Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder, bränslemack, vinbar - tokiga och mindre tokiga idéer efterlyses när Hangös centrumkvarter ändrar anlete

Korsmansgatan i Hangö
Korsmansgatan leder in till Hangö centrum. För tillfället rivs och byggs det längs stråket så att man knappt känner igen sig. Korsmansgatan i Hangö Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,trafik,Gata

Längs den nyligen breddade och rätade Korsmansgatan både rivs det och byggs det med fast hand. Vad ska det bli av Hangö centrum?

Två stora projekt som nyligen blivit klara i Hangö är Korsmansgatan och underfarten för fotgängare och cyklister.

Korsmansgatan, som löper förbi centrum, har breddats och rätats ut för att trafiken till Hangö hamn ska löpa smidigare.

utsikt från järnvägsbron
Korsmansgatan i Hangö mynnar ut i en rondell som leder vidare till hamnen, centrum och de livligaste turiststråken. utsikt från järnvägsbron Bild: Yle/Helena von Alfthan Hangö,järnvägsbro,viadukt,korsmansgatan

Också inom handeln sker det förändringar. Handelslaget Varuboden Osla väntar på att få flytta sin matbutik vid Bangatan till norra sidan av järnvägen.

Viadukten, bron över järnvägen som förenar stadens norra sida med den södra, har rivits och Trafikledsverket kommer att bygga en ny.

bro rivs
Här stod en gång en bro, nu är den ett minne blott. bro rivs Bild: Yle/Helena von Alfthan Hangö,viadukten i hangö

Så fort detaljplanen för Stationstorget är klar och alla formaliteter är undanröjda, kan Varuboden bygga sin planerade affär.

Byggplats
Mellan Korsmansgatan och Bangatan låg tidigare en affärsfastighet med tillhörande parkeringshall. Den har nu rivits och intill kommer att byggas bostäder. Huset i bakgrunden visar hur det såg ut i Hangö centrum förr, innan många av de låga trähusen bombades eller revs. Byggplats Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,centrum

På granntomten till Varubodens nuvarande butik tronade för inte så länge sedan Tokmannis fastighet med parkeringshus.

Den har nu jämnats med marken och där infarten till den underjordiska parkeringen låg, ska nu byggas två nya flervåningshus med loftgångar.

Hangö behöver fler invånare för att få fart på kommersen

Och bostäder är precis vad SFP-politikern Stephan Horn efterlyser.

- Alla små butiker kommer att ha problem i framtiden när näthandeln regerar, så jag tror nog att det är bostäder man måste satsa på.

I Hangö har i flera år rått en byggboom för dyrare bostäder längs strandlinjen, men Stephan Horn vill gärna se en satsning på centrum som riktar sig till alla som vill bo i Hangö.

Man utomhus
Stephan Horn är arkitekt och beslutsfattare i Hangö, och han efterlyser idéer och visioner för ett levande centrum. Man utomhus Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,Centrum,stephan horn

Han ser att fler bostäder i slutändan tryggar en viss servicenivå också på södra sidan och han vill att nuvarande centrum ska vara trivsamt.

Därför är han angelägen om att man börjar bolla idéer i god tid innan den ena tomten efter den andra genomgått en enskild förvandling.

- Nu kunde vara ett bra tillfälle att komma med tokiga och mindre tokiga idéer och kanske ta en titt på detaljplanen för området som är från 1980-talet.

Den gamla trähusbebyggelsen kan vara värd att sparas

Horn berättar att de gamla låga trähusen längs Bangatan, Skvärgatan och Korsmansgatan inte är skyddade i den nuvarande detaljplanen.

Han tycker att det vore värt att fundera på om de borde skyddas för att inte kunna rivas.

Förutom att Horn sitter med i miljönämnden och fullmäktige är han också medlem i församlingsrådet.

Kyrkliga samfälligheten äger några äldre fastigheter på området, bland annat Bangatan 27 där församlingen har en ungdomsgård.

Liten tegelbyggnad
Den här lilla tegelbyggnaden har inhyst en mjölkcentral, här har också funnits en loppmarknad och social service. Liten tegelbyggnad Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,Centrum,Gamla mjölkcentralen vid Korsmansgatan i Hangö

Också den tidigare mjölkcentralen mittemot underfarten är församlingens, och den lilla karakteristiska tegelbyggnaden tronar ensam på en stor tomt.

Stephan Horn säger att man inom församlingarna tillsatt en arbetsgrupp som funderar på vad man ska göra med den kyrkliga samfällighetens fastighetsbestånd.

Liten tegelbyggnad
Gamla trähuslängor och stora bakgårdar finns ännu kvar i centrum men här finns också plats för fler hus. Liten tegelbyggnad Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,centrum

- En fråga är om en del kunde avyttras och då är det inte omöjligt att mjölkcentralen rivs och att där byggs liknande hus som på granntomten, där de nya lofthusen snart reser sig, säger Horn.

Kenneth Skarpman som är ekonomichef på kyrkliga samfälligheten, säger i ett mejl att det inte finns några konkreta beslut eller ens planer på att sälja någon fastighet för tillfället.

Däremot strävar församlingen, likt andra församlingar i landet, efter att "göra ekonomiska besparingar, minska på fastighetsmassan och koncentrera verksamheten."

En bränslemack till behövs, särskilt för den tunga trafiken

Men låt oss återvända till stadskärnan.

Varuboden Oslas matbutik är i dag den enda som finns på södra sidan av järnvägen.

Många i Hangö har varit oroliga att dess flytt innebär döden för nuvarande centrum och de små specialaffärerna.

Ännu finns det inga konkreta planer vad som händer med den centralt belägna tomten då matbutiken flyttar.

I den nuvarande detaljplanen ska tomten användas för affärsverksamhet.

För tillfället fokuserar man på den nya platsen, uppger man vid handelslaget.

Stadsdirektör Denis Strandell säger att tomtens framtida användning inte diskuterats i någon större utsträckning och att det är ägarens sak att avgöra dess öde.

En tjänst som han dock ser att det finns behov av i Hangö är en bränslemack som även betjänar den tunga trafiken till hamnen.

Han tycker att det är värt att utreda om den kunde placeras till exempel här.

Fördelen med tomten är att den ligger alldeles intill Korsmansgatan och att den inte ligger på grundvattenområde.

I Hangö är det nämligen grundvattenskyddet som lett till att kallmacken i Hangö norra och bränslepunkten vid infarten till staden nyligen stängts.

- Men det är förstås Varuboden som äger tomten och ägaren som avgör vad som händer med deras mark. Men det skulle vara värt att undersöka, konstaterar Strandell.

Också från politiskt håll har man gjort en fullmäktigemotion om att staden borde hitta en ny plats för en bränslemack.

Hangö kan bli så mycket mer

Stephan Horn (SFP) säger att centrumutvecklingen släpat efter. Ett gäng som är av samma åsikt är familjen Lehto-Kevin.

Anne Kevin-Lehto och hennes man Tomi Lehto är fritidshangöbor som förälskat sig i staden och nu också vill vara med och utveckla den och skapa jobbmöjligheter.

Tanken är att de så småningom kan flytta hit på heltid. Tomi Lehto är till exempel redan känd för att vara en av bakgrundsfigurerna bakom nättidningen Hanko Nyt.

En glad familj
Familjen Lehto-Kevin tycker inte man alltid behöver riva och bygga nytt. Man kan också rädda gamla hus och ge dem nytt liv. En glad familj Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,Tomi Lehto

Nu har de också investerat i en fastighet i centrum som ska bli vin-och ölbar.

Tanken är att de ska totalrenovera huset mittemot Varuboden, där Walls hamburger fanns innan den flyttade runt hörnet till Nordeas tidigare bankkontor. Baren ska öppna i sommar.

- Alltid behöver man inte riva och bygga nytt, det går bra att renovera gammalt också, säger Anne Kevin-Lehto.

Ruckel
I det här huset har det funnits åtminstone två hamburgerbarer och nu ska det bli ett vardagsrum för vänner av lite mer speciella viner och ölsorter. Tanken är att restaurera byggnaden till sin forna glans. Ruckel Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,centrum,Walls hamburgers

Baren ska öppnas i sommar och drivas av sonen Nico Kevin.

Alla tre i familjen säger att de kompletterar utbudet inom restaurangbranschen i Hangö.

- Vi vill erbjuda något sådan som inte redan finns, säger Nico Kevin.

Överlag ser de att det finns många tjänster i Hangö som för närvarande inte finns men kunde finnas.

Att kundunderlaget inte skulle räcka till, hyser de ingen rädsla för.

- Allt fler vistas i Hangö året om och coronaepidemin har lärt många att det går att arbeta från distans från Hangö, menar de.

Artikeln uppdaterades 15.1 klockan 17.42 med två ljudklipp.