Hoppa till huvudinnehåll

Borgå föreslår billigare möjligheter att bygga i centrum – men fastighetsägare tycker förslaget är bristfälligt

Flygbild över Borgå.
Borgå centrum behöver bli mer livskraftigt, anser staden. Flygbild över Borgå. Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko Borgå,Borgåflygbild centrum

Ett förslag om lindrigare markanvändningsavtal har beretts för stadsstyrelsen i Borgå. Men parkeringsproblematiken måste lösas först, enligt fastighetsägare.

Borgå stad har tagit ut 40 procent av värdet på den nya byggrätt som en detaljplaneändring medfört för markägare i centrum.

Enligt förslaget tar staden ut ersättning av markägaren endast för kostnaderna att utarbeta detaljplanen samt för de direkta kostnader som orsakas staden på grund av planändringen, till exempel vad gäller eventuella flyttningar av rör.

Det här skulle gälla ifall markägaren förbinder sig att bygga en bostads- eller affärsbyggnad enligt detaljplaneändringen inom fem år från det att planen vunnit laga kraft.

Minst 40 procent av byggrätten ska, enligt förslaget, byggas inom tre år från att detaljplanen vunnit laga kraft.

– I praktiken betyder det här att markägare inte behöver betala staden för ett markanvändningsavtal, förklarar stadens tomtchef Pekka Söyrilä.

Hur mycket förmånligare det här skulle bli för markägaren beror på hur stor fastighet som ska byggas.

– Om den nya byggrätten till exempel består av 1 000 kvadratmeter våningsyta är det frågan om en besparing på cirka 100 000 euro eller lite mera.

Vill öka livskraften i centrum

Staden hoppas att förslaget om lindrigare markanvändningsavtal ska locka markägare att bygga i centrum. Syftet är att öka livskraften där.

– Vi skulle bli glada över några nya arbetsprojekt i centrum, eftersom vi inte har så många projekt eller privata markägare där, säger Söyrilä.

De nya principerna tas i användning efter att stadsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft i februari. Enligt förslaget ska beslutet gälla till 31.12.2023. Lindringarna tillämpas endast för markanvändningsavtal som ingås efter beslutet.

Förslaget kommer för sent

Enligt fastighetsägaren Michael Broberg är det nya förslaget bra, men det kommer lite för sent.

– Nu i coronatider tror jag ingen i alltför hög grad vågar fundera på den här saken, säger Broberg.

Man i keps framför affärshus i centrala Borgå en grå novemberdag
Michael Broberg äger bland annat Nimbushuset i Borgå centrum. Man i keps framför affärshus i centrala Borgå en grå novemberdag Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgå,michael broberg

Dessutom finns det ett större problem som staden inte alls tar upp i förslaget.

– Det är parkeringsproblemet. För varje 100 byggda kvadratmeter ska det finnas en bilplats, och det är ganska svårt att få till stånd i centrum.

Broberg uppskattar att varje parkeringsplats kostar 30 000–40 000 euro, vilket han anser vara dyrt.

– Tomterna i centrum är ganska små och byggnadsrätterna stora, så det är ganska omöjligt att få bilar att rymmas i dem.

Inte ett särskilt lockande förslag

I förslaget saknar Broberg alltså åtgärder för att lösa parkeringsproblemet.

– Innan någon vågar nappa på betet måste staden ta ståndpunkt till hur det här ska lösas.

Själv är Broberg i alla fall inte för tillfället så sugen på att utnyttja en potentiell lindring i markanvändningsavtal.

– Jag säger varken ja eller nej nu. Det återstår att se.