Hoppa till huvudinnehåll

Norra planövergången i Hangö måste bli säkrare - staden funderar på att bygga bro över järnvägen

En karta över Hangö där en ny planövergång är inritad.
Så här ser ett av alternativen ut för norra planövergången i Hangö. Där planeras en bro och en rondell. En karta över Hangö där en ny planövergång är inritad. Bild: Ramboll Hangö,Hangö Norra,norra planövergången i hangö

Hangö stad diskuterar med Trafikledsverket hur trafiksäkerheten kunde bli bättre vid Hangö norra planövergång med en planskild korsning. En bro skulle kosta drygt fem miljoner euro.

Vägen över järnvägen är viktig för Hangö eftersom största delen av Västra hamnens långtradartrafik går via övergången.

Stadsstyrelsen i Hangö möts på måndag (18.1) och det finns förslag på vilket alternativ som skulle passa bäst. Det alternativ som föreslås är en bro över järnvägen till ett pris på drygt fem miljoner euro. Stadens andel skulle vara cirka 2,5 miljoner euro.

Det kan också behövas en rondell där Sandövägen och Esplanaden möts då projektet sätts igång.

Det är fullmäktige som sist och slutligen fattar beslut om det är alternativet med en bro som Hangö stad ska fortsätta att planera tillsammans med Trafikledsverket.

Andra alternativ är att det byggs en underfart, eller att den nuvarande underfarten vid Hemming Elfvings väg byggs om och används.

Här kan du läsa mera om planerna och se en bilaga med de olika alternativen.

Tillägg 19.1.2021 klockan 19.55:
Politikerna i Hangö stadsstyrelse beslutade 18.1 ännu ingenting om arrangemangen i Hangö norra. De vill att stadens invånare och andra ska få säga sin åsikt innan politikerna fattar beslut om trafiklösningen.