Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler skriver om prov i studentexamen - många försöker höja vitsordet för att få studera vidare

Sal där abiturienter skriver studentprov.
Många känner behov av att höja sina vitsord. Sal där abiturienter skriver studentprov. Bild: Antti Eintola / Yle Sammon Keskuslukio-high school,abiturienter,studentexamen

Allt fler skriver om något prov i studentexamen, visar siffror från Studentexamensnämnden. Under vårens kommande skrivningar försöker någon höja sitt vitsord vid närmare 28 000 provtillfällen.

Orsakerna till den uppåtgående trenden är coronapandemin och den utökade betygsbaserade antagningen till högskolor.

Från och med hösten 2019 har det varit möjligt att försöka höja godkända vitsord hur många gånger som helst.

Examinander vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger vid de tre närmast påföljande examenstillfällena efter att man blivit underkänd.

Studentskrivningarna har allt större tyngd

Inalles 46 700 abiturienter eller studenter har anmält sig till vårens studentskrivningar, vilket är nästan 4 000 fler än våren 2020.

Punainen ruusu
Studenter har kompletterat sin examen eller försökt höja redan godkänt vitsord. Punainen ruusu Bild: Eila Haikarainen/Yle blommor (prydnadsväxter),blomma,rosor,rött

Anmälningarna till prov i något ämne uppgår till 145 500 - det är drygt 11 000 fler än för ett år sedan.

I siffran ingår examinander som skriver för första gången, de som redan fått godkänt eller underkänt vitsord i ämnet samt de som kompletterar sin examen med nytt ämne.

Den största ökningen har skett just bland dem som skriver om ett prov i hopp om högre vitsord. Av vårens anmälningar gäller 27 800 omtagning av ett prov.

Var fjärde lyckades bättre i omtagning

I fjol lyckades endast cirka 25 procent av dem som anmälde sig till omtagning höja sitt vitsord. Normala år brukar 30-50 procent lyckas bättre då de försöker på nytt.

Av dem som fick underkänt i något ämne för ett år sedan har 46 procent lyckats höja vitsordet, mot normalårens 51-62 procent.

"Coronaläget har inverkat på examinandernas planering och resultat under två skrivningsomgångar redan", säger Studentexamens generalsekreterare Tiina Tähkä.

Enligt Tähkä är det svårt att bedöma om trenden med att ta om prov så här mycket kommer att hålla i sig.

Alla som anmäler sig till ett prov deltar inte i provet och ibland ogiltigförklaras anmälningar.

En ung studerande sitter i sängen och studerar.
Coronapandemin har varit utmanande för många abiturienter. En ung studerande sitter i sängen och studerar. Bild: Tiina Jutila / Yle distansundervisning,gymnasium,studier,läroplikt,abiturienter,abiturient,gymnasister,matematik (läroämnen),matematik,fysik,naturvetenskaper,inträdesprov,bärbara datorer,datorer,läxor,skolarbete,studentbostäder,International Baccalaureate Diploma Programme,distansundervisning,andra stadiets utbildning

Coronapandemin har ställt till det för gymnasieelever

I fjol våras tidigarelades realproven med en vecka på grund av coronapandemin, vilket drabbade många som noga planerat i vilken ordning och takt de skulle läsa.

Examinanderna har i samma veva utsatts för att högskolor tagit i bruk vitsordsbaserad antagning i större utsträckning än tidigare.

Över hälften av nya studeranden antas numera utgående från vitsorden i studentexamen.

Läs också