Hoppa till huvudinnehåll

Omsorgsminister Krista Kiuru försvarar EU:s vaccinationsstrategi: "Länderna har förbundit sig vid gemensamma spelregler"

Krista Kiuru vieraili Ylen Ykkösaamussa 21. marraskuuta 2020.
Omsorgsminister Krista Kiuru representerade Finland vid hälsoministrarnas videomöte. Krista Kiuru vieraili Ylen Ykkösaamussa 21. marraskuuta 2020. Bild: Silja Viitala / Yle Krista Kiuru,november,2020,Yle,Ylen aamu,Helsingfors,ministrar

Finland och många andra EU-länder vill se snabbare vaccinleveranser till medlemsländerna. EU:s vaccinationsstrategi diskuterades av EU-ländernas hälsoministrar i dag, onsdag.

EU-ländernas regeringar har hamnat under hård press till följd av det som upplevs som en långsam start på vaccinationskampanjen mot corona.

Ett faktum är att EU-länderna släpar efter såväl Storbritannien som USA då det kommer till att vaccinera sina invånare.

Oron över tillgången på vaccin delas av samtliga medlemsländer, säger omsorgsminister Krista Kiuru.

- Den knappa tillgången på vaccin i det första skedet är en betydande flaskhals med tanke på en snabbare vaccinationstakt.

Enligt Kiuru vill medlemsländerna också ha mer information om tidtabellerna för leveranserna samt om storleken på partierna.

- Det skulle underlätta verkställandet av vaccinationskampanjerna.

Finland brevväxlar med kommissionen

Regeringen vidhåller att man kommer att vaccinera snabbare genast då tillverkarna börjar leverera större partier till Finland.

I början av veckan skickade statsminister Sanna Marin ett brev till kommissionsordföranden Ursula von der Leyen där hon uppmanar EU att göra sitt yttersta för att skynda på tillverkningen och distributionen av vaccin.

Förra veckan skickade omsorgsminister Kiuru ett brev med motsvarande budskap till kommissionen.

Samtidigt ligger ansvaret för den nationella distributionen på medlemsländerna och här är skillnaderna stora, medger Kiuru.

Betydande skillnader mellan länderna

Det finns betydande skillnader i hur man kommit igång och i vilken takt vaccinationerna framskrider, påpekar Kiuru.

- Ländernas vaccinationsstrategier avviker från varandra bland annat då det gäller vem som vaccineras i det första skedet.

Enligt Kiuru får man en större täckningsgrad om man vaccinerar befolkningen utan en specifik vaccinationsordning.

Många länder har ändå valt att i första hand vaccinera riskgrupper och hälsovårdspersonalen, vilket kan påverka vaccinationstakten.

Kommissionen försvarar gemensam strategi

Kommissionen har under de senaste veckorna fått svara på frågor om varför EU tagit mer tid på sig att godkänna vaccinet jämfört med USA och Storbritannien.

Den långsamma starten förklaras delvis av att EU:s process för att godkänna vaccinet varit mer grundlig än till exempel Storbritanniens.

I praktiken innebär det att tillverkarna har ett större ansvar för konsekvenserna om något går snett.

Samtidigt är man på EU-nivå mån om att alla 27 medlemsländer ska ha lika möjligheter att vaccinera sin befolkning.

Enligt Kiuru varnade hälsokommissionären Stella Kyriakides medlemsländerna för att försöka kringgå EU:s gemensamma upphandling vid mötet.

- Medlemsländerna har förbundit sig vid gemensamma spelregler och dem ska man hålla fast vid, säger Kiuru.

Fler försäljningstillstånd inom de närmaste veckorna

Kiuru betonar också vikten av att fler vacciner får försäljningstillstånd av EU.

I dag kom beskedet om att läkemedelsbolaget Johnson & Johnson kan lämna in en anhållan om ett villkorligt försäljningstillstånd i början av februari.

Tills vidare har två läkemedelsbolag - Biontech-Pfizer samt Moderna - beviljats försäljningstillstånd i EU.

Bolaget AstraZeneca lämnade in en anhållan igår som kan komma att godkännas före slutet av månaden.

Läs också