Hoppa till huvudinnehåll

Stora städer lockar flyktingar - de som bosatt sig i Raseborg uppskattar trygghet och bra service

Porträttbild av Karin Ljung-Hägert.
Karin Ljung-Hägert är invandrarkoordinator i Raseborg. Porträttbild av Karin Ljung-Hägert. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Karis,Karin Ljung-Hägert

De flesta asylsökande som beviljas uppehållstillstånd väljer att bosätta sig på annat håll än Västnyland. Det är studier, jobb och familj som lockar i de större städerna, säger invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert.

Hösten 2015 anlände stora mängder asylsökande också till Västnyland. Men det dröjde till år 2016 och 2017 innan besluten om uppehållstillstånd började trilla in och kommunernas invandrartjänster fick ta vid.

I och med att en asylsökande beviljas uppehållstillstånd kommer de nämligen också in i kommunens rullor.

- Vårt arbete börjar när de flyttar till kommunen och får en fast adress här, säger Raseborgs invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert.

Som mest bosatte sig 60 flyktingar per år i Raseborg

Med tanke på att det som mest bodde mellan 600 och 700 asylsökande i Raseborg och Hangö är det inte speciellt många som har beviljats uppehållstillstånd, säger hon.

Av dem har en del valt att bosätta sig i Raseborg. Några har också valt att bosätta sig i Hangö, men därifrån har de flesta flyttat vidare till andra orter.

Fakta flyktingförläggningar i Västnyland

Då den stora flyktingvågen nådde Finland hösten 2015 öppnades det flera flyktingförläggningar i Västnyland.

Mjölbolsta, Karis

Flyktingförläggningen i den före detta sjukhusbyggnaden öppnade i snabb takt i Röda Korsets regi i september 2015. Som mest fanns där plats för runt 300 asylsökande. Röda Korset upphörde med sin verksamhet i slutet av mars 2017 då antalet asylsökande minskade.

Hösten 2017 öppnade flyktingförläggningen i Mjölbolsta på nytt i företagets Medivivas regi. Då fann det plats för runt 250 asylsökande. Verksamheten avslutades våren 2019.

Raasepori Resort, Karis

Flyktingförläggningen i det före detta kurscentret i Antby öppnade kort efter Mjölbolsta hösten 2015. Den drevs av Röda Korset och där fanns plats för runt 300 asylsökande. Raasepori Resort stängde efter ett år, hösten 2016.

Hangö

Flyktingförläggningen i Hangö öppnade i Röda Korsets regi i slutet av år 2015.

Där fanns plats för runt 150 asylsökande, som bodde i lägenheter runt om i Hangö. Förläggningen stängde i slutet av 2020.

Harjulinna, Sjundeå

Flyktingförläggningen i Sjundeå öppnade också hösten 2015 och hade plats för 35 unga asylsökande. Där fanns både gruppboende och stödboende för minderåriga asylsökande som kom till Finland utan vårdnadshavare. Den stängde i slutet av september 2018.

Ingå

Röda Korset öppnade inkvartering för minderåriga barn och ungdomar strax före julen 2015 i Ingå.

På Ingahemmet placerades ungdomar i åldern 16-17 år medan de yngre barnen fick ett stödboende på Heimgård. Verksamheten avslutades våren 2017.

Både år 2016 och 2017 bosatte sig runt 60 personer som fått uppehållstillstånd i Raseborg. År 2018 och 2019 halverades deras antal till cirka 30 per år och 2020 halverades antalet ytterligare till 16 stycken.

- De allra flesta som får uppehållstillstånd vill bo på större orter som Helsingfors, Åbo, Tammerfors eller Lahtis. Ofta handlar det om att de har familj och annat nätverk på de orterna eller att de får studieplats eller jobb där, säger Ljung-Hägert.

Lite öppen rasism i Raseborg

Samtidigt är det samma orsaker som gör att en del väljer att bosätta sig i Raseborg, fortsätter hon. De kan ha en studieplats vid Axxell eller Lärkkulla och deras familj och nätverk finns här.

Många har också hört bra saker om Raseborg, att det är en lugn plats med lite öppen rasism där man kan känna sig trygg.

- Det finns till och med de som har flyttat till huvudstadsregionen och som sedan har valt att återvända. Man såg att gräset inte var grönare där, att här finns en möjlighet att leva ett liv i trygghet och lugn och få service.

Eftersom antalet personer med flyktingbakgrund är betydligt större i huvudstadsregionen har de inte möjlighet att få samma integrationsservice som i till exempel Raseborg.

Ofta får man integrationsservice i ett till två år och enbart om man har väldigt tydliga behov den.

Hälften flyttar bort inom fem år

Invandrartjänsterna i Raseborg strävar efter att det ska vara en så låg tröskel som möjligt för att få service. Det ska vara enkelt att få handledning också i mindre ärenden, säger Karin Ljung-Hägert.

- Vi satsar på att under de tre första åren ge så intensivt stöd som klienten själv upplever att hen behöver.

Karin Ljung-Hägert uppskattar att ungefär en tredjedel av de flyktingar som har bosatt sig i Raseborg flyttar bort inom två år. Inom fem år har ungefär hälften och inom tio år har ungefär två tredjedelar flyttat bort.

21.1.2021 kl 12.25 Artikeln har tillfogats ett förtydligande. Några enstaka flyktingar har valt att stanna i Hangö. Det stod tidigare felaktigt att alla asylsökande som beviljats uppehållstillstånd har flyttat bort från Hangö.