Hoppa till huvudinnehåll

Akut behov av daghemslokaler i Sjundeå - lokalerna i Störsvik kan tas i bruk igen

Bild på ett daghem.
Det nya daghemmet i Störsvik stängdes 2020. Bild på ett daghem. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Västnyland,Sjundeå,Störsvik,daghem,privata daghem,Störsvik daghem

Småbarnsfostran i Sjundeå har ett akut behov av mera lokaler. Det här gäller från januari till augusti i år. Det blir lättare efter det här då barnen börjar i förskolan.

Inom bildningen i Sjundeå sägs det att det akuta behovet av lokaler kunde lösas genom att hyra lokaler i Störsviksområdet, där det finns två tomma daghem.

Det är fråga om ett akut behov av lokaler för en kort tid så därför har kommunen i projektplanen för småbarnspedagogiken inte beaktat att man bygger nya lokaler eller utvidgar de lokaler som finns.

Störsvik gamla daghem, en gul byggnad.
Det här är det gamla daghemmet i Störsvik. Störsvik gamla daghem, en gul byggnad. Bild: Marica Hildén / Yle Störsvik,Sjundeå,Västnyland,störsvik daghem gamla daghemmet

Det här ärendet förs fram och tillbaka mellan tekniska nämnden och bildningsnämnden i Sjundeå.

Tekniska nämnden ville i början av januari ha mera information av bildningsnämnden som på sitt möte den 20 januari gav lite mera information åt tekniska sektorn.

Familjedagvårdsplatserna fyllda i Sjundeå

Tekniska nämnden ville bland annat veta om det går att utnyttja familjedagvård och servicesedlar då situationen med att hitta platser inom småbarnspedagogiken är akut i Sjundeå.

Bildningsnämnden svarar att det finns fyra familjedagvårdare och att alla platser är fyllda just nu. Det kommer inte att grundas nya familjedagvårdsplatser och det är dessutom utmanande att rekrytera familjedagvårdare.

Kommunen måste ändå ha dagvårdsplatser eftersom familjedagvårdare har rätt till ledighet.

Familjer med barn har rätt att neka servicesedlar, så kommunen måste kunna erbjuda en kommunal småbarnspedagogisk plats.

Tio barn skulle flytta till Störsvik

Tekniska nämnden bad också bildningsnämnden att utreda hur många familjer som skulle vara intresserade av att flytta sitt barn till det daghem som öppnas i Störsvik.

Svaret är att det är ungefär tio barn som skulle flyttas till Störsvik.

Privata daghem fullbelagda

Bildningsnämnden skulle också ta reda på om privata serviceproducenter har kapacitet att ta emot fler barn.

En familj behöver inte ta emot en plats på ett privat daghem, utan kommunen måste erbjuda en kommunal plats om kunden vill ha det, svarar bildningsnämnden.

För tillfället har kunderna i huvudsak velat ha en kommunal plats i stället för en privat, då man erbjudit privata platser. Sjundeås privata daghem är fulla för tillfället.

Läs också