Hoppa till huvudinnehåll

Vasa förhandlar med flera aktörer om batterifabrik

En skiss av Långskogens industriområde där en batterifabrik planeras på en 300 hektar stor tomt.
Enligt en skiss som ingår i detaljplanen ska området se ut så här. En skiss av Långskogens industriområde där en batterifabrik planeras på en 300 hektar stor tomt. Bild: FCG Skiss,teknisk ritning (aktivitet),illustration,vasa

Det är inte bara en intresserad part som gjort att detaljplanen för batterifabriksområdet på gränsen mellan Vasa och Korsholm uppdaterats i rask takt. Vasa förhandlar med några olika aktörer, uppger man på planläggningen.

2018 godkändes detaljplanen för det som börjat kallas batterifabrikstomten som ligger på gränsen mellan Vasa och Korsholm. Strax öster om Vasa flygplats finns det som officiellt heter Långskogens industriområde på Vasas sida och på andra sidan gränsen i Korsholm heter det Granholmens industriområde.

I höstas stod det klart att detaljplanen måste uppdateras trots att det då bara hunnit gå två år sedan den vunnit laga kraft. Orsaken var att en intresserad part kommit med önskemål, och det var inte bara en part.

- Det är några olika aktörer som Vasa förhandlar med, säger planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso på Vasa stad.

Mer än så yppar man inte om förhandlingarna.

- Vi hoppas att vi ska ha något att berätta under våren, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Ser man till tidtabellen kan det komma nyheter i mitten av maj då detaljplanen om allt går som tänkt ska vinna laga kraft. Nu är den uppdaterade detaljplanen offentligt framlagd till slutet av februari. Den 22 mars ska stadsstyrelsen ha den på sitt bord och en vecka senare, den 29 mars är den på fullmäktiges bord.

60 gånger större än Prismas varuhus

Vad är det man har uppdaterat då? Framför allt har byggrätten utökats. Området är 340 hektar stort och har i den uppdaterade versionen en byggrätt på omkring 312 hektar allt som allt.

Det innebär dock inte att all byggrätt kommer att användas, åtminstone inte till en början.

- De intresserade parterna vill veta att det finns tillräckligt stor byggrätt på området, säger Korkealaakso.

Exploateringstalet, det vill säga hur mycket man får bygga per kvadratmeter, får beroende på var på området man bygger vara mellan 0,8 och 1,3. I den ursprungliga detaljplanen var exploateringstalet 0,3.

Den del av området som får inhysa en batterifabrik, eller officiellt en byggnad för tillverkning och lagring av farliga kemikalier, har det högsta exploateringstalet på 1,3. I skisserna får den fabriken vara 63,6 hektar stor.

- I jämförelse kan jag säga att Prismas nuvarande varuhus i Vasa är 10 000 kvadratmeter stort (en hektar, red.anm.), säger Eija Kangas planerare på Vasa stad.

Med anledning av flygplatsen intill får man inte bygga högre än 30 meter höga hus, absoluta maxhöjden som meddelats Vasa stad är 40 meter. I detaljplanen finns nu skisser på en 26 meter hög fabriksbyggnad.