Hoppa till huvudinnehåll

THL: De allra sjukaste och svagaste ska inte få vaccinet om det utgör en hälsorisk

Ett par händer instuckna i blå plasthandskar vaccinerar en person.
Här hemma har inga dödsfall med anknytning till coronavaccinet rapporterats. Ett par händer instuckna i blå plasthandskar vaccinerar en person. Bild: /All Over Press Coronavaccin,vaccin,coronavirus,Ryssland

Ska man ge coronavaccinet åt dem som är så gamla, svaga och sjuka att också lindriga biverkningar kan bli farliga? Nej, säger man på Institutet för hälsa och välfärd - vaccinet får inte utgöra en risk för den som får det.

I Norge överväger myndigheter nu huruvida vården alls ska vaccinera riktigt gamla och sjuka människor som vaccinet kan utgöra en stor risk för, skriver NRK.

Läkare i Norge har knutit 13 dödsfall till coronavaccinet. Men det gäller just fall där väldigt gamla och sjuka personer fått vaccinet och fått lindriga biverkningar som är helt normala, till exempel feber.

Alla de som dött är över 80 år gamla, några över 90 år.

Därför funderar Läkemedelsverket i Norge nu på om man alls ska vaccinera de som är så pass sjuka att också lindriga biverkningar kan bli farliga.

I Finland ser man redan nu över varje enskilt fall separat, enligt Mia Kontio som är ledande sakkunnig vid Institutet för Hälsa och välfärd.

- Läkaren diskuterar alltid det här med personen själv och hens anhöriga om personen själv är för sjuk för att föra sin talan. Personens och de anhörigas önskemål beaktas, säger Kontio.

Hon säger att hon inte känner till några fall i Finland där biverkningar av vaccinet lett till döden.

Vem är det klokt att vaccinera?

När det gäller personer som redan är väldigt nära döden är det ändå viktigt att ställa frågan om det är klokt att vaccinera.

Detta eftersom också lindriga biverkningar som feber kan vara farliga för personer som är mycket gamla och svaga.

- Om vaccinet är farligt för personen så ska man naturligtvis inte vaccinera, säger Kontio.

Coronavaccinet är ingen risk, säger både THL och norska Folkhälsomyndigheten

I Norge kommer man nu att gå samma väg som Finland, läkarna ska ta ställning till varje enskilt fall skilt. Det här görs för att undvika dödsfall i samband med biverkningar.

- Läkarna måste vara mer noga med vem som ska vaccineras. De som är väldigt skröpliga och alldeles i livets slutskede kan man låta bli att vaccinera efter att man övervägt noga, säger Steinar Madsen, direktör vid Läkemedelsverket till NRK.

Han poängterar ändå att de här fallen är väldigt få och att många tusen äldre och sjuka vaccinerats i Norge med goda följder.

Han är inte oroad utan säger att vaccinen i stort utgör en mycket liten risk. Mia Kontio vid THL håller med Madsen.

- Det här gäller bara en mycket liten grupp. Vaccinet är tryggt för de allra flesta, säger hon.

Läs också