Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors ger personer över 80 år vaccin mot covid-19 från och med nästa vecka – då börjar stora vaccinationscenter användas på allvar

En vaccinspruta.
En spruta med vaccin mot covid-19. I vilka lokaler vaccinationerna kommer att ske är ännu lite hemligt. En vaccinspruta. Bild: Lehtikuva Coronavaccin

Helsingfors siktar på att vaccinera de som är 80 år eller äldre från och med slutet av nästa vecka. Då räknar staden med att ha vaccinerat vårdpersonal samt personal och klienter på äldreboenden och andra boenden där det finns dygnet-runt-vård. Flera kommuner har också övat inför coronavaccinationerna.

Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster vid Helsingfors stad, säger att vaccinationerna har framskridit förvånansvärt snabbt på sistone.

– Vi har nog gått framåt ganska snabbt, och det kan hända att Helsingfors går lite snabbare än andra kommuner, men coronasituationen här har också varit värst i landet, så jag tycker det är bra att vi gör det här så snabbt som möjligt.

Att vaccinera personer som är 80 år eller äldre blir det första stora testet av de rutiner man i olika städer har byggt upp inför vaccineringar av större mängder personer på kort tid.

Vaccinationerna sker på sådana ställen där man också kommer att utföra massvaccinationer senare på våren, efter att de prioriterade grupperna är vaccinerade.

Leena Turpeinen, Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja
Leena Turpeinen på Helsingfors stad berättar att personer som är 80 år eller äldre ska kunna vaccineras från och med nästa vecka. Leena Turpeinen, Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Bild: Mårten Lampén / Yle Leena Turpeinen

Helsingfors planerar att snart skicka brev till åtminstone de äldsta åldersgrupperna. Hit hör uppskattningsvis drygt 20 000 personer som inte redan har vaccinerats på ett boende med vård dygnet runt.

Esbo har också liknande planer, när man kommit så långt, påpekar Anu Mustakari som är ledande överläkare där.

– De äldsta nås bra via brev och ju yngre personer det handlar om, desto bättre kan andra lösningar fungera, säger hon.

Det ska bli möjligt att reservera tid både per telefon och via internet, om man hör till en grupp som ska få vaccinet under den närmaste tiden.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS håller på att utveckla en webbtjänst för det här. Den kallas Vihta och alla kommuner i Nyland ska kunna ansluta sig till den.

HUS uppger för Svenska Yle att tjänsten är klar senare i januari. Leena Turpeinen vid Helsingfors stad påpekar att man kommer att använda ett eget bokningssystem fram tills dess.

"Stort antal vaccinationer är inget problem"

Esbo stad ligger inte heller mycket efter Helsingfors. Där börjar man den här veckan att vaccinera på boenden för dygnet-runt-vård och man har också långtgående planer inför vaccinationer av stora grupper människor, inför vaccinationer av folk som är 80 år eller äldre.

Anu Mustakari vid Esbo stad säger att den största utmaningen inte är att antalet vaccinerade är större än vid typiska influensavaccinationer.

Hon påpekar nämligen att det lätt går att kalla in mer personal för att utföra vaccinationerna - till exempel genom att tillfälligt flytta personal inom staden, eller med hjälp av anställda från den privata sektorn.

Den stora utmaningen är enligt Mustakari främst att kunna hålla avstånden, så att vaccinationerna sker under så trygga förhållanden som möjligt, nu medan covid-19-epidemin fortfarande pågår.

– I det nuvarande läget vill vi inte ha en stor mängd personer in i samma lokal samtidigt, särskilt inte om den är liten, påpekar hon.

Redan i samband med influensavaccinationerna i slutet av fjolåret så testade flera kommuner rutiner inför coronavaccinationer av större mängder människor.

Tält och mellanväggar ska göra det tryggare

I Esbo spände man till exempel upp flera vaccinationstält inne i en större hallbyggnad. I närheten hade man stolar där de som skulle vaccineras kunde sitta en kort stund och vänta.

– Det handlade inte om att vänta länge, utan man kommer på plats just innan den tid man ska få vaccinet. Och på andra sidan av tältet var det sedan stolar utspridda där man blev och vänta 10-15 minuter för säkerhets skull, ifall det skulle uppstå en sällsynt allergisk reaktion, berättar Anu Mustakari.

Därifrån kunde man sedan ta sig tryggt ut ur byggnaden. Mustakari säger att vaccinationsarrangemangen var framgångsrika, och att Esbobor spontant har sagt detsamma.

Helsingfors har liknande planer för social distansering under vaccinationstillfällena, och man delar upp utrymmena med mellanväggar.

– Det är ett mycket stort hus, och det är ett öppet utrymme där inne. Och sedan har man byggt mellanväggar. Det finns fyra linjer via vilka människorna går, säger Leena Turpeinen.

Färre vaccinationslokaler till att börja med

Vaccinationerna kommer under den närmaste tiden att koncentreras till ett eller några få ställen i varje kommun.

Senast på våren kan de ändå utföras på många fler ställen och till exempel också av skolhälsovårdare och inom arbetshälsovården.

I Esbo siktar man i januari på vaccinering på 2–4 platser i staden, och i Helsingfors på fyra.

Exakt vilka ställen det handlar om är man förtegen om tills vidare, av säkerhetsskäl, men de som kommer att vaccineras får förstås veta var det ska ske och senast då blir informationen allmänt känd.

Städerna kommer alltså relativt snart att informera om vaccinationsställena via massmedier och sina egna informationskanaler.

Anledningen till att man under den närmaste tiden bara vaccinerar på få ställen har att göra med kylkedjan för Pfizer-vaccinet, som kräver förvaring i -70 grader, och det sätter sina begränsningar.

För Esbos del innebär det till exempel att staden har beslutat att vaccinera endast på vardagar, så att man under veckoslutet kan tina upp vaccindoser inför följande vecka.

– Det blir ändå lättare sedan då vi får andra vacciner att tillgå än endast Pfizers, påpekar Anu Mustakari.

Det är troligt att Astra Zenecas vaccin kommer i stora mängder redan i februari, om EU-kommissionen ger det grönt ljus senare den här månaden, och efter det kan man lättare vaccinera på ännu fler ställen.

Läs också