Hoppa till huvudinnehåll

Barnens roll som spridare av coronavirusmutationen undersöks - nuvarande vacciner är inte gjorda för barn

Pasi Penttinen, expert vid Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)
Pasi Penttinen, expert vid Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC), talade vid läkardagarna och menar att smittspridningen fortfarande pågår i Europa. Pasi Penttinen, expert vid Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) Bild: Daniel Ivarsson / YLE epidemiolog,Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar,Pasi Penttinen

I Europa följer man noggrant utvecklingen av den brittiska mutationen av coronaviruset. Trots att vi har vaccin är det nödvändigt att fortsätta med restriktioner, säger epidemiolog Pasi Penttinen.

Forskare har uppskattat att den brittiska mutationen av coronaviruset är mellan 50 och 70 procent mer smittsam än det gamla coronaviruset. Variationen har spridit sig till Irland och det finns tecken på att spridningen också har ägt rum i exempelvis Danmark.

Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterade på onsdagen att sammanlagt 61 fall av det muterade coronaviruset nu konstaterats i Finland.

– Det finns inga tecken på att mutationen skulle orsaka en allvarligare sjukdom. De första resultaten av undersökningarna tyder på att vaccinerna även fungerar mot den brittiska varianten, säger Pasi Penttinen, expert vid Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).

Ett stort frågetecken är fortfarande barnens roll i smittspridningen av den nya brittiska mutationen.

Enligt Penttinen kan virusmutationen också innebära att förändringar i viruset sker hos de som insjuknat och de som smittas. Det har funnits små tecken på detta i de tidiga stadierna av den brittiska varianten.

– Lyckligtvis visar uppgifterna från de senaste dagarna att viruset troligen inte förändras, men detta är fortfarande föremål för noggrann forskning. Jag tror att vi får mer detaljerad information under de kommande dagarna eller veckorna.

Vaccinering av barn är en etiskt svår fråga

Hittills har det verkat som att barnens roll i spridningen av viruset inte är lika betydande som till exempel i spridningen av influensa eller RS-virus.

Om barnens roll som smittspridare skulle förändras kan det få omfattande konsekvenser. Det första steget skulle vara att omvärdera huruvida skolor och förskolor ska hållas öppna.

– Det har förekommit mycket svåra diskussioner i många EU-länder om skolstängningarnas roll för att ta itu med pandemin, och många länder har hållit grundskolor och daghem öppna. Det är det första man bör tänka på om det visar sig att barn har en viktigare roll i spridningen av sjukdomen när det gäller mutationer.

En annan viktig punkt gäller barn och vacciner. Nuvarande coronavaccin är inte utvecklat för barn. Penttinen anser att vaccinering av barn är en etiskt svår fråga, så länge sjukdomen i sig inte är allvarlig hos barnet.

– Om de nya varianterna aktivt skulle spridas bland barn och även orsaka allvarligare sjukdom hos barn, skulle beslutsfattandet om vaccination vara något lättare, säger Penttinen.

I nuläget gäller samma åtgärder för alla coronavirusvarianter.

– Vi måste vara särskilt uppmärksamma när det gäller att undvika nära kontakt och använda munskydd i situationer där det annars inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd.

Vaccinerna har ännu inte förbättrat situationen i Finland eller Europa

De första coronavaccinerna kom till Finland vid årsskiftet. Hittills har det vaccinerats i så låg grad att det ännu inte har lindrat sjukdomssituationen i Europa eller Finland. Situationen är mycket svår i en stor del av Europa, säger Penttinen.

– Sjukdomen sprider sig och riskerna är höga, tills smittspridningen minskar så pass mycket globalt och i Europa att enskilda smittspridningar mellan länder också avtar, säger Penttinen.

Det förebyggande arbetet kommer att pågå hela året, tror han. För tillfället följer forskarsamhället noggrant med utvecklingen av virusmutationerna.

– Det är positivt att vi så småningom kan vaccinera alla inom riskgruppen. Under de kommande månaderna kommer vi säkert att kunna minska risken för allvarlig sjukdom och dödsfall på europeisk nivå.

Att vaccinera äldre och personer i riskgruppen räcker ändå inte för att kontrollera hela sjukdomen, säger Penttinen. Enligt honom löper i praktiken alla över 40 år något slags risk att behöva sjukhusvård eller intensivvård och löper till och med risk för att avlida.

– Även om vi har ett vaccin i distribution och det inom kort minskar de allvarliga konsekvenserna på europeisk nivå, kommer sjukdomen inte att försvinna under de kommande månaderna. Vi måste ha beredskap och uthållighet att fortsätta med restriktioner och åtgärder tills tillräcklig vaccintäckning uppnås i den vuxna befolkningen.

Det här är en översättning av Yle Uutisets artikel Lasten roolia koronavirusmuunnoksen levittäjänä selvitetään – nykyrokotteita ei ole tehty lapsille Texten har översatts av Emil Friman.

Läs också