Hoppa till huvudinnehåll

Poliser som ingrep mot en nazistdemonstration tog bort sina namnskyltar av rädsla för trakasserier – får nu anmärkning av JO

Närbild på en polisuniform.
Polisen får inte avlägsna namnskyltar för att en identifiering kan leda till hot och trakasserier. Närbild på en polisuniform. Bild: Timo Nykyri/ Yle poliser

En överkonstapel vid Helsingforspolisen instruerade patruller som skulle ingripa mot en nazistdemonstration att avlägsna sina namnskyltar. Det här för att poliserna inte skulle utsättas för trakasserier. Enligt JO bröt instruktionen mot regler och bestämmelser som gäller för tjänsteutövning.

Polisen fick reda på att en demonstration hålls vid Mannerheimsstatyn i centrum av Helsingfors 30 november 2019. Ingen hade anmält demonstrationen på förhand och några patruller skickades till platsen.

Demonstrationen hölls av gruppen "Kohti Vapautta", som kan ses som en förlängning av nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Nordiska motståndsrörelsen var vid tidpunkten nedläggningshotad och förbjöds slutligen av Högsta domstolen i september 2020.

Ansåg att bestämmelserna ger rätt att avlägsna namnskyltarna

Överkonstapeln som ledde uppdraget instruerade poliserna att de kan avlägsna sina namnskyltar från tjänsteuniformen om de så vill. Poliserna lydde och tog bort dem.

Överkonstapeln själv ansåg att det var fråga om ett uppdrag som enligt Polisstyrelsens bestämmelser ger rätt att avlägsna namnskyltarna. Enligt överkonstapeln fanns en verklig risk för att information om poliserna söks upp i syfte att skada dem.

"Hot om trakasserier ger inte rätt att frångå användning av namnskylt"

Under kravalluppdrag kan enskilda poliser identifieras genom ett nummer men på grund av den överraskande demonstrationen var Helsingforspolisen inte beredd på att använda kravallutrustning.

Enligt Polisstyrelsens bestämmelser är det inte möjligt att frångå användning av namnskylt på sådana uniformer som enligt lag och förordning ska ha en namnskylt. Med andra ord ska en patrullerande polis alltid bära namnskylt på sin uniform.

Polisstyrelsen slår också fast i sitt utlåtande till JO att hot om trakasserier inte ger rätt till att frångå användning av namnskylt, också fastän poliserna på andra sätt kan identifieras.

Polisstyrelsen påpekar att riktade trakasserier (på finska maalittaminen) ska tas på allvar och därför bör varje polis se till att personuppgifter och privatlivet är skyddade mot informationssökning med syfte att trakassera.

Strider mot både polislagen och grundlagen

Några patruller bestående av flera poliser deltog i uppdraget. Enligt justitieombudsmannen räcker det inte att de kan identifieras via nödcentralen eller utgående från anmälan.

JO påpekar att det avgörande när det gäller tjänsteansvar är att reda ut vem av poliserna som gör vad. Det här går inte om poliserna saknar namnskylt eller annan identifiering.

JO konstaterar att överkonstapelns instruktion om att ta bort namnskyltarna strider mot både polislagen och grundlagens paragraf om att poliser ska kunna identifieras.

Identifiering kan också ske via en sifferserie

Enligt JO verkar det ändå som att överkonstapeln trott att hen agerar enligt Polisstyrelsens anvisningar som ger rätt till en viss tolkning.

“Men överkonstapelns i sig förståeliga strävan att undvika att poliserna som deltar i uppdraget utsätts för riktade trakasserier ger inte rätt att frångå regler och bestämmelser som gäller för tjänsteutövning”, skriver JO Petri Jääskeläinen.

Inrikesministeriet ändrade under hösten förordningen om polisens tjänsteuniform. Enligt den nya förordningen kan poliser till exempel identifieras genom en tillfällig sifferserie på sin uniform istället för med en namnskylt.

Tillägg 22.1 kl.14.56: Uppgifterna om att demonstrationen hölls av en grupp som ses som en förlängning av nynazistiska Nordiska motståndsrörelsens verksamhet lades till i rubriken och i texten.