Hoppa till huvudinnehåll

91 000 har vaccinerats i Finland - vanligaste biverkningarna är huvudvärk och muskelvärk

Coronavaccin ligger redo att injiceras på en pappbricka.
Få allvarliga biverkningar av coronavaccinet har inrapporterats Coronavaccin ligger redo att injiceras på en pappbricka. Bild: Kristiina Lehto / Yle Coronavaccin,coronavirus,koronaviruspandemi

Vaccineringarna inleddes i slutet av december och 91 000 personer har till dags dato vaccinerats. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea får dagligen in 10-20 anmälningar om biverkningar av Pfizers och Biontechs coronavaccin.

Totalt har 105 anmälningar inkommit. De vanligaste reaktionerna som anmälts är allergiska symptom samt huvud- och muskelvärk.

I 23 fall klassificeras biverkningarna såsom allvarliga, uppger Fimea. Det är svårare allergiska och anafylaktiska reaktioner och sådana symptom som anmälaren själv uppgett som allvarliga, såsom illamående och feber som lett till arbetsoförmåga under några dagars tid.

- Alltid när man börjar använda ett nytt vaccin uppmanar läkemedelsmyndigheten människor att rapportera om biverkningar med låg tröskel så att man får möjligast snabbt en möjligast exakt bild av biverkningsprofilen, så att man vid behov kan starta en tilläggsutredning, säger Hanna Nohynek, vaccinexpert och överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd till Svenska Yle.

Anafylaktiska reaktioner har anmälts

- Vaccin mot säsonginfluensa brukar ge allvarliga allergiska reaktioner i ett fall per en miljon vaccinerade. I fråga om coronavaccinet Comirnaty har det förekommit ett allvarligt fall per 100 000 vaccinerade, uppger Nohynek.

Var antalet fall av allvarliga biverkningar väntat?

- Ja, det var väntat, säger Nohynek.

Enligt Nohynek är biverkningarna av coronavaccinet i övrigt liknande som de man kan få av influensavaccin.

Personal till hands vid kraftiga allergiska reaktioner

På Fimea påpekar man att coronavaccinet ges under sådana omständigheter att allergiska reaktioner och anafylaktiska chocker alltid kan behandlas omedelbart.

I Finland vårdas upp till 250 personer per år för kraftiga allergiska symptom. Fimea har inte fått in rapporter om några dödsfall på grund av Pfizers och Biontechs vaccin.

Här svarar Fimea på några vanliga frågor om coronavaccin.