Hoppa till huvudinnehåll

Eero Lehti inledde rättsprocess mot Sibbo om olovliga byggen i Spjutsund - Helsingfors förvaltningsdomstol beslutar om vite och rivning

sibbo kommunvapen
Sibbo kommun fattade beslut förvaltningstvång om olovligt bygge. Nu söker Eero Lehti ändring i Högsta förvaltningsdomstolen. sibbo kommunvapen Bild: Yle/Stefan Härus sibbo vapen

I fjol beslöt Sibbo om förvaltningstvång mot tidigare riksdagsman Eero Lehti (Saml). Lehti överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Den 29 april 2020 beslöt byggnads- och miljöutskottet på byggnadstillsynens förslag att ge Lehti och hans fru ett förvaltningstvångsbeslut för flera olovliga byggen i Spjutsund.

Den 2 september konstaterade utskottet vid sitt möte att ägarna hade överklagat beslutet om förvaltningstvång till Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Visst får han gå vidare om han genuint upplever att det vi gjort är fel, men han har varit medveten om det här sedan 2016, säger utskottets ordförande Kasper Nyberg.

Lehti anser att beslutet har fattas för tidigt, är förhastat och baserar sig på felaktiga uppgifter.

Han anser också att det löpande vite som följt med utskottets beslut är överdimensionerat och onödigt. Lehti anser faktiskt att det inte hade varit nödvändigt med förvaltningstvång överhuvudtaget.

- Vårt beslut kom inte som en överraskning. Han har nog varit medveten om att det är på kommande. Kommunen har ju kommit emot på alla möjliga sätt, men allting kunde man inte heller se mellan fingrarna, säger Nyberg.

En man tittar in i kameran och ler brett.
Utskottsordförande Kasper Nyberg anser att kommunen kom Lehti väl till mötes. Arkivbild En man tittar in i kameran och ler brett. Bild: Yle/Mira Bäck Sibbo,ordförande för byggnads- och miljöutskottet i Sibbo 2019

Utskottet ansåg att ett förvaltningstvång var nödvändigt då kommunen inte upplevde det trovärdigt att Lehti hade följt bestämmelserna och åtgärdat så att de hade varit lagenliga utan det.

Lehti förelades ett löpande vite på omkring 20 000 euro om bristerna inte hade åtgärdats inom oktober 2020. Det här i enlighet med viteslagen om skälig ersättning efter betalningsförmåga.

Löpande vite krävs inte för tillfället på grund av överklagandet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Huruvida Lehti döms att betala vite till kommunen eller befrias klarnar i samband med förvaltningsdomstolens beslut.

- Det där om vite tyckte vi också var skäligt för byggnaderna har hyrts ut. Han har ekonomisk vinning på grund av det som han byggt olagligt, sammanfattar Nyberg fjolårets händelser.

I utlåtandet betonar utskottet att de skyldigheter som anges i förvaltningstvångsbeslutet omfattar ett flertal byggnader, medan vitet endast berör fyra av dem.

Vitet gäller de byggnader som ägs av Eero Lehti, inte byggnader som nu ägs av ett dödsbo och som varit Lehtis numera avlidna frus egendom.

Varken förhastat eller plötsligt

I samband med mötet den 2 september fick utskottet en möjlighet att besvara överklagande med ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Utskottet anser att beslutet om förvaltningstvång varken var förhastat eller fattats för tidigt, eftersom byggnadstillsynen uppmanat Eero Lehti, och frun som var delägare, att ätgärda bristerna redan i oktober 2016.

Tidsgränsen löpte då ut på våren 2017 och bristerna hade inte korrigerats i sin helhet. Inga bygglov hade heller godkänts mellan våren 2017 och våren 2020 när beslut om förvaltningstvång fattades.

I överklagan anser Lehti att han inte har hörts, i synnerhet i det skedet när kommunen behandlade ärendet om det löpande vitet.

Utskottet anser däremot att Eero Lehti och andra parter har hörts, bland annat genom ett brev den 3 september 2019 innan beslutet om löpande vite fattades och med ett rekommenderat brev den 9 januari 2020.

Lehti har också besvarat breven med att uppge att ett olovligt förråd och garage har rivits och att andra rivningsarbeten pågår "för fullt".

Goda råd av kommunen

Enligt utskottet uppger Lehti att kommunen gett honom byggråd och att förvaltningstvångsbeslutet inte är i enlighet med de råd han fått.

Enligt utskottet kan Lehti varken specifiera hurudana råd han har fått och vem som har gett dem. Det är heller inte möjligt att få muntliga byggnadslov.

Medelålders man besvarar journalists frågor.
Eero Lehti anser att kommunen agerat orättvist när de fattat förvaltningstvångsbeslut. Arkivbild. Medelålders man besvarar journalists frågor. Bild: Yle Eero Lehti,man,MOT,Lehti

Byggnads- och miljöutskottet anser att Lehtis överklagan bör förkastas i sin helhet.

Lehti kräver i sin tur att förvaltningsdomstolen besluter att ärendet remitteras till kommunen så att parternas rättskydd garanteras och fastigheterna kan skyddas.

På tomten har sammanlagt 15 byggnader byggts utan lov.

Bland dessa en huvudbyggnad, tre bilgarage, ett lusthus, ett sommarkök, en bostadsbyggnad, bastubyggnader och en ekonomibyggnad. Ett solpanelsystem har också installerats.

Yle Östnyland har försökt nå Eero Lehti för en kommentar utan att lyckas.

Tidningen Sipoon Sanomat var först ute med nyheten.

15.01.20 kl. 13.10 I artiklen har felaktigt uppgetts att Eero Lehti överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Rätt instans är Helsingfors förvaltningsdomstol.