Hoppa till huvudinnehåll

Frågetecknen kring Sirkkala skolas flytt är lika krokiga som tidigare - föräldrar oroliga för hur skolskjutsarna ska vara trygga

Sirkkala skola i Åbo
Sirkkala skolas äldsta byggnader ska renoveras, och på gården kommer ett nybygge. Sirkkala skola i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström skola i åbo,Åbo

Många Åboföräldrar är fortfarande oroliga för hur det ska gå då Sirkkala skola i höst flyttar till Kärsämäki. Eleverna ska i två år gå i en tillfällig skola, medan skolans lokaler vid Sirkkalagatan renoveras.

På tisdagens informationstillfälle fick föräldrarna ställa frågor till representanter från stadens bildningssektor, lokalitetsservice och kollektivtrafik. De flesta frågorna gällde hur skjutsarna ska ordnas för eleverna i förskolan och i årskurs 1-6.

Sirkkalas rektor Elise Kurtén konstaterade att föräldrarna nog är tacksamma för att det ordnas beställningstrafik och skjuts för de yngsta, det vill säga för eleverna i förskolan och i klass 1 och 2, men föräldrarna skulle önska transport också för andra elever.

I diskussionen framfördes bland annat att det känns osäkert att skicka iväg tredjeklassare, alltså 9-åringar, med buss till skolan, särskilt om barnen måste byta buss på vägen. På det svarade stadens representanter att det inte alls är ovanligt att tredjeklassare i Åbo åker buss till skolan.

En person med munskydd står på busshållplatsen.
I Åbobussarna rekommenderas munskydd, nu också för sjätteklassare. En person med munskydd står på busshållplatsen. Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,ansiktsmasker,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),gång (motion),ungdomar,unga vuxna,Munskydd,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020

Andra föräldrar oroade sig för hur det går att garantera säkra bussresor under coronatider, hur skjutsar för elever med specialbehov ska lösas och hur elever som inte kan någon finska ska klara bussresorna.

Idén om en "Sirkkala-buss" skulle undersökas

I en intervju för Yle Åboland i höstas sade rektor Kurtén att en så kallad ”Sirkkala-buss” som skulle ha hand om att föra barnen till skolan i Kärsämäki inte skulle vara en helt omöjlig tanke. Saken skulle ännu undersökas.

Elise Kurtén.
Sirkkala skolas rektor Elise Kurtén säger att det finns mycket positivt med flytten till Kärsämäki också. Och hon tror att det går att ordna vettiga lösningar på transportproblemet. Elise Kurtén. Bild: Lina Frisk / Yle Åbo,elise kurtén

Flera föräldrar understödde idén om en abonnerad buss eller en ny bussrutt som skulle köra via Sirkkala direkt till Kärsämäki, men det gavs inget svar på hur den idén kunde förverkligas.

Det är tänkt att morris, frittis och eftis (morgonklubben, fritidsverksamheten och eftermiddagsverksamheten) också ska ordnas i de tillfälliga byggnaderna i Kärsämäki. Dit för och hämtar föräldrarna själva sina barn, så för många blev det oklart vem som i så fall ska använda den beställda bussen för förskolans och de lägre klassernas elever.

Kan två år kallas en tillfällig lösning?

För de flesta barnen kommer skoldagarna att bli längre eftersom skolresorna blir längre. Också för de föräldrar som för och hämtar sina barn blir dagarna längre då de måste köra genom staden till Kärsämäki.

Det är visserligen tillfälligt under de två år som renoveringen på Sirkkalagatan sker, och belöningen är att man efter det får nya, fina skolutrymmen, framhöll Timo Jalonen, direktör för bildningssektorn.

Många föräldrar påpekade ändå att två år inte kan kallas tillfälligt, särskilt i ett barns liv. Andra undrade om de gå måste ner i arbetstid, flytta inom Åbo eller skaffa en bil (till) för att få vardagen att fungera.

"Sirkkala-andan får frodas"

Flera föräldrar ville ompröva beslutet att flytta skolverksamheten till Kärsämäki. Det var nämligen egentligen tänkt att Sirkkala skola förra hösten skulle inleda höstterminen på Råggatan medan skolans lokaler vid Sirkkalagatan renoveras. Men det visade sig att Luolavuoren koulu hade ett större behov av de lokalerna och flytten blev inte av. Därför är nästa adress istället Kärsämäki, 4 kilometer från Sirkkala skola och stadens centrum.

Flera andra byggnader närmare centrum föreslogs; Sirkkala kasern, Rettigs tobaksfabrik eller skolbaracker, men stadens representanter intygade att fastigheten i Kärsämäki är bäst lämpad för undervisning för de lägre klasserna.

Rektor Kurtén poängterade att inga andra skolor kommer att inrymmas i Kärsämäki samtidigt: “Sirkkala-andan får frodas då vi får vara bara Sirkkala i Kärsämäki, inte dela på utrymmen med andra skolor, som det skulle ha blivit på Råggatan”.

En skolmatsal där man ser ryggarna på många föräldrar som lyssnar på en man längst framme.
Arkivbild. Sirkkala skolas föräldrar engagerade i skolutrymmesfrågor våren 2019. Den här gången skedde mötet på distans. En skolmatsal där man ser ryggarna på många föräldrar som lyssnar på en man längst framme. Bild: Linus Hoffman/Yle föräldramöten,Sirkkala skola

Fastän det inte var många frågetecken som rätades ut avslutades diskussionen med att man var enig om att diskussionen bör fortsätta.

Planerna för Sirkkala skolas flytt behandlas nästa gång på nämndens för fostran och undervisning möte på onsdag 20.1.2021.