Hoppa till huvudinnehåll

Misshandelsfall i Helsingfors koncentrerades inte till centrum år 2020 – Gårdsbacka toppar våldsstatistiken, men polisen vet inte varför

människor och en polisbil står vid köpcentret i Gårdsbacka.
Poliser patrullerar vid köpcentret i Gårdsbacka. Bilden togs i slutet av mars 2020. människor och en polisbil står vid köpcentret i Gårdsbacka. Bild: Eleni Paspatis / Yle coronavirus,virussjukdomar,COVID-19,smittsamma sjukdomar,infektionssjukdomar,infektioner,virus,influensa,Wuhan-coronavirus,föregripande,fenomen,pandemier,handelscentra,affärer,köpcentra,inköp,ekonomi,beredskapslag,undantagslagar,undantagstillstånd,epidemier,människor,avstånd,avstånd,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,Helsingfors,Gårdsbacka,East Helsinki,förorter,arbetslöshet,invandrare,rusmedelsanvändning,rusmedel,trygghet,problem,polisen,poliser,polisfordon,utryckningsfordon,allmän ordning,ordningspolis

Misshandelsfallen i centrum av Helsingfors minskade med omkring 25 procent under år 2020 i jämförelse med året innan. Samtidigt ökade antalet anmälda misshandelsfall i Gårdsbacka med 30 procent och stadsdelen toppar statistiken över var det anmäldes flest misshandelsfall i hela Helsingfors under år 2020.

Det är en rätt kylig måndagseftermiddag i Gårdsbacka i östra Helsingfors. Men det är långt ifrån folktomt vid köpcentret. Människor står i grupper och diskuterar, vissa står och röker utanför någon av barerna medan andra ser ut att vara på väg till eller från butiken.

I R-kiosken står en man och rullar en cigarett. Han vill inte bli intervjuad om brottsstatistiken utan säger bara att han inte känner sig otrygg i området.

Det verkar också vara det budskap de flesta förbipasserande ger. En lång man som står och röker utanför Pub Kippari säger att Gårdsbacka inte är värre än andra ställen.

Utanför Pub Paris står en äldre kvinna och en äldre man och röker. Inte heller de har märkt att Gårdsbacka var den våldsammaste stadsdelen i Helsingfors i fjol.

Vill inte att Gårdsbackaborna skuldbeläggs

Flera av dem som befinner sig vid köpcentret berättar att de inte bor i Gårdsbacka, vilket en äldre kvinna också vill göra reportern uppmärksam på.

Hon säger att Gårdsbackaborna inte ska skuldbeläggas och att hon som bott i stadsdelen sedan 1960-talet aldrig behövt vara rädd.

Hon har rätt. Statistik över misshandelsfallen visar var en misshandel anmälts och därmed behöver de våldsbrott som sker i Gårdsbacka inte begås av dem som bor där.

"Man borde grundligare gå igenom vem som bor där och vem som vistas där"

I vilket fall som helst sticker stadsdelen ut i brottsstatistiken som Yle Huvudstadsregionen fått från Polisstyrelsen. Kommissarie Patrik Karlsson vid Helsingforspolisen vet inte vad det beror på.

- Man borde grundligare gå igenom vem som bor där och vem som vistas där och om det finns en orsak till att statistiken ser ut så här.

Är Gårdsbacka enligt polisens bedömning ett oroligt område?

- Det har visat sig att området kring metrostationen i Gårdsbacka är oroligt under kvällar och nätter. Men det finns andra liknande områden, så kallade "hot spots", där det finns köpcenter och en metrostation eller tågstation. Men varför det är oroligare i Gårdsbacka än på andra ställen kan jag inte säga, säger Karlsson.

En karta över Helsingfors som visar skillnaden per stadsdel mellan anmälningarna om misshandel 2019 och 2020.
Kartan visar var antalet anmälningar om misshandel minskade och var de ökade i fjol. Bara stadsdelar där antalet överskred 50 2019 eller 2020 finns med. En karta över Helsingfors som visar skillnaden per stadsdel mellan anmälningarna om misshandel 2019 och 2020. Bild: Yle/ Petter West Karta,brottslighet,misshandel,Helsingfors

Fler misshandelsfall i fjol än under något av de senaste fem åren

Karlsson har gått igenom polisanmälningarna om grov misshandel i Gårdsbacka under 2020 för att se om det finns ett samband.

- Ungefär hälften hade skett utomhus och andra hälften inne i en lägenhet. Med andra ord hittade jag inget samband, säger han.

Sammanlagt utreddes i fjol 385 fall av misshandel i Gårdsbacka. I antalet ingår brottsrubriceringarna lindrig misshandel, misshandel, grov misshandel och deltagande i slagsmål.

Antalet ökade med 90 från 2019 och överskrider också antalet anmälningar under 2016, 2017 och 2018.

Som en fullkomlig överraskning för polisen kan den här statistiken inte komma.

Yle Huvudstadsregionen rapporterade redan 2017 att antalet fall av misshandel i Helsingfors där gärningsmannen är minderårig är högst i Gårdsbacka.

"Det finns fredags- och lördagskvällar då gatorna är tomma"

Under 2019 toppade Gloet och Kampen statistiken för flest misshandelsfall i Helsingfors och stadsdelarna brukar vara i topp när det gäller anmälda brott överlag. Polisen förklarar det med att där finns ett livligt nattliv med många barer och restauranger.

Men under coronaåret 2020 minskade antalet anmälda brott med 30 procent i Gloet och med 20 procent i Kampen. Anmälningar om misshandel minskade med 22 procent i Gloet och 29 procent i Kampen.

När ingen är ute begås inga brott heller

- Man ser också att antalet polisuppdrag på området har minskat drastiskt. I mitt arbete följer jag med polisuppdragen och man ser att färre människor är ute. Det finns fredags- och lördagskvällar då gatorna är tomma. När ingen är ute begås inga brott heller, säger kommissarie Patrik Karlsson.

På grund av coronaepidemin tvingades barer och restauranger hålla stängt i cirka två månader under våren 2020. Under hösten har de tvingats stänga mycket tidigare än normalt.

Myös Kontulan Mobobaari on kiinni koronaepidemian takia.
I april och maj 2020 tvingades barerna hålla stängt, vilket syns i brottsstatistiken för året. Myös Kontulan Mobobaari on kiinni koronaepidemian takia. Bild: Toni Määttä / Yle coronavirus,Gårdsbacka

Här minskade och ökade brotten mest under 2020

De tre stadsdelar där antalet anmälda brott minskade mest, procentuellt sett, jämfört med 2019 var Djurgården, Gloet och Brunnsparken.

De tre stadsdelar med den största procentuella ökningen var Norra Böle, Domargård och Västra Böle. I den här jämförelsen har bara stadsdelar där över 100 brott anmäldes under 2020 tagits med.

Kommissarie Patrik Karlsson säger att medan misshandel och egendomsbrott som sker utomhus nattetid har minskat har liknande brott inomhus i sin tur ökat i jämförelse med 2019.

Under coronapandemin har det förts fram att våld i hemmet kan öka då stora delar av samhället stängts ner.

I huvudstadsregionen har ändå skyddshemmen haft färre besökare än tidigare, vilket ändå inte tyder på att våld i hemmet minskar, enligt en ledande socialarbetare.

Anmälningar om grov misshandel ökar

Statistiken för hela Helsingfors visar en nedgång gällande anmälningar om misshandel eller lindrig misshandel medan antalet anmälningar om grov misshandel ökade under 2020. Antalet var högre än under något annat år under de senaste fem åren.

Antalet anmälningar om stöld och grov stöld ökade 2020 i jämförelse med 2019, men antalet var klart lägre än för fem år sedan. När det gäller anmälningar om snatterier skedde en klar minskning i fjol i Helsingfors.

Till egendomsbrotten räknas också bedrägeri, förskingring och utpressning. Den enskilda brottsrubricering som ökade allra mest i Helsingfors 2020, från 75 anmälningar år 2019 till 5 312 år 2020 var försök till utpressning. Ökningen beror på Vastaamo-fallet och de utpressningsmejl som anmäldes till polisen under hösten.

Läs också