Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 25.1

En kvinna som bär ansiktsskydd.
En kvinna som bär ansiktsskydd. Bild: Hilma Toivonen / Yle andningsskydd,ansiktsskydd,coronavirus,coronavirusutbrottet i Finland 2020,Munskydd

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Två fall av coronavirussmitta vid integrationsservicen i Vasa

Vasa stad meddelar att två fall av coronasmitta har konstaterats hos personal vid Vasa stads integrationsservice. Det första fallet har man fått vetskap om 22.1 och om det andra 24.1. Den personal och de klienter som exponerats har nåtts och blivit försatta i karantän, totalt handlar det om 20 personer.

Integrationsservicens kansli är öppet och där sköts akuta handledningsbehov. De personer i personalen som exponerats arbetar hemifrån. Den tolkjour som verkar i integrationsservicens lokaler fungerar som telefontolkning. Kotomajas grupper håller stängt fram till 4.2.2021. Kursen Umako Mamas startar en vecka senare och börjar 8.2.2021.

Elev i Keskuskoulu i Korsholm testade negativt

Coronaläget bland elever i Korsholms högstadieskolor är kanske inte så allvarligt som befarat.

Beslut om att övergå till distansundervisning fick sin början i lördags då kommunens beredskapsledningsgrupp fick kännedom om att en elev i Keskuskoulu hade uppvisat coronavirussymptom och därför testat sig. Eleven hade under veckan haft kontakt med en person som under fredagen 22.1 bekräftats smittad av coronaviruset.

Eftersom eleven redan hade uppvisat symptom och testresultaten visat sig dröja minst 1-2 dygn så gjorde beredskapsledningsgruppen under lördagen bedömningen att hela årskurs 9 i Keskuskoulu skulle övergå till distansundervisning för perioden 25–31.1.

Under söndagen 24.1 förändrades omständigheterna då det framgick att eleven åkt skolskjuts utan munskydd. I samma skjuts åker bland annat elever från Keskuskoulu och Korsholms högstadium. Därför fattades beslutet att placera bägge högstadieskolor i distansundervisning.

I ett pressmeddelande från Korsholms kommun skriver man på måndag eftermiddag ändå att elevens testresultat lyckligtvis visat sig vara negativt.

Beredskapsledninggruppen har efter noga övervägande under måndagen ändå beslutat att man står fast vid beslutet om distansundervisning för den nu påbörjade veckan. Gruppen ansåg att det för elevernas och lärarnas bästa inte är önskvärt att byta mellan när- och distansundervisning med kort varsel.

Samtidigt påminner gruppen om hur viktigt det är att använda munskydd, även under skolskjutsar.

Vasa stads gymnasier samt Vamia övergår till distansundervisning

På måndagseftermiddagen informerade Vasa stad noggrannare om vilka läroinrättningar som övergår till distansundervisning på grund av coronaläget.

I ett pressmeddelande skriver staden att Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium samt Vamia, som erbjuder yrkesutbildning, övergår till distansundervisning i början av denna vecka.

Lyseon lukio inleder distansundervisning måndag 25.1 och den fortgår hela veckan med undantag av att provet fredag 29.1, som hålls i enlighet med veckoprogrammet på eftermiddagen.

Vid Vamia börjar distansundervisningen tisdag 26.1 och fortgår i två veckor. Till närundervisningen återgår man 8.2. Vasa gymnasium har distansundervisning 26–29.1.

I Lyseon lukio uppdagades tre fall av coronavirussmitta förra veckan. Alla som utsatts för smitta har kunnat nås och försatts i karantän. Ingen av de smittade har fått smittan i skolan och tills vidare har inga fall där smittan gått vidare konstaterats.

Vid Vasa gymnasium, som verkar i samma byggnad som Lyseon lukio, har inga fall av coronavirussmitta konstaterats, men läroinrättningen övergår till distansundervisning resten av veckan som en försiktighetsåtgärd.

På Vamias båda campus har flera fall av coronaviruspositiva påträffats. Under den senaste veckan har det konstaterats fem fall av smitta. Alla som utsatts för smitta har kartlagts och försatts i karantän.

Inga nya fall i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbotten har inga nya fall av covid-19 konstaterats, meddelar Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Det senaste fallet i Soite är från i lördags. Inga coronapatienter vårdas på sjukhus för tillfället.

Åtta nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt har åtta nya bekräftade fall av coronavirus.

Det totala antalet fall sedan pandemins början är nu 1511 (igår 1503).

Antalet tagna tester igår var 156 stycken, totalt sedan pandemins början har man tagit 39 096 tester i distriktet.

Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet ligger nu på 67.

En del av kommunerna i distriktet befinner sig i spridningsfasen, en del i accelerationsfasen.

Ett nytt fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar att ett nytt fall av coronavirussmitta bekräftades igår.

Sedan pandemins början har totalt 494 fall bekräftats i distriktet.

Incidenstalet för distriktet ligger på 26,4 per 100 000 invånare för de senaste 14 dygnen.

221 tester togs under söndagen. Inga patienter i distriktet behöver sjukhusvård för covid-19 för tillfället.

Läs också