Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa stadsfullmäktige går vidare i frågan med att avsätta stadsstyrelsen

Bild på en ordförandeklubba
Stadsfullmäktige klubbade igenom beslutet. Bild på en ordförandeklubba Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press Ordförandeklubba,förvaltningsdomstolar (domstolar),försäljning,inköp,domstolar,rättegång,rätt,jurister

Lovisa stadsfullmäktige går vidare i saken med att avsätta stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige har inrättat ett tillfälligt utskott som ska bereda ärendet om att återkalla stadsstyrelsen. Utskottet består av fem personer och deras suppleanter.

Mia Aitokari (SFP) valdes till ordförande och Pertti Lohenoja (SDP) till vice ordförande för utskottet.

Det är meningen att utskottet ska utföra arbetet så att avsättningen av stadsstyrelsen kan behandlas på fullmäktiges nästa möte i februari.

Allt det här görs på initiativ av SFP. Partiets fullmäktigegrupp skickade in en motion om att återkalla stadsstyrelsen i Lovisa enligt paragraf 34 i kommunallagen på grund av brist på förtroende.

Konflikten fick sin början innan jul, när stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén meddelade att hon byter parti från SFP till Samlingspartiet.

I och med partibytet har Samlingspartiet två ledamöter i stadsstyrelsen i stället för en, och ordförandeposten gick över från SFP till Samlingspartiet.

SFP anser att det här inte motsvarar platsfördelningen man kommit överens om efter det förra kommunalvalet och vill därför avsätta hela styrelsen och välja den på nytt.

Partibytet blev officiellt

Mia Heijnsbroek-Wirén har tidigare sagt att hon frivilligt avsäger sig ordförandeposten.

I sitt anförande under stadsfullmäktiges möte meddelar hon att det är onödigt för henne att avsäga sig ordförandeskapet då hon ändå kommer att avskedas i samband med att hela stadsstyrelsen byts ut.

Heijnsbroek-Wirén är besviken över att en politisk besvikelse tagit så stora proportioner, medan Mia Aitokari från SFP säger att det bara är frågan om avtal och siffror.

Fullmäktige godkände enhälligt förslaget om att gå vidare i ärendet.

På onsdagens fullmäktigemöte meddelade Janne Lepola, Samlingspartiets gruppordförande, att Mia Heijnsbroek-Wirén gått över till Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

Lepola fortsätter som fullmäktigegruppens ordförande medan Heijnsbroek-Wirén blir vice ordförande.

Läs också