Hoppa till huvudinnehåll

Nu vaccineras de äldre och personalen på äldreboenden i Åbo: "Coronavaccinet är väldigt efterlängtat"

Två personers fötter och en rollator.
Bildsättningsbild. I januari vaccinerar man personal och de äldre på serviceboenden och vårdhem i Åbo. I februari hoppas man kunna börja vaccineringen av de äldre som bor hemma. Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

Förra veckan startade coronavaccineringarna på vårdhemmen i Åbo. Då började staden vaccinera personal och klienter på äldreboenden som erbjuder vård dygnet runt.

Den här veckan hoppas staden kunna inleda vaccineringarna vid de övriga serviceboendena och vårdhemmen som upprätthålls av Åbo stad och den privata sektorn.

Vid Åbo stads svenskspråkiga äldreboende Sabinahemmet, som finns i Runosbackens äldreomsorgscentral, inleddes vaccineringarna av de äldre och personalen förra veckan.

– Vi kommer antagligen att få alla vaccinerade i början av den här veckan, säger Nina Ailio som är chef för Sabinahemmet.

Ailio säger att vaccineringarna gått bra och att man förväntar sig att kunna ge den andra dosen som planerat om cirka tre veckor.

– Vi har inte ännu slagit fast vilken dag företagshälsovården kommer hit för att vaccinera vår personal, men planen är att ge vaccinet samtidigt för både personalen och de äldre. Men antagligen kan vi ge den andra dosen ganska exakt tre veckor efter den första, säger Ailio.

Enligt Ailio har man tagit emot coronavaccinet med en positiv attityd.

– Jag tror inte att man egentligen någonsin längtar efter att få ett vaccin och att bli stucken, så att säga. Men alla väntar säkert på en lösning på problemet, säger Ailio.

De privata servicehemmen väntar ännu på vaccin

Vid de privata serviceboendena i Åbo väntar man ännu på att kunna inleda vaccineringarna. De privata servicehemmen har slutit avtal med Åbo välfärdssektor om att vaccinet ska levereras till serviceboendena, men när detta ska ske är ännu oklart.

– Vi väntar på tidtabellen. Vi hoppas på att leveransen sker under den här veckan och att vi också kan påbörja vaccineringen den här veckan, säger Fredrika Abrahamsson som är verkställande direktör för det svenskspråkiga serviceboendet Hemmet.

Pfizer och Biontechs coronavaccin.
Bildsättningsbild. Coronavaccinet är efterlängtat bland såväl de äldre som personalen på äldreboenden och serviceboenden i Åbo. Pfizer och Biontechs coronavaccin. Bild: AFP / Lehtikuva Pfizer Inc.,Coronavaccin

Också vid Barkbackens servicehus i Åbo väntar man på en närmare tidtabell för vaccinleveransen. Enligt verkställande direktören Jukka-Pekka Kuokkanen kommer Barkbackens egna sjukskötare sköta vaccineringen när det väl är dags.

– Våra sjukskötare är vana vid att vaccinera eftersom de också gett exempelvis influensavaccinet, säger Kuokkanen.

Hur efterlängtat är vaccinet på de privata serviceboendena?

– Visst är det efterfrågat. Många pensionärer på Hemmet vet ju att det är på väg och frågar efter tidtabellen och när det ska ske. Också personalen frågar och vill veta när det är deras tur, säger Abrahamsson.

– Det är väldigt efterlängtat. Hela "karusellen" med coronan och alla problemen med olika bestämmelser och instruktioner om exempelvis anhörigbesök är ju beroende av att vi inte har immunitet mot viruset. Det att vi nu så småningom bygger upp en immunitet mot viruset är en bra sak för oss alla, säger Kuokkanen.

Gällande informationsgången om coronavaccineringarna från Åbo välfärdssektor tycker Fredrika Abrahamsson att den fungerat bra.

– Välfärdssektorn informerar i den takt de har information att ge och jag tycker att vi har fått den information som de kan ge så här långt, säger Abrahamsson.

Jukka-Pekka Kuokkanen säger att man vid Barkbacken fått all den information man behöver, men att informationsgången allmänt inte fungerat så bra och att den har varit rörig på grund av att så många olika aktörer och myndigheter informerar var för sig.

– Vi har varit tvungna att jobba hårt på vårdhemmen för att följa med och veta vad som händer, och vad som stämmer och inte stämmer. Coronavaccineringarna har tyvärr inte varit något undantag, säger Kuokkanen.

Annorlunda vardag i snart ett år

Det är nu drygt tio månader sedan coronapandemin slog till på allvar i Finland och coronaviruset har medfört en annorlunda vardag för vårdhemmen. På Sabinahemmet, Barkbackens servicehus och serviceboendet Hemmet har hittills ingen av personalen eller de boende insjuknat i covid-19.

Men vardagen har ändå förändrats bland annat då besök av anhöriga begränsats eller tidvis förbjudits helt och hållet, och då olika evenemang och aktiviteter inte kunnat ordnas på samma sätt som förr.

– Vi på Barkbacken är kända för att vi ordnar mycket olika aktiviteter och evenemang för våra boende. De aktiviteter som organiseras av våra egna aktivitetsledare har kunnat fortsätta nästan som förr, men utomstående musikanter och programledare har inte fått komma och programmet har inte varit så mångsidigt som det brukar vara. Det är trist för våra boende, säger Jukka-Pekka Kuokkanen.

Också exempelvis volontärverksamheten har påverkats av coronapandemin.

– Vi har ett 40-tal volontärer som brukar delta i vår vardag, och dem har vi saknat mycket nu under coronapandemin, säger Fredrika Abrahamsson.

Vårdhemmet Pärla i Kimito.
Bildsättningsbild. Under coronapandemin har man inte kunnat ordna stora tillställningar på serviceboenden. Vårdhemmet Pärla i Kimito. Bild: Yle/Lina Frisk vårdhem,Kimitoön (kommun)

Vid Sabinahemmet är vardagen annorlunda, men de äldre har för det mesta ändå varit nöjda och glada enligt Ailio.

– De har kanske inte märkt av skillnaden så jättemycket eftersom de fortfarande har samma vårdare, och de har egentligen inte reagerat på att vi använder munskydd. Vi har levt ganska normalt hela tiden, förutom under en kort tid på våren när anhöriga inte fick komma på besök, säger Ailio.

"Lättare och ljusare ska det bli, det tror vi"

Vad gäller tiden efter att alla på vårdhemmen fått sina två doser av vaccinet hoppas vårdhemmen att de så småningom kan återgå till det normala.

– Vi hoppas på att man så småningom under våren kan glömma alla begränsningar som varit i kraft i nästan ett år sedan mars förra året, säger Jukka-Pekka Kuokkanen.

– Knappast kommer läget att förändras direkt efter att vi fått vaccinet eller någonsin bli helt som förr, men vi hoppas att läget nu skulle förändras så pass mycket att vi inte längre behöver använda lika mycket skyddsutrustning och att vi kunde ordna mera gemensamma tillställningar, säger Nina Ailio.

– Vi hoppas på att kunna gå mot lite bättre tider. Svårt är det ju att säga när exakt, för vi har inte fått några anvisningar från myndigheter om i vilken takt man lättar upp de restriktioner som vi har. Men lättare och ljusare ska det åtminstone bli, det tror vi, säger Fredrika Abrahamsson.

Läs också