Hoppa till huvudinnehåll

Matlagning, parkour och bollspel populära då Sibbo börjar med gratis hobbyverksamhet för barn

en spelare med en boll
Många elever har önskat få utöva olika bollsporter gratis. en spelare med en boll Bild: Kalle Purhonen / Yle fotboll

Under vårterminen 2021 inleder Sibbo kommun ett pilotprojekt där alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att delta i en gratis hobbytimme per vecka.

Planen var att påbörja hobbyverksamheten redan från vårterminens start, men coronapandemin har satt käppar i hjulet för det.

– Förhoppningsvis kan vi börja den 1 februari, säger Maria Sundman som är idrottskoordinator vid kommunen.

Själva pilotprojektet äger rum under vårterminen, men från och med hösten är det meningen att verksamheten ska bli bestående.

– Hobbyverksamheten hålls efter skoltid, i skolans lokaler eller nära skolan.

Jämlikhet den främsta anledningen

Projektet med gratis hobbyverksamhet går under namnet Sibbomodellen och idén har legat på bordet en längre tid.

– Det var egentligen först i samband med att Undervisnings- och kulturministeriet gjorde det möjligt att ansöka om stöd för liknande projekt som vi gjorde slag i saken, berättar Sundman.

Anledningen till att kommunen vill satsa på den här typen av verksamhet är enkel.

– Vi anser det viktigt att barn och unga har en hobby och att de får höra till en grupp. Alla ska ha lika möjlighet att utöva en hobby, oavsett ekonomisk ställning eller boplats.

Många intresserade ledare

I samband med att Sibbo kommun för första gången informerade om projektet efterlyste kommunen också personer är intresserade av att leda någon slags hobbyverksamhet, i utbyte mot ett arvode.

– Intresset bland ledare har varit överraskande stort. Vi har en hel del intresserade. Nästa steg är att få båda parters schema att gå ihop, säger Maria Sundman.

Olika privatpersoner är främst intresserade av att lära ut matlagning, parkour, olika bollspel, friidrott, bildkonst och klättring.

– Många elever har önskat teater och animation, men där har det, speciellt på den svenska sidan, varit svårt att hitta intresserade ledare.

Intresset verkar större bland högstadieelever

Intresset bland eleverna har också varit stort, i alla fall om man ser till en enkät som kommunen har skickat ut.

– Eleverna har främst önskat matlagning, parkour, bildkonst och bollspel.

När kommunen tidigare ordnat liknande gratisverksamhet har deltagandet varit högre bland eleverna i grundskolans lägre klasser än i de högre klasserna. Nu ser det annorlunda ut, baserat på enkätsvaren.

– Eleverna i årskurserna 7–9 har faktiskt haft en hög svarsprocent, säger Sundman.