Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering: Sociala medier utsätter journalister för nya typer av hot

Matti Rönkä ja Susanna Turunen tulosillan harjoituksissa.
Utvärderingen är en del av det kvalitetsarbete som Yle utför på eget initiativ och det gäller all journalistisk verksamhet inom bolaget. Matti Rönkä ja Susanna Turunen tulosillan harjoituksissa. Bild: Karoliina Simoinen / Yle EU-valet 2019,Matti Rönkä,rundradioverksamhet,Yle,Studio (musikalbum),Susanna Turunen,TV-studio,övningar

En utomstående utvärdering rekommenderar enhetliga verksamhetsmodeller för Yle för att stödja journalister när de utsätts för påtryckningar i sociala medier.

Utvärderingen av de påtryckningar som riktas mot Yles journalistiska oberoende är klar. (Läs rapporten på finska.) Utvärderingen är den andra i sitt slag som bolaget har beställt. Syftet är att få en bild av de hot som eventuella försök till påverkan och påtryckningar utgör, med tanke på oberoende programproduktion och publicering.

Utvärderarna ombads också komma med rekommendationer beträffande hoten. Filosofie magister Juhani Pekkala och juris doktor, arbetslivsprofessor Hannele Pokka utförde den utomstående utvärderingen på beställning av Yles styrelse och de ansvariga redaktörerna.

I utvärderingen framkommer bland annat ökade trakasserier och påtryckningar mot journalister, samt att journalister görs till måltavlor i sociala medier. Enligt utvärderarna har riskerna i samband med förändringarna i medievärlden identifierats inom Yle, men detta görs inte regelmässigt. De rekommenderar att Yle utarbetar enhetliga verksamhetsmodeller som hjälper journalister och redaktioner att agera i sociala medier.

”Påtryckningar via sociala medier är ett växande och besvärligt problem i det redaktionella arbetet. Utvärderarna har fäst uppmärksamhet vid en mycket viktig fråga. Yle har anvisningar för hur vi kan stödja de personer som utsätts för alla typer av trakasserier och påtryckningar, men det är tydligt att det finns skäl att utveckla anvisningarna och göra dem synligare”, säger Jouko Jokinen, ansvarig redaktör för Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet.

I utvärderingen rekommenderas också en kontinuerlig utveckling av ledningsstrukturen för att skydda journalister från trakasserier och försök till påverkan. Enligt utvärderarna borde man på redaktionerna regelbundet och oftare öppet diskutera eventuella påtryckningar. Utöver det här borde man i partnerskaps- och frilansavtal säkerställa sig om den särskilda roll som public service-media har.

”Rapporten är viktig och omsorgsfullt utarbetad. Yle har under de senaste åren infört många bra åtgärder för att stärka oberoendet. Arbetet måste vara kontinuerligt och under ledning av de ansvariga redaktörerna inleds förverkligandet av rekommendationerna i utredningen,” säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Utvärderingen är en del av det kvalitetsarbete som Yle utför på eget initiativ, och gäller all journalistisk verksamhet inom bolaget. Yle bistod utvärderarna med administrationen, men utvärderarna utförde sitt arbete självständigt.