen med Borgå stad förlöpt väl.

- Det har fungerat riktigt bra ända från det att vi ansökte om undantagslov. Staden har hjälpt och kommit med respons och förklarat vad som krävs, säger Nyholm.

Huset som Carina Nyholm och hennes sambo ska bygga är ett så kallat elementhus.

- Företaget som säljer huset åt oss lyfter ytterväggarna på plats och efter det börjar vi jobba med det invändiga, säger Nyholm.

Byggstart i augusti?

Nyholm uppskattar att huset kan levereras i augusti. Det här förutsatt att bygglovet då är beviljat.

- Vi kan inte vara säkra. Vi får vänta och se, säger Nyholm.

För tillfället jobbar Borgå stad med att ta fram statistik för byggåret 2020, så några siffror finns ännu inte att tillgå.

Trots ansökningsruschen tror Borgå stads byggnadstillsynschef Miia Hento att Nyholm kommer att få bygglovet senast i augusti.

- Även om ansökningarna är många ska det inte få ta mer än sex veckor att behandla en bygglovsansökan, det vill säga om alla handlingar är i sin ordning. Om det däremot krävs nya utlåtanden eller om någon handling saknas, så tar det alltid ytterligare någon vecka, säger Miia Hento.

Ritningar för en byggnad.
Ett småhusbygge kräver ritningar av olika slag. Ritningar för en byggnad. Bild: Yle/Lotta Sundström teknisk ritning (aktivitet),arkitektur,ritningar

135 ansökningar om bygglov på gång

Byggnadstillsynen beviljar bygglov ungefär två gånger per månad.

Den typ av lovansökningar som ökat är till exempel sådana som gäller mindre projekt.

- Särskilt de mindre åtgärdstillståndsansökningarna ökade förra året. Det blev helt tydligt i våras. I takt med att allt fler började arbeta på distans, ökade också ansökningarna för smärre projekt, men de tar ändå lika lång tid att behandla, säger Hento.

Byggnadstillsynen har med andra ord haft betydligt mera arbete under 2020 än under 2019.

- Vi arbetar som bäst med statistiken, men som exempel på att lovansökningarna ökat dramatiskt kan jag berätta att en av våra sex byggnadsinspektörer har 35 ansökningar på sitt bord just nu. De fem övriga har 20 per man, säger Hento.

Coronaavstånd på byggplatserna

Under 2020 har bygginspektörerna också behövt vara speciellt försiktiga då de besökt byggplatser.

- Inspektionerna har krävt mera planering och tagit mera tid i och med alla försiktighetsåtgärder kopplade till coronaepidemin. Det har till exempel gällt för inspektörerna att kolla att det inte finns för mycket människor på byggplatsen vid inspektionerna, säger Hento.

I december behandlade byggnadstillsynen i Borgå bygglovsansökningar bland annat för stadsdelarna Västra Haiko och Tolkis.

Under 2019 fick staden in totalt 891 bygglovsansökningar.