Hoppa till huvudinnehåll

Nytt år, gamla rutiner – coronatröttheten visar sig i Cygnaeus skola i Åbo: ”Sjuka barn kommer till skolan”

Skolbarn på gården
Illustrerande arkivbild. Vid bland annat Cygnaeus skola har coronatröttheten märkts av genom att föäldrar skickat sina småsnuviga barn till skolan. Alla coronatestar sig inte heller vid symptom. Skolbarn på gården Bild: Yle/Nina Bergman skolgård

I januari har antalet människor som coronatestat sig sjunkit med hälften jämfört med tiden innan jul. På Cygnaeus skola i Åbo händer det att barn som uppvisar symptom kommer till skolan. Har vi återgått till gamla rutiner igen, som vid tiden innan coronaviruset?

På torsdagen skickade rektor Nicke Wulff ett meddelande till familjerna i Cygnaeus skola, där han vädjar till vårdnadshavarna att föra barnen på coronatest om de uppvisar symptom. Enligt meddelandet har det kommit till skolans vetskap att det förekommit fall där elever med tydliga coronasymptom inte har varit på test.

- I större utsträckning kommer barn med förkylningssymptom till skolan. De skickas omedelbart hem, så det ser jag egentligen inte som ett så stort problem, säger Wulff.

Nicke Wulff.
Nicke Wulff, rektor för Cygnaeus skola i Åbo. Nicke Wulff. Bild: Yle/Peter Petrelius skolan (fenomen),grundskolan,Åbo,nicke wulff

Det Wulff ser som ett större problem är de barn som visserligen håller sig hemma med förkylningssymptom, men som aldrig går på coronatest, utan kommer tillbaka till skolan första symptomfria dagen igen.

- Det är det mitt upprop till föräldrarna handlade om, att vi måste ha ett gemensamt ansvar kring de nuvarande direktiven. Det kan inte vara så att en del föräldrar väljer att inte testa sina barn medan andra gör det, säger Wulff.

Viktigt att hålla sig hemma för att skydda andra

Redan en smittad elev som kommer till skolan orsakar stora problem, för personal och elever som måste vara i karantän.

- I värsta fall resulterar det ju också i allvarliga sjukdomar för andra, och det är det man borde komma ihåg, att det inte handlar om en själv utan alla andra också, säger Wulff.

Förutom att skicka hem sjuka elever och vädja till föräldrarnas ansvarskänsla kan man från skolans håll inte göra så mycket mer åt situationen, säger Wulff.

- Det finns inte en lagstiftning som skulle tillåta oss att kräva coronatest, säger Wulff.

Har ni fortfarande lika strikta regler på skolan som i höstas?

- Vi strävar efter att vara lika strikta som vanligt. Samtidigt ska vi också vara ärliga och erkänna att visst finns det säkert en viss coronatrötthet bland lärare också. Säkert finns det stunder när eleverna kommer in från rasten och ”Oj, vi glömde tvätta händerna”, den typen av saker. Men där är vi nog väldigt strikta att sjuka barn skickas hem, säger Wulff.

Rektor Aje Hollsten vid Amosparkens skola på Kimitoön meddelar per mejl till Yle Åboland att tröskeln vid skolan fortfarande är låg för att hålla sjuka barn hemma. Vid Amosparkens skola har eleverna i vanlig ordning testats vid symptom. Lotta Dammert, tillfällig rektor vid Sarlinska skolan i Pargas, meddelar per mejl att man tyvärr inte har koll på hur många elever det är som testar sig eller inte, men att det fortsättningsvis också där är låg tröskel för barnen att stanna hemma om de är sjuka.

Också vuxna låter bli att testa sig

Liliane Kjellman, som är direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, säger att hon också fått vetskap om att inte alla går på coronatest – men det gäller inte enbart barn.

- Det är också vuxna som inte har gått på test trots att de borde ha gjort det, vilket är väldigt illa, säger Kjellman.

Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad.
Servicedirektör Liliane Kjellman säger att också vuxna låtit bli att coronatesta sig. Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad. Bild: Linus Hoffman/Yle Åbo,servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning

Enligt Kjellman skickar bildningssektorn vanligen ut aktuellt information kring rekommendationerna som ska gå till vårdnadshavarna via skolverktyget Wilma. Personalen och rektorerna på skolorna följer sedan så gott det går med att anvisningarna följs.

- Men det är väldigt viktigt med en gemensam ansträngning nu så att situationen skulle tas på allvar, säger Kjellman.

Från 10 000 till 5 000 test

I januari har antalet människor som låtit coronatesta sig vid ÅUCS halverats jämfört med hur det var innan jul. Det säger Antti Hakanen, som är överläkare och verksamhetsområdeschef för laboratorium vid Åbo universitetscentralsjukhus.

- Vi testar kring 5 000 test per vecka på laboratoriet vid ÅUCS, innan jul hade vi veckor då vi testade 10 000 test per vecka, säger Hakanen.

Förkylningar och infektioner minskat

Situationer ser liknande ut också i resten av landet. Men är det så att folk helt enkelt låter bli att testa sig i lika hög grad som förut, att tröskeln för att söka sig till ett coronatest är högre än det var innan jul? Eller kan det finnas andra förklaringar till varför antalet utförda tester har sjunkit så drastiskt?

Överläkare Antti Hakanen presenterar apparatur för coronatest.
Antti Hakanen säger att de vanliga förkylningarna och luftvägsinfektionerna har minskat. Överläkare Antti Hakanen presenterar apparatur för coronatest. Bild: Yle/ Marie Söderman Åbo universitetscentralsjukhus,coronavirus,COVID-19,tyks

Hakanen förklarar att vanligtvis ser man att olika slags förkylningar ökar den här tiden på året, men i år är situationen en annan. Människor har i högre grad hållit sig hemma under julen, samtidigt som folk håller en bättre handhygien än tidigare.

- Under normala år har vi en rhinovirus-period och andra virus som påverkar luftvägarna, och influensaperioden som senast brukar börja i januari, men nu verkar det som att influensavirusen i hela världen har försvunnit, säger Hakanen.

En delorsak till att antalet coronatest har sjunkit kan alltså bero på att människor inte är sjuka i lika hög grad som tidigare. Hakanen påminner ändå om att det är viktigt att söka sig till coronatest om man uppvisar minsta lilla symptom. Sedan hösten får man dessutom testsvaret inom 12-36 timmar, berättar han.

- Testkapaciteten är stor, så jag skulle rekommendera alla att testa sig, säger Hakanen.

Läs också